Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Biomolècules 1r batxillerat

presentació somera sobre biomolècules
by

Pedro Miguel

on 17 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Biomolècules 1r batxillerat

Biomolècules
Inorgàniques
Orgàniques
Són conjunts d'àtoms enllaçats
Són simples i es formen tant dins del éssers vius com fora d'ell. No estan formades per carboni, excepte el CO2
Són complexes, només es poden formar dins dels éssers vius. Estan formades per cadenes d'àtoms de carboni, oxigen, hidrògen, nitrogen, etc.
Actualment als laboratoris es
modifiquen per no es sintetitzen
Aigua
De l'estructura dipolar de l'aigua es deriven totes les seues propietats:
Una demostració físico-química:
Elevada constant dielètrica
Alta cohesió
Alta tensió superficial
Alta calor específica
Es dissocia en H+ i OH-
Es manté líquid a la temperatura de la Terra
Es més dens líquid que sòlid
Estructura dipolar
formació de ponts d'hidrogen
Propietats fisico-químiques de l'aigua:
Es deriven les seues funcions:
Dissolvent
Reactiu
Regulador tèrmic
ascens capil·lar
Si estan precipitades formen esquelets
Si estan dissoltes, estan dissociades i els seus ions tenen funció reguladora
Sals minerals
Glúcids
Lípids
Proteïnes
Àcids Nuclèics
Són hidròfils, o es dissolen o s'hidraten fàcilment.
Són la principal reserva energètica dels vegetals.

Químicament són polihidroxialdehids o polihidroxicetones
Monosacàrids i disacàrids:
Són menuts, solubles, dolços.
Són les molècules que respiren les cèl·lules per obtindre energia.
Glucosa, fructosa, sacarosa, lactosa, maltosa.
Químicament són molt diversos, tots tenen en comú que són hidròfobs.
Si al hidrolitzar-los amb una base forta (Sosa càustica) formen sabó:
Si no formen sabons, són derivats lineals o cíclics d'una molècula anomenada isopré:
Saponificables
Isoprenoides:
Terpens i esteroides
Triglicèrids:
Olis, llard, mantega
(funció energètica)
ceres
Funció estructural, impermeabilitzants
Fosfolípids
i esfingolípids:
Anfipàtics
, funció estructural, formen les membranes cel·lulars
Terpens:
molècules lineals, aromàtiques. vitamines
esteroides:
cícliques, vitamines
hormones, colesterol
Són específiques del individus.
Es fan amb la informació genètica
Estan formades per aminoàcids
Hi ha 20 diferents, agrupats en 4 grups segons el seu comportament en l'aigua: polars, apolars, carregats +, carregats -
El seu comportament elèctric fa que adopten una estructura concreta al formar-se, anomenada
estructura nativa
i que es desnaturalitzen quan canvien les condicions ambientals.
Al desnaturalitzar-se perden la seua funció
Tenen funció estructural (formen el cos) o reguladora (transporten, defensen, catalitzen, tamponen, etc)
Són els gens
Formats per cadenes de nucleòtids, que contenen la informació per a formar proteïnes
ADN
Format per una doble hèlix, d'àcid desoxirribonuclèic de cadenes antiparal·leles.
A les cèlules eucariotes conté la informació i està protegit al nucli, no ix.
ARN
Hi ha tres tipus: Entre els tres permeten que de l'ADN es puga formar una proteïna, sense que l'ADN perille.
Polisacàrids: polímers dels monosacàrids.
Midó i glucògen. Funció energètica. Els monosacàrids s'uneixen per ocupar poc i atraure menys aigua i així enmagatzemar-se millor.
La cel·lulosa té funció estructural, és indigerible
Full transcript