Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Volvo IT

No description
by

Lotta Bergström

on 6 April 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Volvo IT

"De enskilda verksamheterna i staden kommer själva att effektivare kunna beställa och använda den utrustning och programvara de vill ha." "Målet är att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt." "Genom ett gemensamt, modernt system minskar supportbehovet vilket innebär lägre kostnader. " http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Om-Stockholm/Information-om-Stockholms-stads-inforande-av-gemensam-it-service-GS-IT/ Information Technology Volvo Information Technology AB kommer från och med december 2010 att leverera en ny och gemensam it-service, så kallad GS-IT till Stockholms stads fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar och bolag. Detta inkluderar också skolor. Anledningen till att just Volvo IT fick det uppdraget beror på att de presenterade den ekonomiskt mest effektiva lösningen som samtidigt riktar sig mot framtiden. Denna lösning sägs komma att spara ca 60 miljoner kronor varje år jämfört med idag, som alltså är en årlig minskning på ca 10 procent. "e-strategi för Stockholms stad" Stadsledningskontoret 20080616 Centrala IT-frågor som rör hela stadens verksamhet:
1. Fokus på invånarnas och näringslivets behov
2. Organisationsövergripande service och samverkan
3. Utveckling av den moderna e-förvaltningen
4. Tekniska förutsättningar och IT-standardisering
5. Gemensamma verksamhetsstöd och kompetensutveckling ...I SKOLAN? GS-IT är värt 517 miljoner kronor per år.
Projektet berör 80 000 elever och
48 000 medarbetare. Läraryrket System 3:1 Datorer Centraliseringen innebär lättare hantering och underhåll av systemet. Supporten ligger också utanför skolan, som endast kan kontaktas av personal på skolorna. Åtgärder av problemen kommer att så gott det går att göras fjärrstyrt, och man siktar på att lösa dem inom sex timmar. Supporten har sitt huvudkontor i Göteborg, men de kommer att ha medarbetare i Stockholm som vid behov kommer att kunna infinna sig på en skola.
Endast lärare kommer att ha tillgång till skrivare, och elever kommer vid behov att få be lärare att skriva ut åt dem. I och med centraliseringen blir det lättare att som lärare jobba på flera olika skolor - vilket även underlättar för lärarstudenter. Däremot kan endast anställda på en skola få tillgång till den skolans kataloger och liknande, vilket medför att lärarstudenter inte har tillgång till dessa.
Alla lärare får bärbara datorer som dockas in i klassrummen. Alla datorer på skolorna byts ut mot nya som hyrs från Volvo IT, vilka levereras färdiga med ett standardpaket av program. Man räknar på att ungefär tre gamla datorer ger en ny, rent kostnadsmässigt. Datorerna från Volvo IT får ej öppnas och varje ny programvara, oavsett pris, kostar 8500:- att certifiera och installera.
Undantag kan erhållas från Volvo IT för datorer som skolor vill behålla för laborationer, men dessa ansvarar inte Volvo IT för. Analys När elever skall redovisa eller lämna in arbeten, som behöver överföras till lärarens dator, kommer det att uppstå problem eftersom eleverna förmodligen använder sig av olika program. Om dessa program inte finns på datorn så kommer läraren inte kunna öppna dem förrän man har certifierat det programmet, som kostar ytterligare 8500 kr.

Endast anställda och elever komme att få användarkonton, vilket innebär att lärarstudenter kommer att få problem med att använda datorer på skolan.

Om man tittar ur ett datorlärarperspektiv så kommer GS-IT-projektet att ha stora konsekvenser i och med att det kommer att finnas ett begränsat antal programvaror installerade på datorerna, och därmed ett begränsat antal program att undervisa i. Detta beror självklart på skolans ekonomiska satsning på certifikat.

En annan konsekvens av GS-IT-projektet kommer att vara att man endast kommer att kunna använda lärarens dator för att visa upp presentationer, och om denna dator går sönder så kommer man inte kunna fortsätta lektionen förrän man har fått felet åtgärdat, vilket med stor sannolikhet inte kommer att ske innan lektionen är slut.

Att lärarna kommer att få ringa in för att felanmäla datorer innebär att de får mer att göra, till skillnad från hur det ser ut på skolorna idag, där det oftast finns en support på plats.

Eleverna kommer själva inte kunna skriva ut saker, då Volvo IT inte bistår med skrivare. Hur detta kommer hanteras återstår att se.

Vad gäller supporten så kommer den att mestadels fjärrstyras, även på de skolor som ger sina elever bärbara datorer. Hur kommer supporten att fungera på en sådan skola? Tänk om en av elevernas dators skärm spricker, vad kommer eleven få göra under tiden då datorn lagas? Dessa frågor är högst aktuella, speciellt i och med att man endast kommer kunna logga in på sin bärbara dator och ingen annans. Hur frågor som dessa kommer att lösas av Volvo IT återstår som sagt att se.

Avtalet mellan Volvo IT och Stockholms stad kom ganska sent att inkludera även skolor, vilket innebär att många frågor kommer att få lösas allteftersom de dyker upp. http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Om-Stockholm/Volvo-IT-levererar-stadens-it-service/ Vad händer... "e-strategi för Stockholms stad" Stadsledningskontoret 20080616 Av: Lotta Bergström, Hauraa Eddnan-Husein, Patrik Matell & Lars Brickstad 2010-04-19 Frågor? Då fortsätter vi... Planschen finns online på http://prezi.com/wq5gdhbdlwfv/ Patrick Westberg, lärare och ansvarig för GS-IT-projektet på Thorildsplans gymnasium, ställde upp på en intervju och nedan följer en sammanfattning av hans tankar och erfarenheter. (Intervjun genomfördes 2010-04-15, Stockholm)
Full transcript