Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kristendomens utveckling i Sverige

No description
by

So Lärare

on 25 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kristendomens utveckling i Sverige

Kristendomens utveckling i Sverige
1500-tal: Sverige genmgår reformationen
1800-tal: Väckelserörelsens framväxt
Kyrkan i Sverige hade en stark roll i det svenska samhället. Vissa människor ogillade svenska kyrkans lära, och de startade egna små församlingar där de träffades i hemmen och diskuterade kristendomen. Detta ogillades starkt av den svenska kyrkan som menade att fel lära spreds ut på dessa stugmöten. 1726 kom en lag som hette konventikelplakatet som förböjd religiösa stugmöten. Alla människor i Sverige var tvugna att tillhöra den svenska kyrkan. Den strikta synen på att tillhöra svenska kyrkan fick många människor att emigrera (flytta från) Sverig till USA. Men människor forsatte att hålla stugmöten och tillsammans utgjorde de väckelserörelsen. Väckelserörelsen ledde till sist till att frikyrkor bildades. De var fria, och tillhörde allså inte svenska kyrkan. Exempel på frikyrkor är Missionskyrkan, Livets ord och Pingstkyrkan. Idag har några frikyrkor gått samman i Sverig och bildat Equmeniakyrkan.
Religion åk 7
Vi ska lära oss:
1) Hur har kistendomen utvecklats i Sverige de senaste 1000 åren (från asatro till idag)?
2) Hur påverkar religionen en kristen människas liv i Sverige?
3) Hur har kristendomen och samhället påverkat varandra i Sverige?
4) Hur arbetar vi med källkritik och källanvändning inom religion?
Sveriges kristnande 800 - 1000
Sverige blir kristet:
* Asatron var den dominerande religionen i Sverige före kristendomen.
* Vikingar gjorde plundringsresor ut i Europa.
* Genom vikingarna stötte man på kristendomen, men genom missionärer (personer som hade till uppgift att sprida kristendomen) blev Sverige kristet.
* Den första missionären var den tyske munken Ansgar, som kom till Sverige på 830-talet. Han lyckades dock inte med att kristna Sverige.
* På 1000-talet hade Sverige blivit kristet, år 1008 döptes den svenska kungen Olof Skötkonung.
Martin Luther
(1483 - 1546)
Uppgift (finns på Schoolsoft)
Asatron
Viktiga händelser för kristendomen i Sverige:
* År 800 - 1000: Sverige blir kristet.
* 1500-talet: Sverige genomgår reformationen.
* 1800-talet: Väckelserörelsen växer fram.
* År 2000: Sverige och svenska kyrkan splittras.
Film om kristendimens utveckling i Sverige
Under vikingatiden trodde människorna i Sverige på asatron, som kallas en fornnordisk religion. Det var en religion där det fanns flera gudar, en sådan religion kallas för polyetistisk. En religon som har en gud, som exempelvis kristendomen kallas för monoteistisk. Just synen på gudar förändrades stort när kristendomen gjorde sitt intåg i Sverige. Exempelvis offrade människorn till olika gudar, beroende på vad de ville ha hjälp med. Om de ville ha hjälp med skörden offrade och bad de till Frej, skördens gud.
Kristendomen i Sverige idag
Som du ser på kartan tillhör 90 % av de kristna i Sverige de protestantiska kyrkorna.
Tips:
Här kan du läsa om hur det var vikingarna när kristendomen tog över:
http://www.ungafakta.se/vikingar/tro/kristendomen/
(googla ungafakta vikingar kristendom)

Lyssna på radioprogram:
Logga in på NE, sök på vikingar på Play, där hittar du ett radioprogram som heter Historiedagboken Ansgar. Programet handlar om hur det var för Ansgar att försöka göra Sverige kristet.
På denna karta kan du se att kristendomen (alla inriktningar) är den dominerande religionen på många platser i världen. Kristendomen är världens största religion med drygt 2 miljarder anhängare (världens befolkning är 7 miljarder).
Från början fanns bara en sorts kristendomen men år 1054 splittrades den till två inriktningar (grenar); katolska kyrkan och den ortooxa kyrkan. Katolska kyrkan fick sitt centrum i Rom och den ortodoxa kyrkan fick sitt center i Konstantinopel (nuvarande Istanbul). På denna tid tillhörde Sverige katolska kyrkan. På 1500-talet började många katoliker kritisera och ville förändra den katolska kyrkan. Dessa protester ledde till att den katolska inriktningen splittrades, och det fanns nu en ny kristen inriktning; protestantismen. På 1500-talet genomgick Sverige reformationen (betyder förändring) vilket innebar att svenskarna gick från att vara katoliker till att bli protestanter. Kungen var Gustav Vasa och han och riksdagen bestämde år 1527 att Sverige skull bli protestantiskt. En av anledningarna var att Sverige var fattigt, och om Sverige skull bli protestantiskt skull alla kyrkans rikedomar komma att tillfalla staten. Dessutom skull staten stå högre än kyrkan, vilket innebar att staten skulle komma att bestäma över kyrkan.
Tips!
Logga in på NE, sök på Martin Luther i Play. Där finns en dokumentär om honom som heter Martin Luther.
Martin Luther var en tysk teolog (expert på religioner) som var besviken på den katolska kyrkan. Han kritiserade bl.a. katolska kyrkan för att de sålde avlatsbrev, brev som gjorde att människor fick syndernas förlåtelse. Luther menade att det handlar inte om människors handlingar, det är tron till Gud som är central, och att förlåtelse ska vara gratis.
1517 spikade Luther upp 95 teser, d.v.s. 95 påståenden som han kritiserade den katolska kyrkan för. Många människo höll med honom, och reformationen hade inletts.
Luther kritiserade även katolska kyrkans ledare, påven. Luther menade att människor inte behöver följa påven, utan det viktiga är att människor har sin egen tro, och att de läser det som står i bibeln. En följd av detta var at bibeln kom att översättas till varje lands hemspråk. Tidigare hade bibeln varit skriven på latin, ett språk som många inte förstod.
Luther började föreläsa om sin nya tolkning av den katolska kyrkan. Han blev mycket ogillad av påven.

År 2000 splittrades den svenska kyrkan och den svenska staten. Det var en stor händelse eftersom det innebar Sverige inte längre har en statskyrka, som vi har haft ända sedan Gustav Vasa införde det på 1500-talet. Trots det är den svenska kyrkan det största religiösa samfunden i Sverige.
Full transcript