Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fonts de finançament empresarial

Fonts de finançament empresarial
by

Francesc Nadal

on 12 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fonts de finançament empresarial

FONTS DE FINANÇAMENT EMPRESARIAL
Segons el termini
de devolució
Segons la procedència
Segons la propietat
dels mitjans de pagament
Són els recursos líquids o
els mitjans de pagament
a disposició de l'empresa
per fer front a les seves
necessitats dineràries
Francesc Nadal
INSTITUT ILLA DE RODES
aliens
Són el patrimoni net
i el passiu del balanç
curt termini
llarg termini
interna
externa
propis
Recursos propis
Capital
aportacions
ampliacions successives
Societats de capital risc
Mercats de valors
http://www.ascri.org
http://www.borsabcn.es
Reserves
autofinançament d'enriquiment
Amortitzacions
de l'immobilitzat
Provisions
en previsió de pèrdues
Recursos aliens
a llarg termini
Préstecs i pòlisses de crèdit
a llarg termini
Emprèstits: obligacions,
bons, pagarés...
http://www.ico.es
http://www.icfinances.com/
http://www.nuevarumasa.com
Lísing o arrendament
financer
Rènting
Recursos aliens
a curt termini
Préstecs a curt termini
Descobert en compte
Compte o pòlissa de crèdit
Crèdit comercial
Descompte d'efectes
Facturatge
(factoring)
on l'empresa respon de
la solvència dels clients
on l'empresa no respon de
la solvència dels seus clients
paga interessos més elevats
http://www.cnmv.es
Mercat
Renda fixa
Renda variable
Actius financers
Primari
Secundari
OPV
OPS
OPA
Full transcript