Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

La necessitat d'una transició energètica

Presentació del projecte de Granollers en Transició en l'any -1 de la Gran Transició
by

Oriol Guinart

on 26 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of La necessitat d'una transició energètica

La necessitat d'una transició energètica
Crisi Ecològica
Crisi energètica
(i d'altres recursos)
Crisi econòmica
Una crisi triple (Com a mínim...)
És un problema greu i urgent
A dia d'avui hi ha consens entre la comunitat científica sobre el fet que l'activitat humana està modificant la temperatura terrestre
I aquí:
Baixes mesoescalars o Medicanes
Desertització a la península
Anomalies al jet stream
Percepció social
Segons el document : Percepció pública i política del canvi climàtic a Catalunya del consell assessor per al desenvolupament sostenible de la Generalitat un 77% de la població catalana creu que el canvi climàtic és un problema prou important per iniciar accions.
Tot i això, sembla que hi ha indicis d'estancament en aquesta preocupació:
És un fenòmen no lineal (dificultat de predir els efectes)
Els seus efectes són poc perceptibles a curt termini
Hi ha importants lobbies negacionistes que en rebaixen la importància
És un fenòmen molt publicitat (infoxicació)
Què és l'energia?
L'energia és la capacitat de fer treball, la potència el treball per unitat de temps
La TRE: Tasa de retorn energètic
Per obtenir energia cal invertir energia:

TRE= energia produïda/energia invertida

Una font d'energia de TRE inferior a 1 no és una font d'energia.

La TRE mitjana de les societats històriques està al voltant de 10
Què és això Peak Oil?
Els recursos productius no es poden extreure a un ritme constant, sinó que segueixen una corba de producció.

Al principi dels anys 50 Sir Marion King Hubbert va modelitzar la corba de producció dels recursos energètics i miners: El resultat és una corba logística.
Font Energy Butlletin
Estem davant d'un fet contrastat
I publicat
Però no publicitat
Data estimada del Peak:
Any 2006- 2013
El problema no és només el petroli...
Petroli
Carbó
Urani
Gas
Densitat energètica:
No hi ha alternativa al petroli
Les energies no renovables representen un 92% de l'energia primària
L'estat de la qüestió
The oil crash El ocaso del petròleo (2014)
A.Turiel
Word Energy Outlook de la AIE 2013
I els polítics catalans ho saben?
- E2 ( Escenari voluntarista): No hi ha problemes de subministre però es prenen mesures contra el canvi climàtic.
El PECAC Pla de l'Energia i Canvi Climàtc de Catalunya 2012-2020 treballa amb 6 escenaris a l'horitzó 2030:
- E1 (Escenari base): No hi ha problemes de subministre de combustibles no es fan polítiques d'estalvi.
- E3 ( Escenari d'adaptació Tardana): Es dobla el preu del combustible, plateau oil, Hi ha problemes de subministre però es prenen mesures contra el canvi climàtic. Polítiques E2 que resulten insuficients.
- E4 (Escenari d'anticipació): Es dobla el preu del combustible, plateau oil i es porten a terme ambiciosos plans energètics.
- E6 (Escenari crític Canvi d'Era): Peak Oil a la dècada 2010-2020 crisi de subministre i seguiment d'un pla de transició cap a una economia descarbonitzada.
- E5 (Escenari crític "Reactiu"): peak-oil a la dècada 2010-2020, crisi de submiministre i polítiques ambientals que queden en segon terme.
Escenaris "aposta": E4 per a implementar polítiques actuals i E6 per preveure contingències

Facultat d'Educació i Treball Social Pere Tarrés
Granollers en Transició
26 d'octubre de 2018 a les 19:00 h

El col·lapse del sistema financer
L'any 2007 comença l'actual crisi econòmica causada, segons l'explicació oficial per l'acumulació d'hipoteques incobrables concedides a algunes famílies desfavorides.
La situació fa caure en fallida algun gran banc dels considerats massa grans (too big to fail) per caure generant així una situació de pànic financer.
La veritable natura del diner.
Dijous negre del 24 d'octubre de 1929
I això perquè és tan important?
El diner va nèixer per ser una forma racional d'intercanvi de béns i serveis i estava fonamentat en coses físiques (or, per exemple).
Actualment no és així:
Aquest és un xec de curs legal per tots els deutes públics i privats
Com pensen cobrar tots els deutes els Estats Units?
Transició personal i col·lectiva
Vosté està aquí
Creixement exponencial
La única manera fer front als deutes contrets és fent créixer l'economía.
Segons la CEOE el creixement a Europa hauria de ser un
2,5%
com a mínim per sortir de l'actual crisi...

El professor en física Al Bartlett proposa una fórmula aproximada per comprendre el significat d'un creixement a un tant per cent anual, traduïnt-lo en temps necessari per duplicar-se:

T= 70 / % de creixement
T= 70/2,5= 28 anys
L'economía espanyola s'hauria de duplicar d'aquí al 2040 per sortir de la crisi.
(Rússia, per exemple creix al 5,4% (12 anys per duplicar-se)
El major defecte de la raça humana és la manca d'habilitat per entendre la funció exponencial
Un exemple de corba exponencial: La població mundial
Creixement econòmic i petroli
Desmaterialització de l'economia
Els defensors del BAU (business as usual) defensen que el declivi dels recursos no és un problema ja que l'economia es "desmaterialitza" a base d'augmentar l'eficiència.
No compten però amb la paradoxa de Jevons: Ci · Ei · Ni < Cf · Ef · Nf
Evolució del PIB, la demanda energètica i la intensitat energètica
(EU-25, base 100 = any 2000)

Conseqüències de la crisi de creixement
1r nivell d'impacte: Automoció, transport de mercaderies, aviació, maquinària pesada, petroquímica i electricitat
2n nivell d'impacte: Fàbriques, turisme, agricultura, pesca, aigua, sanitat
3r nivell d'impacte: Crisi de l'estat, serveis públics, habitatge, atur, ordre social
Probablement vosté està pensant:
Escenari 1:
Guerres pels recursos
Ciutats en transició
On neix?
On n'hi ha?
Actualment hi ha més de 1107 iniciatives de transició "oficials"a 43 països del món. I incomptables indrets on s'ho estan pensant.
Què implica?
Implica iniciar un procés a la teva ciutat que ha de ser:
Per fer què?
Projectes per augmentar la resiliència de la comunitat
Quin és el pla?
•1. Crear un grup promotor
•2. Difondre i conscienciar
•3. Arrelar al territori
•4. Organitzar una gran presentació oficial
•5. Crea grups sectorials
•6. “Espais oberts”: Deixar que les coses passin!
•7. Fer visibles les accions i projectes duts a terme
•8. Cooperació. Compartir habilitats
•9. Construir ponts amb administracions i entitats locals
•10. Retorn al futur
•11. Xino-xano…
•12. Redactar un Pla d’Acció de descens energètic a 15-20 anys
"Això no pot estar passant"
excepticisme
"Ja hauran previst alguna cosa"
fe del Demiürg
"Hi ha solucions tecnològiques"
fe en el progrés
"Sou uns catastrofistes!"
desqualificació
Negació emocional
Escenari 2:
Business as usual
Escenari 3:
tecnooptimisme (verd)
Escenari 4:
Simplicitat voluntària
Resiliència:
Capacitat per entomar amb éxit una situació desfavorable o de risc i recuperar-se, adaptar-se i desenvolupar-se positivament davant circumnstàncies adverses.
Wall Street Journal 2013
Les ciutats o comunitats en transició neixen l'any 2006 amb dos grups un a Kinsale (Irlanda) un i un altre a Totnes (Anglaterra).
Comunitari
Viral
Local
Proactiu
Des de baix
Autoorganitzat
Gratificant
Resilient
Codi obert
I a Granollers? Doncs anem fent...Des del juliol de l'any passat estan apareixent diversos forats sota la tundra de Sibèria de fins a 70 m de fons i 30 m de diàmetre, el descongelament del permafrost podria estar al darrera del fenomen. Hi ha preocupació per les emissions de metà.
Conseqüències imprevisibles Ara:
Una persona treballant 24h / 7 dies a la setmana genera una potència de 100 W

Font: The Guardian Octubre 2016
Temperatures del Gener de 2016 respecte a la mitja de 1951-1980
Un estudi finançat per la NASA al 2014 i un estudi d'enguany de la ONU alerten de la possibilitat de colapse de la civilització occidental
Full transcript