Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Inst.wod.kan.2-p-

Wymiarowanie instalacji kanalizacyjnej
by

Kamil Nowak

on 7 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Inst.wod.kan.2-p-

Podejścia zbiorowe:
U+W: DU = 0,5+0,8=1,3 l/s 
Ponieważ DUmax=0,8l/s więc Qww=0,8l/s stąd przyjęto DN0,05m

U+W+P: DU = 0,5+0,8+0,8=2,1 l/s
Ponieważ DUmax=0,8l/s więc Qww=0,8l/s stąd przyjęto DN0,05m

U+W+P+Mu: DU =0,5+0,8+0,8+2,5=4,6 l/s
Ponieważ DUmax=2,5l/s więc Qww=2,5l/s stąd przyjęto DN0,10m


INSTALACJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE 2 -p- Wymiarowanie instalacji kanalizacyjnej Podstawy prawne projektowania PN-92/B-01707 – stara norma (tylko pkt. 4.2.2)
PN-EN 12056-2 – Kanalizacja sanitarna
PN-EN 12056-3 – Kanalizacja deszczowa
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) Dobór średnic podejść kanalizacyjnych Podejścia pojedyncze Obliczenia Podejścia pojedyncze Obliczenia Podejścia zbiorowe Obliczenia Piony kanalizacyjne Średnica dla pionu PI:
DU = 5,4 l/s
Ponieważ DUmax=2,5l/s więc Qww=2,5l/s stąd przyjęto DN0,10m na podstawie tab. 11 w PN-EN 12056-2:2000 Obliczenia Przewody odpływowe Kanalizacja deszczowa Obliczenia - Rury spustowe Powierzchnia odwadniana dachu:

AP=0,5·A = 0,5 ·180 = 90 m2

Wyznaczenie obliczeniowego natężenia przepływu ścieków dla jednego pionu:

Qr = C·AP· r = 1·90·0,03 = 2,7 l/s

Dobrano średnicę rur spustowych d=75mm. Kanalizacja deszczowa Obliczenia - Przewody odpływowe Odcinek RS1-St1 lub RS2-St1
Qr = 2,7 l/s dobrano średnicę przewodu odpływowego PVC 110, zastosowano spadek i=2%
Qt = Qww+2Qr= 2,5 +2 ·2,7=7,9 l/s

Dla przepływu Qt=7,9 l/s dobrano:
PVC 160, i=1,5% Kanalizacja ogólnospławna Obliczenia - Przykanalik Dziękuję za uwagę.
Full transcript