Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vikingtid og middelalder i Norge

No description
by

Alma Hawker

on 2 March 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vikingtid og middelalder i Norge

793 Lindisfarne: Kloster invaderes i Nord-England. Regnes for mange som starten på vikingtiden. 700 Hva førte til at det ble vikingtid?
indre årsaker:
produksjon av jern øker--->blir lettere å rydde plass til gårder.
Mangel på dyrkbar jord, gjør at det blir atraktivt å lete andre steder.
Befolkningsvekst: fra 70 000 på begynnesen øker til 170 000 på midten av 1000-tallet.
Store fremskritt med skippsbygging gjorde at de kunne reise lengere av gangen.
Ytre årsaker:
Så ikke klostere som hellige, så de var lette å plyndre.
Mye uro og konflikt ellers i Europa som det var lett å utnytte.
Oppsving i handel i Norden. 800 20 høvdingdommer i Norge.
-noen høvdinger ble rikere og mektigere en andre som følge av økning av jordbruk.
-Høvdinger hadde mye makt og respekt, da de var både militære og religiøse ledere. Hadde mye innflytelse på tinget.
-Forhold mellom høvdinger og bønder var gode, da Høvdingene trengte bøndene til støtte mot andre høvdinger.
-Slaver utgjorde en stor del av befolkningen.
Høvdingene trengte hirdmenn (profesjonelle krigere). Vikingene hadde et veldig optimistisk syn på døden.
900 1000 1100 1200 1300 Slaget ved Hafrsfjord : Høvdinger begynner å å mere makt og rikdom som følge av økt handel og rikdom, som styrket maktposisjonene de hadde fra før av. Harald Hårfagre dannet en alianse med ladeætten for å nedkjempe vikinghøvdinger på Vestlandet. 931/932 872 (evt. 880) Harald Hårfagre dør: Håkond, sønnen hans, blir konge etter han, og får navnet Håkon den gode fordi han har et godt forhold til bøndene og opretter lagtingene Gulating og Frostating. Ladeætten VS Hårfagrekongene: Ladeætten trenger støtte fra Hårfagrekongene for å beskytte handelsruten sin til Nord-Norge som de fikk mye av inntektene sine fra. Men Ladeætten var alikevell den største konkurrenten om makt, derfor ble det mye konflinkter mellom de to partene på 900 og 1000-tallet. ca. 850 Harald Hårfagre blir født: Samlet store deler av Vestlandet.Har også mange kongsgårder rundt omkring og holdt en stor hird (livvakter til stormenn). Kongsgårdene til harald legger grunnlaget til kongegodset videre utover middelalderen. Olav Tryggvason: Rik, kristen konge, som satte seg mål om å erobre landet og krisne Norge (kristendommen var populær blant konger siden kristendommen helst vill ha et enevelde, og ikke høvdinger--->ergo mer makt til kongen). Ladejarlen og danskekongen slår seg sammen mot Olav, og i 1000 dør han i slaget ved Svolder. Etter Trggvasons død styrer Norge av Ledejarlen i trøndelag under Danskekonges styre. 1015 Olav Haraldsson kommer: Danskekongen er optatt i Enland, så han seirer over Ledejarlen, og gjør Kristendommen til eneste religion. 1025 Det var stort missnøye blanthøvdingene som fortsatt hadde sin hedenske tro. Derfor var det enkelt for den Danske kongen Knut å utfordre Olav. Høvdingene støtter dansken, og Olav rømmer. 1030 Olav vender tilbake til Norge, men blir drept ved slaget på stiklestad. Alikevell er ikke dette slutten på Hårfagreætten 1035 Magnus den gode: Danskekongen sender sønnen sin til Norge for å bli konge, men dette er upoppulært hos høvdingene, og danskene får skylden for uår i Norge på den tiden. Sønnen til Olav Haraldsson blir kronet til konge, og Hårfagreætten blir stor og prestisjefull etter Olav sin martyrdød. 1045 Harald "Haråde" Sigurdsson: Halvbror til Olav og presser magnus til å dele tronen. Magnus dør året etter. Han dreper motstandere av Olav og lederen for ladeætten og tvinger andre ladeætter på flukt. Han samler trøndelag og Opplandet, og går til angrep mot danmark uten å lykkes. Han dør da han prøver å bli konge av england (stupid king is stupid) i 1066. 1067--> Olav Kyrre: Styrer Norge fredfult og grunnlegger Bergen. Han har ingen brødre, så han styrer alene (siden alle sønner av kongen har rett til tronen, skaper det mye spenning og konlikt siden.) 1050 MIDDELALDER 1130 1217 Borgerkrig: Kamp mellom sønnesønne til Kyrre, Sigurd Jorsalfare+sønn, og Harald Gille. 1152 Norge får sin egen erkebiskop. Biskopen ville bare ha en ektefødt konge til å styre hele landet. Erling Skakke sin sønn, magnus, er ikke tronearving, men er av kongelig slekt. Erling dreper andre tronearvinger. 1163 Magnus erlingsson blir kronet av biskoppen. Det blir orbudt med flerkongedømme. 1176 Sverre Sigurdsson: Hevder han har rett på tronen. Leder for birkebeinerne, Sverre erorber mange, og får støtte fra trøndrene. Sverre dreper Magnus og Erling. Strid mellom baglerne som støttet kirken, og birkebeinerne avsluttes da kongen av brikebeiner kongen og baglerkongen, Håkon (sønn av Sverre. Som sluttet fred med kirken etter farens død) dør. Neste konge er Håkon Håkonsson. Slutt på borgerkrig. 1247 Håkon Håkonsson blir kronet av paven i Bergen. 1347 Kalles (diskuterbart) for storhetstide: Adelen i Norge kommer seg på bane i resten av Europa kulturelt, politisk og økonomisk. Norge hadde også store landeommeråder som Island, Grønnland og Færøyene. England var spessielt et viktitig land Norge drev handel med. Norge lærte mye av sitt gode forhold til andre Europeiske kulturer. Kongens makt øker, og han deler inn Norge i 50 deler og innsetter sysler. Syselmennene krever inn skatt av bønder. Alikevell er det viktig å merke seg at føydalsystemet aldri kom til Norge. 1270 Magnus Lagabøte lager en landslov som gjør at kongen er på toppen av rettsystemet. FOLKEVEKST!!: men alikevell vanskelige levekår med høy barnedødlighet. Fra å eie jorda selv, tidligere på vikingtiden, eier nå bøndene bare ca. 30 % av jorda. Kirken eier det meste, og resten går til adel og konge. Dette kan skylde bla.a. folkevekst, smisking med kirken, de som ikke godtok kongen hadde fått jorda fratatt dem tidligere på vikingtiden. Alikevell hadde bøndene i Norge større frihet en resten i Europa: Kongen var avhengig av bøndene, og gårdene lå over store geografiske spredninger. Mange eide og leide dessuten på samme tid. 1400 1319 Håkon 5. Magnusson dør. Datteren hans gifter seg med en svensk hertug: Erik. Sammen Får de sønnen Magnus Eriksson. Erik dør i 1318. Riksrådet i Norge må love å ikke utnevne utlendinger til konge. Riksrådet velger Magnus til neste konge, men siden han bare er 2 år, styrer riktsrådet sammen med moren hans. Moren og Magnus prøver å ta Skåne fra Danskene. Denne konflikten går hardt utover Norge, og Magnus og moren blir fryst ut. Riksrådet styrer alene. SENMIDELALDER 1349 Svartedauden kommer til Norge: Halvparten av befolkningen dør. Hadde dette bare negative konsekvenser for folk flest? De større gårdene og landsbygdene ble ledige. Det ble billigere å leie jord, og det ble krevet inn mindre skatt. Sunnere kost (ikke nok menn til å dyrke korn--->mer proteinrik kost.) Dette går hardt utover kongen som får mindre penger. Lensherrene fikk større makt. Selvom de økonomiske middlene ble færre, gikk dette ikke like hardt utover kirken: De eide det meste av jorda, og folk var redde for å dø av pesten. Hansaforbundet: Tyskeren var mektige, og styrte mye av handelen i Europa. De hadde dessuten en stor krigsflåte. Norge greide ikke produsere nok korn. Fisk var det viktigste for Hansaforbundet, så de fikk eneretten på fiskehandel i Norge (lucky bastards). De forlanget også egne egen lover og regler. Hansaforbundet varte frem til 1700-tallet. Og så tok verden slutt. THE END 2012
Full transcript