Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rodzina w socjologii

No description
by

Adrianna Rojek

on 4 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rodzina w socjologii

Rodzina w socjologii
Rodzina
Więzy rodzinne
Małżeństwo
rodziny nuklearne
rodziny poszerzone
role rodziny
przemiany w rodzinie
ważne definicje
Ludność Polski

STATYSTYKA
Prokreacyjna
Socjalizacyjna
Miłości
Kulturotwórcza
Wspomagająca rozwój osobowości
Religijna
Satysfakcyjna
Rekreacyjna
Opiekuńcza
ROLE RODIZNY
Rodzina – w socjologii rozumiana jako grupa społeczna lub instytucja społeczna. Rodzina, zdaniem socjologów i najprostszych jej definicji, to najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo
RODZINA
To związki ustanowione między jednostkami poprzez małżeństwo lub pokrewieństwo
WIĘZY RODZINNE
zmiany w zakresie równości płci
Modyfikacja ról rodzinnych kobiet i mężczyzn
Wzrost sfery emocjonalnej i seksualnej
określanie się w kategoriach "ja" a nie rodznia
Akceptacja kohabitacji
Wzrost liczby rozwodów
zwiększenie zakresu bezdzietności dobrowolnej
Akceptacja związków homoseksualnych
Późniejsze opuszczanie domu rodzinnego
PRZEMIANY W RODZINIE
Liczba urodzeń styczeń-wrzesień 2015 = 284 000
Liczba urodzeń styczeń-wrzesień 2016 = 290 000
Liczba zgonów styczeń-wrzesień 2015 = 296 300
Liczba zgonów styczeń-wrzesień 2016 = 289 000
Przyrost naturalny styczeń-wrzesień 2015 = -12 000
Przyrost naturalny styczeń-wrzesień 2016 = 1 000

Urodzenia i zgony

RODZINY
NUKLEARNE
I
POSZERZONE
Bezrobocie
Statystyki
ilość rodzin
dzietność rodzin
pracujące kobiety
emigracja
liczba rozwodów
zapaść demograficzna w porównaniu do Niemiec
Rodzina – grupa bezpośrednio spokrewnionych osób, w której dorośli członkowie podejmują odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi
MAŁŻEŃSTWO
można zdefiniować jako uznany i aprobowany społecznie związek seksualny dwojga dorosłych ludzi
REDEFINICJA RODZINY I ALTERNATYWNE JEJ MODELE
Model diady Simmla-Trosta
Alternatywy paralerne
Alternatywy włączone
Alternatywy dla rodziny
Quasi-rodziny
Rodziny monoparentalne
Rodziny homoseksualne
kohabitacja
Rodziny wizytowe
Rodzinne patchworki

Dzietność kobiet

W 2015 r. współczynnik dzietności wynosił 1,33. Najbardziej korzystną sytuację demograficzną określa współczynnik kształtujący się na poziomie 2,1–2,15, tj. gdy w danym roku na jedną kobietę w wieku 15–49 lat przypada średnio 2 dzieci.

Małżeństwa i Rozwody

W 2013 r. powstało nieco ponad 180 tys. nowych związków małżeńskich – o ponad 23 tys. mniej niż rok wcześniej.

W 2013 r. rozwiodło się 66,3 tys. par małżeńskich. Wśród rozwiedzionych w 2013 r. małżeństw ok. 60% wychowywało w sumie ponad 52 tys. nieletnich dzieci (będących w wieku do 18 lat).

Współczynnik aktywności zawodowej według płci w latach 2010-2013

Emigracja
W końcu 2014 r. poza krajem przebywało czasowo 2 mln 320 tys. Polaków; to o 124 tys., czyli 5,6 proc. więcej niż w końcu 2013 r.. Coraz częściej Polacy emigrują do Niemiec, choć najwięcej rodaków jest nadal w Wielkiej Brytanii.

Zapaść demograficzna w Polsce

W ciągu najbliższych 15 lat Polska doświadczy spadku liczby osób w wieku produkcyjnym, czyli tych, które są aktywne zawodowo o ponad 3 mln, a jednocześnie liczba osób w wieku emerytalnym wzrośnie o blisko 3 mln. Biorąc pod uwagę fakt, że Polska ma jeden z najniższych na świecie wskaźników dzietności, można powiedzieć, że naszemu krajowi w perspektywie kolejnych 2–3 dekad grozi swego rodzaju zapaść demograficzna.

Zapaść demograficzna w Niemczech

Niemcy również mają ten problem. Już niedługo Niemców będzie tylko 70 mln.
Według najnowszych oficjalnych danych statystycznych, niemieckie społeczeństwo po prostu się kurczy. Dziś Niemcy są zamieszkane przez 81 milionów ludzi. W roku 2060 ta liczba zmaleje do od 68 do 73 milionów, co zależy przede wszystkim od imigracji. Wśród społeczeństwa można również zauważyć ogólną niechęć do posiadania potomstwa.
Według przewodniczącego Bundesamtu, Rodericha Egelera, imigracja będzie wzrastać jeszcze przez najbliższe od pięciu do siedmiu lat, w ten sposób ratując demografię Niemiec. Później ma nie być już tylu chętnych do osiedlenia się na niemieckich ziemiach.


Oznacza to, że wobec bardzo niskiego przyrostu naturalnego, Niemcy będą się powoli wyludniać. Jeżeli imigracja będzie szczególnie słaba, to w roku 2060 Niemców będzie zaledwie 67,6 milionów. Jeżeli będzie mocna, będzie ich 73,1 milionów – ale to i tak o wiele mniej, niż dzisiaj. Dodatkowo spośród tych około 70 milionów osób aż 9 milionów będzie miało powyżej 80 lat. Osób zdolnych do pracy będzie więc nie więcej niż 60 milionów.
Bundesamt ocenia, że u przyczyn leży tak zwany deficyt narodzin. W kraju rodzi się po prostu za mało dzieci. Obecnie co roku brakuje około 200 tysięcy nowych obywateli. Po roku 2050 ma to już być 500 tysięcy.
Bibliografia
Bibliografia
http://www.fronda.pl/a/niemcy-maja-problem-beda-coraz-slabsi,50788.html
http://biznes.onet.pl/praca/polsce-grozi-zapasc-demograficzna/m9xrmv
http://www.bankier.pl/wiadomosc/GUS-w-2014-r-wzrosla-liczba-Polakow-na-emigracji-3419235.html
„Kobiety i mężczyźni na rynku pracy” - Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludno%C5%9B%C4%87_Polski

Full transcript