Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Instructional Design

No description
by

Hamdi A

on 4 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Instructional Design

Problem Analizi
ve
ihtiyaç Degerlendirme Ögretim Tasarmi Problem analizinde sorulacak sorular:
Başlanacak olan öğretime ihtiyaç var mı?
İhtiyaç varsa neden var?
Öğretim tamamlandığında neler kazandırılması bekleniyor? 1. Ögretim ve Problem Analizi İhtiyaç değerlendirme yapılmasındaki amaç, olması gereken ile mevcut durum arasındaki farkı belirlemektir. 2. Ihtiyaç Degerlendirme İhtiyaç değerlendirmesi, planlanması ve düzenlenmesinde 6 ihtiyaç türü (Burton & Meril, 1991) kullanılır. Bunlar, tasarımcılara toplanacak bilgi türünü belirleme ve ihtiyaçları sınıflamada bir araç olarak yardımcı olur. 3. Ihtiyaç Türleri ve Veri Kaynaklari 1) Planlama
2) Bilgi toplama
3) Bilgi çözümleme
4) Sonuç ve raporlama 4. Ihtiyaç Degerlendirmenin Asamalari Organizasyon analizi
Meslek (iş) analizi
Performans analizi
Hedef analizi
Öğretim ortamı analizi
Öğrenen analizi
İçerik analizi
Görev analizi 5. Ihtiyaç Analizi Teknikleri 1. Anket Yapma
Grup yada Örneklem
Bilgi Toplama 6. Bilgi Toplama Araçlari Başlıklar 1) Öğretim ve Problem Analizi
2) İhtiyaç Değerlendirme
3) İhtiyaç Türleri ve Veri Kaynakları
4) İhtiyaç Değerlendirmenin Aşamaları
a) Planlama
b) Bilgi toplama
c) Bilgileri çözümleme
d) Sonuç ve raporlama
5) İhtiyaç ve Problem Analizi Teknikleri
6) Bilgi Toplama Araçları Öğretim, aranılan yanıt mıdır? Problemi belirlemedeki amacımız, öğretimin çözümünün bir parçası olup olmadığını belirlemektir. Problemin dikkatli şekilde incelenmesi, öğretim tasarımcısının öğretimin aranılan yanıt olup olmadığını belirlemesine yardımcı olacaktır. İhtiyaç Değerlendirme Ne olmalı - nedir = ihtiyaç
İhtiyaç, beklenen ile var olan koşullar arasındaki fark olarak tanımlanabilir.
Öğretim tasarımcıları, mevcut performansın beklenen performansa ulaşmadığı durumlarla ilgilenir. İhtiyaç belirleme nedir?
Kaufman ve English (1979) ihtiyaç değerlendirmesini, problemin belirlenmesi ve daha sonra uygun bir müdahalenin seçilmesi için bir araç olarak tanımlar. 2. İhtiyaç Değerlendirme Faydası:
Doğru karar/tasarım
Kararların kabulü
Koordinasyon
Planlamadaki sorun çözümü 2. İhtiyaç Değerlendirme 2. İhtiyaç Değerlendirme İhtiyaçlar belirlendikten sonra, problemlere çözüm üretilir.
Değerlendirme başlamadan önce aşağıdaki sorular sorulabilir:
Niçin yapılacak?
Ne başarılacak?
Ne değişecek?
Kim yapacak?
Ne tür bilgi toplanacak?
Bilgiler nasıl yorumlanacak? 3. İhtiyaç Türleri ve Veri Kaynakları Normatif İhtiyaçlar (Normative Needs)
Karşılaştırmalı İhtiyaçlar (Comparative Needs)
Hissedilen İhtiyaçlar (Felt Needs)
İfade Edilen İhtiyaçlar (Expressed Needs)
Önceden Tahmin Edilen ya da Geleceğe İlişkin ihtiyaçlar (Anticipated or Future Needs)
Acil İhtiyaçlar (Critical Incident Needs) 4. İhtiyaç Değerlendirmenin Aşamaları 1.Planlama Bilgi kaynakları neler? Kimden? Nasıl? Kim tarafından? Malzemenin hazrlanıp çoaltlması Toplanan bilgi nasıl çözümlenecek? & 4. İhtiyaç Değerlendirmenin Aşamaları 2. Bilgi toplama
Anket

Ölçek

Gözlem

Görüşme

Rapor analizi

Toplantı

Kaynak tarama

En iyi sonuç için birden fazla araç kullanılmalıdır. 4. İhtiyaç Değerlendirmenin Aşamaları 3. Bilgilerin çözümlenmesi Toplanan bilgiler ne tür istatistiksel teknik ile çözümlenecek
İhtiyaç türleri ortaya çıkartılır ve bunlar da öğretim hedeflerine dönüştürülür Hangilerine öncelik vermeliyiz? 4. İhtiyaç Değerlendirmenin Aşamaları 4. Sonuç ve raporlama

Çalışmanın amacı?
Kimler katıldı?
Nasıl yapıldı?
Hangi sonuca ulaşıldı?

Cevaplama, yorumlama, tablo/grafik, öneri verme. 4. İhtiyaç Değerlendirmenin Aşamaları 4. Sonuç ve raporlama

Hedefler
Bireyin Özellikleri
Öğretim Ortamının Özellikleri
Gerekli Kaynaklar

Ortaya çıkar.

Bu aşamadan sonra tasarımın diğer aşamalarına geçilir. 4. İhtiyaç Değerlendirmenin Aşamaları Bilgi toplama 1 3 Farkları ortaya çkarma Performans analizi 2 Kaynakların
ve
sınırlılıkların
belirlenmesi 4 Öğrenci
özelliklerinin
belirlenmesi 5 Önceliklerin
ve
hedeflerin
belirlenmesi 6 Problem durumu 7 6. Bilgi Toplama Araçları 1. Anket
a) Olgusal Sorular
b) Davranış Ölçen Sorular
c) Tutum İnanç Ölçen Sorular
d) Bilgi Derecesi Ölçen Sorular 6. Bilgi Toplama Araçları 2. Görüşme
a) Yapılandırılmış
b) Yarı Yapılandırılmış
c) Yapılandırılmamış 6. Bilgi Toplama Araçları 3. Gözlem
a) Doğal Sınırlandırılmamış
b) Sistemli (Planlı)
c) Sınırlılıkları gidermek için
Kontrol listesi
Kim gözlenecek/gözleyecek
Nerede/Hangi koşulda
Hangi davranışlar kaydedilecek Teşekkürler Oğuzcan Yavaş
&
Hamdi Alanay Sorular 1-Aşağıdakilerden hangileri ihtiyaç değerlendirmenin aşamalarından değildir?

a)Planlama
b) Öğretim hedeflerinin belirlenmesi
c)Bilgilerin toplanması
d)Bilgilerin çözümlenmesi
e) Sonuç ve Raporlaştırma 2- Geniş bir kitlenin bir konu hakkındaki görüş almak isteniyor. Aşağıdaki bilgi toplama araçlarından hangisinin kullanılması gereklidir?

a) Gözlem
b) Görüşme
c) Odak Grup
d) Anket
e) Toplantı
3- Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç türlerinden değildir?

a) Hissedilen ihtiyaçlar
b) Acil ihtiyaçlar
c) Geleceğe ilişkin ihtiyaçlar
d) Hiyerarşik ihtiyaçlar
e) Karşılaştırmalı ihtiyaçlar
4- Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç analizi tekniklerinden değildir?

a) Meslek analizi
b) İçerik analizi
c) GZFT analiz
d) Hedef analizi
e) Öğrenen analizi 5-
I.Farkları ortaya çıkarma
II. Öğrenci özelliklerinin belirlenmesi
III. Performans analizi
IV. Bilgi toplama
V. Problem durumu
VI. Önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi
VII. Kaynakların ve sınırlılıkların belirlenmesi

İhtiyaç değerlendirmenin aşamalarını sıralayın.

a) I-II-III-V-IV-VII-VI
b) IV-I-III-VII-II-VI-V
c) II-V-VI-I-VII-III-IV-V
d) VII-V-VI-IV-I-II-II
e) III-V-VI-II-IV-I-VII Kaynakça:
Balcı, A. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem.
Demirel, Ö. (2010). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem.
Fer, S (2011). Öğretim Tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık.
bote.hacettepe.edu.tr/ogretimtasarimi/wp-content/.../ihtybelirleme.ppt
gazibote.files.wordpress.com/2011/03/ot5analiz.pptx 25.03.2013

Ders Hocası: Doç. Dr. Süleyman Doğan 6. Bilgi Toplama Araçlari Yazılı kaynak tarama
Mevcut tasarımları inceleme
Raporları inceleme
Ölçek ve anketler
Görüşme
Gözlem
Full transcript