Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

vivi sørensen

on 7 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

I 1814 begyndte de at gå ned ad bakke for Danmark, og det fik København at mærke. Efter vi mistede Norge og vores flåde, kom der store økonomiske problemer i København. Selvom København var hårdt ramt, var mange af Københavns Kunstnere kendte, både nationalt og internationalt. Fx H.C. Andersen og Søren Kierkegaard. Der var også kendte udøvere indenfor
1600
1848

1259
1750
Københavns historie 1200-1848
København i problemer
København blev ødelagt grundigere, da lübeckerne indtog København i deres opgør med Valdemar Atterdag i 1368.
Christian 4.
Slotsbranden (1794-)
I 1794 brændte Christiansborg ned. Derefter overtog kongefamilien Amalienborg-komplekset.
I 1795, altså året efter branden på Christiansborg, opstod der en kæmpe brand i København. Den startede på skibsværftet Bremerholm den 5. juni og bredte sig rigtig hurtigt. Den bredte sig til Holmens Kanal og Nikolaj Kirke, og derefter til Gammel Torv og Nytorv og "ramte" Rådhuset. Branden døde ud den 7. juni.
Der blev brændt 909 huse ned og omkring 6000 mennesker var hjemløse.
Christian 7.
29. januar 1749 – 13. Marts 1808
Regerede fra 1766 - 13. Marst 1808
Gift med Caroline Mathilde
Mentalt ustabil
Slaget på Københavns red, 1801
Konflikten mellem England og Danmark startede med at 4 engelske fregatter angreb den danske fregat Freya som beskyttede en handelskonvoj til Frankrig. Efter dette angreb blev Danmark inviteret af Rusland til at deltage i en "Væbnet Neutralitetsforbund" sammen med Rusland, Preussen og Sverige. England forlangte at Danmark trådte ud af forbundet, men Danmark sagde nej. Efter det angreb den Engelske søhelt, Horatio Nelson København. Slaget blev udkæmpet den 2. april. 1801 og Danmark blev nødt til at Kapitulere.

Efter Københavns bombardement, blev
Københavns befæstning udvidet, for at
kunne undgå at fjenderne kunne sejle tæt på
København og dermed ikke bombe igen.

bagrund


fyrst Jaromir af Rügen til at angribe København. 1259
1300

Den Sorte Død hærgede Europa i 1347-1350 og dræbte ca. 42 milioner mennesker. Den ramte Danmark i 1350-1352 hvor dødstallet er ukendt.
Kongemagten og kirkenmagten 1200 - tallet

Christian 2.
Christian den 2. var en konge i Danmark og Norge i perioden 1513-1523 og Sverige i 1520-1521. Før ham havde de fleste konger ikke et fast sted hvor de boede. Nu blev herredagen og rigsrådforsammling også blev holdt i København.
1500
Christian 4. blev født den 12. april 1577 og døde 28. januar 1648. Han var konge i Danmark og Norge fra 1588 til 1648. Christian 4. var konge i 59 år, og er derfor den konge med den længste regeringsperiode. Christian 4. opførte en masse bygninger i København. Fx Rosenborg Slot, Rundetårnet og Børsen.

I Christian 4. periode, voksede befolkningstallet fra omkring 1630 til ca. 25.000.
Christian 2. havde meget fokus på handel.
Han blev fordrevet men borgerne støttede ham med at komme tilbage på tronen
Martin Luther 1483 - 1546
Tysk munk
Professor på et universitet
Oversatte biblen
Strueense
Strueense bev henrettet den 28 April 1772, sigtet for at have en affære med Caroline Mathilde
På halvandet år udsendte Struensee omkring 2.000 kabinetsordrer: offentlige ansættelser skulle udelukkende ske efter kvalifikationer, godsejernes indflydelse mindskes etc.. En lang række af disse kabinetsordrer var ændringer og reformer, der var præget af Oplysningstidens tanker: pressefrihed, afskaffelse af tortur inden for retsvæsenet, bedre forhold for fæstebønder, afskaffelse af mange privilegier osv.
I løbet af et års tid fik han afskediget de gamle konseilsministre, erstattede konseilet med et kabinetsstyre og udnævnte sig selv til greve og gehejmekabinetsminister med magt til på egen hånd at udstede kabinetsordrer. De skulle bare senere godkendelse hos kongen.
Strueense blev født den 5. August 1737
1768 ansat som kongens livlæge. Strueense
Affære med Caroline Mathilde
Reformationen 1507-1600
Den katolske kirke havde magten
Aflasbreve
Startede i tyskland - Martin Luther
1536 - Den danske Luther
Danmark bagefter
Guldalderen og revolution
(1814-1850)
Full transcript