Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Otomotiv Sektörü

Otomotiv Sektörü
by

Cansu Erbilir

on 26 September 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Otomotiv Sektörü

OTOMOTİV SEKTÖRÜ SEKTÖRE
GENEL
BAKIŞ TÜRKİYE'DE
OTOMOTİV
SEKTÖRÜ OTOMOTİV
SEKTÖRÜNDE
ERP UYGULAMALARI DÜNYA'DA OTOMOTİV
SEKTÖRÜ 2008 yılında, 52,6 milyonu binek araç ve 17,9 milyonu da ticari araç olmak üzere, tüm dünyada toplam 70,5 milyon adet motorlu araç üretilmiştir. 2008 yılının son çeyreği ve 2009 yılının ilk yarısı birçok pazar ve üretici için sıra dışı şekilde zor bir dönem olmuştur. Birçok hükümet üreticilere doğrudan destek vermek şeklinde müdahalede bulunmaya ya da bir defaya mahsus satış teşvikleri sunmaya (ya da her ikisini beraber yapmaya) zorlanmıştır. 2009 yılının kalan bölümünde bazı pazarlarda satışlar düzelmiştir ve özellikle ilk 11 ayda 9,23 milyon binek aracının satıldığı (önceki yılla kıyaslandığında% 50’lik artış) Çin’de büyük bir büyüme yaşanmıştır. SEKTÖRÜN
DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ
YERİ Otomotiv sektörü, tüm sanayileşmiş ülkelerde
ekonominin LOKOMOTİFi olarak kabul ediliyor. Otomotiv sanayii demir-çelik, petro-kimya, lastik gibi temel sanayi dallarında başlıca alıcı ve bu sektörlerdeki teknolojik gelişmenin de sürükleyicisi. Turizm, altyapı ve inşaat ile ulaştırma ve tarım sektörlerinin gerek duyduğu her çeşit motorlu araçlar, sektör ürünleri ile sağlanıyor. 2010'a
BAKIŞ Gerek yurt içi gerek AB pazarında bu yıl ek teşvikler olmayacağı ve iç talep ile ihracatın ancak 2009 düzeyinde seyredeceği, özellikle ticari araçlar ve traktörde durgunluğun da devam edeceği beklenmektedir. Sınırlı olacak iç ve dış talep değişikliği sonucu, üretim de ancak 2009 düzeyinde kalacaktır. Otomotiv sanayimiz, rakibi olarak değerlendirilen yeni AB üyesi ülkeler ile kıyaslandığında; yüksek toplam kalite yönetimi anlayışı ve yüksek işgücü verimliliği ile çok önemli bir avantaja sahip bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz bu dönemde küresel rekabet gücünün sürekliliği için, sanayimizde yeni yatırım ve ArGe projelerinin desteklenmesi ve sanayimize yönelik yapısal tedbirlerin acil olarak uygulanması stratejik önem ve değer taşımaktadır. ÜRETİM 2009'da
En Çok Üretim Yapan Firmalar

1. OYAK-RENAULT

Otomobil (<1300 cc Sedan) 93.665
Otomobil (1301-1600 cc Sedan) 182.876
Otomobil (1600-2000 cc Sedan) 1.031

TOPLAM 277.572 3. FORD OTOSAN

Kamyon 1.722
Minibüs 11.466
Kamyonet 19.328
Kamyonet Van 140,940

TOPLAM 173.456 2. TOFAŞ

Otomobil (<1300 cc Sedan) 13.994
Otomobil (<1300 cc H.bck) 801
Otomobil (<1300 cc St.Wgn) 23.615
Otomobil (1300-1600 cc Sedan) 12.080
Otomobil (1300-1600 cc H.bck) 970
otomobil (1300-1600 cc St.Wgn) 38.620
Otomobil (1600-2000 cc St.Wgn) 4099
Kamyonet Van 158.911

TOPLAM 253.090 Günümüzde Türkiye’de altı traktör üreticisine ek olarak 15 adet binek ve ticari araç üreticisi bulunmaktadır. OSD üyelerinin (İki traktör üreticisi de dâhil 15 üretici) toplam kapasitesi 2009 yılı itibarıyla 1.562.405 araçtır. Yedek parça üreticileri ile birlikte bu üreticiler 230.000'in üzerinde çalışana istihdam sağlamaktadır ve dünya sıralamasında ilk on içinde yer almaktadır. İHRACAT 2008 yılında toplam 24,7 milyar ABD doları tutarında ihracat yapan Türkiye, Japonya’dan sonra Avrupa’ya en çok araç ihraç eden ikinci ülkedir. Bu rakam Türkiye’nin toplam ihracatının %19,4’ünü oluşturmaktadır. 30 Eylül 2009 tarihine kadarki dokuz aylık dönemde 435.303 araç ihraç edilmiştir. 2008 yılının aynı dönemine kıyasla bu % 44’lük bir düşüştür. Küresel kriz yüzünden 2008 yılının son çeyreğinde ihracatı eksiye dönen ve tam bir yıl aradan sonra 2009'un son çeyreğini artıda kapatan otomotiv sektörü, yeni yılın ilk çeyreğini de artı yönlü ihracat rakamlarıyla geçti. Krizin derinleştiği ve en fazla ihracat düşüşünün yaşandığı 2009'un ilk çeyreğinde ihracat eksi yüzde 53,8'e gerilerken, 2010'un aynı döneminde yüzde 42,2'lik artış dikkati çekti. Hemen her yılı rekorlarla kapatan hatta tekstil sektörünü tahtından ederek, süreç içinde ihracatın lokomotifi haline gelen otomotiv sektörü, 2008 yılında 22 milyar 944 milyon dolarlık tarihi ihracat rekoruna ulaştı. İTHALAT AB ve Uzak Doğu’da kullanılmayan kapasitelerin yüksek oluşu, Türkiye gibi gelişme potansiyeli olan pazarlarda özel fiyat uygulamalarına neden olmuştur. İthalatçılar genellikle tüketicilere satış yapan bölgesel distribütörler aracılığıyla satış yapmaktadırlar. En büyük ithalatçılar Ford, GM (Opel), Volkswagen, Toyota, PSA Peugeot-Citroën ve Hyundai’dir. 2010 verilerine göre Ocak-Mart döneminde ithalatlar

Binek otomobil yüzde 67,9
Motorlu kara taşıtları yüzde 64,4
Elektrik makineleri aksam, parçaları yüzde 46,9
Diğer genel endüstri makine aksamları yüzde 16.6
Güç üreten makineler ve araçlar yüzde 33.9

oranlarında artmıştır. TÜRK OTOMOTİV SANAYİSİNİN
DÜNYA'DA YERİ Bulunduğu bölgede Türkiye’den daha fazla motorlu araç üretimi yapan tek ülke Rusya’dır. Tüm dünyadaki üretime baktığımız zaman ise, en çok motorlu taşıt üreten ülkenin Japonya olduğunu ve Japonya’nın 2007 üretiminin, Türkiye’nin 2007 üretiminin yaklaşık 10 katı olduğunu görüyoruz. Ticari araç üretimlerine baktığımız zaman, Türkiye İspanya ve Almanya’nın gerisinde kalmış olsa bile, Fransa ile aynı düzeyde, İtalya ve Birleşik Krallık’ın önünde gözükmektedir. Avrupa’da, İspanya dışında Türkiye’den daha çok hafif ticari araç üreten bir ülke bulunmamaktadır. 2007’de Türkiye’nin dünya otomobil üretimindeki payı sadece binde 1’dir. Ayrıca Türkiye’nin Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi bazı Doğu Avrupa ülkelerinin de gerisinde kaldığı göze çarpmaktadır. Avrupa’daki ağır kamyon üretiminin büyük bir kısmını Almanya karşılarken, Türkiye’nin İsveç, İspanya, Hollanda, İtalya, Fransa ve Belçika’nın da gerisinde kaldığı görülmektedir. Avrupa’da Rusya dışında Türkiye’den daha fazla otobüs üreten bir ülke bulunmamaktadır. 2007 yılında tüm dünyada Türkiye’den daha fazla otobüs üreten ülkeler ise Çin, Hindistan, Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri’dir. SWOT ANALİZİ Strengths (Güçlü Noktalar) Avrupa’ya ve Asya’ya coğrafi olarak yakın olması Türkiye'yi güçlü bir üretim üssü haline getirmektedir.
İşgücü maliyetinin AB ülkelerinden daha düşük olması ve iyi eğitilmiş iş gücü bulunması.
Ülkenin en büyük 10 ihracatçı şirketinden dördünün otomotiv şirketi olması sektörün ekonomi açısından önemini yansıtmaktadır.
AB ile yapılan vergi anlaşması ihracat vergilerinin düşmesini sağlamaktadır.
Hem ana sanayi hem yan sanayi alanında orijinal parça üretimi düzeylerinde Ar-Ge deneyimi. Weaknesses (Zayıf Noktalar) Özel Tüketim Vergisi ve KDV’nin vergi öncesi fiyatın % 60 ile % 100’ü düzeyinde olması. Akaryakıt üzerinden alınan vergilerin yüksek düzeyde olması. Ancak bu gibi vergiler düşürülürse, yurtiçi büyümenin hızı büyük olasılıkla artacaktır. Opportunities (Fırsatlar) Threats (Tehditler) Ailelerin dörtte üçünün araç sahibi olmamasına bağlı olarak iç pazardaki önemli büyüme potansiyeli.
Kişi başına düşen gelirde beklenen artış, tüketicinin harcama gücünü artıracaktır.
Irak sınırının açılması Türkiye’ye önde gelen bir tedarikçi olma ve ihracatını artırma fırsatı sağlayacaktır.
Vergi muafiyetleri de dâhil olmak üzere, diğer teşvikler. AB’ye katılım hazırlıkları ve sektörü diğer üye ülkelerle aynı düzeye getirme çalışmaları Türkiye’nin rekabet gücünü eritebilir.
AB pazarlarına bağımlılık.
Çin ve Hindistan’daki hızlı büyüme SEKTÖRE GENEL BAKIŞ TÜRKİYE'DE OTOMOTİV SEKTÖRÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ERP UYGULAMALARI Satış
Satın Alma
Planlama&Üretim
Envanter
Kalite
Finans&Muhasebe
Maliyet
İnsan Kaynakları
Balanced Score Card CRM Döküman Yönetimi Bakım ve Servis ERP Otomotiv Sektörü de, ERP Uyarlamalarında böyle çeşitli uygulamaları içinde barındırmaktadır. Bunun en temel nedeni, bugün Dünya devi olan Ford, Renault, Toyota, Honda, Mercedes, Volvo v.b. gibi firmaların çok fazla tedarikçisinin olması ve parça tedarikinde zaman ile yarışmalarıdır. iNNOVA’nın deneyimli danışman kadrosu müşterilerinin ERP’ye geçiş kararıyla başlayan yeni döneminde sadece kurulum sürecinde değil, uygulama tamamlandıktan sonraki süreçte de ihtiyaç duyulan her anda müşterilerinin yanında olmayı amaçlar. iNNOVA’nın en büyük farkı sadece Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) alanında değil, tüm bilgi teknolojileri ihtiyaçlarınızı eksiksiz karşılayabilecek çözümler üretebilecek tecrübeye sahip olmasıdır. iNNOVA'nın Sektördeki Referansları

- Kıraça Şirketler Topluluğu
- Tırsan
- Karsan
- Askam
- Karland
Full transcript