Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Indonesie 4

1945-1949
by

Jeroen Hoogervorst

on 2 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Indonesie 4

Van Nederlandsch Indie naar Indonesie
1945-1949
Thema 2
15 augustus 1945
Capitulatie Japan
Lynchpartij
Gevangenschap 1949 met Agoes Salim
Japanners beschermen Europeanen nu
Pemoeda
17 augustus 1945
Proclamatie onafhankelijkheid
PROCLAMATIE

WIJ HET VOLK VAN INDONESIE PROCLAMEREN HIERBIJ DE ONAFHANKELIJKHEID VAN INDONESIE. AANGELEGENHEDEN MET BETREKKING TOT DE OVERDRACHT VAN DE MACHT EN ANDERE DINGEN ZULLEN OP ORDELIJKE WIJZE EN ZO SNEL MOGELIJK WORDEN UITGEVOERD.

DJAKARTA, 17 AUGUSTUS 1945

IN NAAM VAN HET VOLK VAN INDONESIE
SOEKARNO—HATTA
buiten de kampen was er geen bescherming
Bersiap
"Wees paraat!"
Pemoeda's, leden van Barisan Pelopor
Slachtoffers: Indo's, Chinezen, Nederlanders
Nederland
Regering wil "orde herstellen"
Stuurt troepen die worden niet toegelaten
Engeland eist onderhandelingen: NL en Republiek
Sommige onderdelen komen toch aan in Indië
Troepenopbouw gaat door tijdens onderhandelingen
3500 - 20.000 doden
Termen
Pemoeda: jongeren, extreem nationalistisch en fanatiek
Plopper: lid van Barisan Pelopor (= voortrekkerskorps), later guerrillas
Rampokker: relschopper
Periode van rechteloosheid en geweld
Akkoord van Linggadjati
Proclamatie
Soekarno en Hatta waren naar Japan geweest
Japanners hadden eindelijk datum genoemd: 18 augustus
Sjahrir is geschokt: hij denkt dat ze voor de gek worden gehouden door de Japanners
Sjahrir wist dat de oorlog bijna voorbij was
Jongeren willen zsm proclamatie
Proclamatie
Soekarno en Hatta zijn voorzichtig: vrezen chaos
Na capitulatie onzekerheid: Japan nog macht?
Jongeren ongeduldig, eisen actie: opstand voorbereid
In de villa van Maeda wordt de proclamatie opgesteld
Als het klaar is, leest Soekarno het voor aan de aanwezigen
Ze ontvoeren Soekarno en Hatta op 16 augustus
eigenlijk is Indonesie nu onafhankelijk, maar...
... het wordt nog een keer overgedaan
Eerste onderhandelingen: conferentie Hoge Veluwe
Hoge Veluwe
Sjahrir
Schermerhorn
Van Mook
Oktober 1945: Britten arriveren
Ze schrikken van revolutionaire toestand
Dit was een afspraak van de geallieerden
De Britten moeten de orde bewaken
Britten arresteren gewelddadige groepen
Maar ze zijn met weinig en zitten vooral rond de grote steden
De Republiek ondervindt dus beperkte hinder
De slag om Soerabaja
Voor onderhandelingen naar Batavia
Met bemiddeling van lord Killearn wordt het akkoord gesloten
NL erkent gezag Republiek op Java en Sumatra
Verenigde Staten van Indonesië in unie met NL verbonden
Republiek deelstaat van federale staat VSI
Koningshuis NL aan hoofd van unie
Soevereiniteit bij federatieve staat
Akkoord van Linggadjati
Motie in Tweede Kamer
Nieuw-Guinea geen onderdeel van akkoord
Soevereiniteit: federatie unie (= koningin)
Dat blijft dus een kolonie van Nederland
Dit is het 'aangeklede akkoord'
oktober 1945
Begin Brits bestuur
15 november 1946
- Akkoord van Linggadjati
- Einde Brits bestuur
Akkoord van Linggadjati
Nationalisten niet akkoord
Soekarno en Hatta dreigen met aftreden als
akkoord niet wordt ondertekend
Soekarno vergroot het parlement: meer stemmen voor
Wel ondertekend: maar dit is het 'naakte akkoord'
Geen soevereiniteit = geen merdeka
Er worden dus twee versies ondertekend
Raymond Westerling, kapitein van DST
Guerrilla
"oorlogje"
Indonesische onafhankelijkheidsstrijders
Nederlandse strijdmacht:
Koninklijke Landmacht (KL)
KNIL
Mariniers (KM)
Ongelijke strijd?
Doel: geschikt voor guerrilla of niet?
De vijand: het verschil?
Guerrillas of vredelievende dorpsbewoners?
Voorpost
Voorpost
Legerbasis


Operatie Product
21 juli 1947
Eerste Politionele Actie
Onderhandelen met republiek lukt niet meer
Troepenopbouw vrijwel voltooid: 120.000 man
Aantal incidenten langs demarcatielijn neemt toe
Indonesische strijdkrachten
TNI: Tentara Nasional Indonesia
Ploppers
Groepjes strijders: infiltreren
Leger: controleert Republikeins gebied
Landing van de mariniers
Speelbal van de politiek?
Australië brengt resolutie in VN Veiligheidsraad
Resolutie 27 wordt op 1 augustus aangenomen
Van Mook laat de wapenstilstand op 5 augustus ingaan
Eind augustus Van Mook-lijn ingesteld
Amerikaanse resolutie: oprichting CGD
Commissie van Goede Diensten moet onderhandelingen weer opstarten
USS Renville
Renville-overeenkomst
Alle tijdens Operatie Product ingenomen gebieden blijven in Nederlandse handen
Alle guerrillastrijders moeten die gebieden verlaten
Binnen zes maanden een referendum onder de bevolking in de gebieden: aansluiting bij Republiek of niet

Van Mook-lijn
dec 1947-jan 1948
meer patrouilles want grens langer
Madioen opstand
Voor deze gelegenheid wordt hij vrijgelaten
Malaka vs Moeso
14 sept 1948
Operatie Kraai

Eerste Politionele Actie: doel niet bereikt
Guerrilla eist veel doden aan Nederlandse kant
Internationaal aanzien van Republiek groeit
Druk van publieke opinie in Nederland neemt toe: soldaten moeten terug
Siliwangi divisie ingezet
Tan Malaka zat sinds juli 1946 in de gevangenis wegens poging staatsgreep
Opstand neergeslagen
Communistische staatsgreep
Kort geleden communistische staatsgreep
19 december 1948
Tweede Politionele Actie
Reactie in Nederland
Comité voor Vrede in Indonesië
Reactie buitenland
VN Veiligheidsraad furieus
Waren net op kerstreces
Spoedzitting
Resolutie 63
VN vs Nederland
Militaire actie stopt op 31 december
NL vond dat best: gebieden veroverd die ze wilden hebben
Gevangenen werden nog niet vrijgelaten
VN massaal tegen NL
VS dreigde met intrekking Marshallhulp
Indie weigeraars

Van Roijen-Roem-verklaring
Stopzetting van guerrilla
Republiek neemt deel aan rondetafelconferentie
Herstel macht Republiek in Djokjakarta
Beëindiging NL vijandelijkheden en vrijlating van alle krijgsgevangenen

Van Roijen-Roem-verklaring
Complete en onvoorwaardelijke soevereiniteitsoverdracht aan de Indonesische regering
Instelling gemenebest met NL en Indonesie als gelijkwaardige partners
27 december 1949
Soevereiniteitsoverdracht
mei 1949
juni 1949
Juli 1949: Soekarno en Hatta vrij
Regering Republiek hersteld in Djokjakarta
dit maakt de weg vrij voor...
De rondetafelconferentie in Den Haag
Rondetafelconferentie
2 november 1949
Soevereiniteitsoverdracht
Terugtrekking Nederlandse troepen
Inwoners en bedrijven met Nederlandse nationaliteit niet gediscrimineerd
Statuut van de Nederlands-Indonesische Unie
Oude handelsverdragen blijven van kracht
Nieuw-Guinea
Staatsschuld 4.3 miljard: NL Indonesië
Full transcript