Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

science in residence wouter de jonge 20150625

No description
by

on 25 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of science in residence wouter de jonge 20150625

inventarisatie gebouw (gemeentelijk vastgoed)
gebouwpaspoort
krimp en vergrijzing bevolking:
dalende bezetting gebouwen

gemeentelijke bezuinigingen op accommodaties

duurzaamheidsbeleid gemeente:
verduurzamen eigen vastgoed

Aanleiding
inventarisatie van het gemeentelijk vastgoed op objectieve criteria op verschillende niveau's:
- gemeente (50 accommodaties in 13 kernen)
- kern (casussen Oostkapelle en Serooskerke)
- gebouw

onderbouwing keuze: behouden of afstoten gebouw

onderbouwing keuze: verduurzamen gebouw
Doel
Verenigingsgebouw 'Halve Maan' te Oostkapelle

bouwjaar: 1979
bruto vloeroppervlakte: 2.250 m2
bruto inhoud: 12.350 m3
bezetting: 150 pers/ week


verbruik gas: 28.735 m3 (1800)
verbruik elektra: 61.282 kWh (3500)
totaal energiekosten: 19.722,- E/jaar
(gemiddelde afgelopen 3 jaar)
Resultaten gebouw
Science in Residence

Kern Oostkapelle:
vanuit resultaten zijn verschillende vergelijkingen mogelijk, bijv.:
Resultaten kern
GPRgebouw.nl
Thema's:

- gebouwkenmerken

- bouwdelen (huidig - maatregelen)

- installaties (huidig - maatregelen)

- totaal (huidig - maatregelen)
overzicht duurzame woning
een bestaande woning verduurzamen
wiki
Science in Residence

Methode om complexe casussen met verschillende stakeholders en kennis daaruit te structureren, borgen en ontsluiten middels een kennisplatformEMM
- huidige situatie (wat zijn waardevolle elementen van de woning?)

- motivatie (waarom wil je verduurzamen, comfortklachten?)

- financiën (wat is het investeringsbudget?)

- prestatie (reductie energiekosten, gas en/ of elektra, tot nul?)

- team en proces (wie gaat het uitvoeren, hoe selecteren?)

- oplossingen (bereid om gedrag aan te passen?)
Ambitielijst verduurzamen woning
Confrontatietafels
Overzicht in:

- korte omschrijving maatregelen

- investering in Euro incl. BTW

- besparing in kWh/jaar

- terugverdientijd in jaar
duurzaamheidsplan
'op weg naar een energieneutrale gemeente'

gemeentelijke organisatie energieneutraal in 2030

totale gemeente energieneutraal in 2050

woningverbeteringsregeling gemeente Veere
Aanleiding
ondersteunen en stimuleren verduurzamen gemeente:
- gemeentelijk vastgoed
- particulier woningbezit

inzicht bieden in proces verduurzamen gebouwen

formuleren rol gemeente in dat proces

ontwikkelen instrumenten tbv invulling rol
Doel:
GPRgebouw.nl


duurzaambouwloket.nl


zonatlas.nl

...............................
online ontwerptools duurzaamheid
gemeentelijke praktijk richtlijn
Expertise Management Methode
Gebouwpaspoort - instrument tbv inventarisatie gebouw (nulmeting):
- algemene gebouwgegevens (bouwjaar, m2, m3, WOZ ed)
- gebruiksgegevens (gas, elektra, bezetting ed)
- bouwkundige delen (opbouw, m2, Rc, infiltratie ed)
- installaties (type verwarming, ventilatie ed)
- documentatie (tekeningen, onderhoudscontracten ed)

GPR gebouw - online ontwerpinstrument duurzaamheid gebouw
- energie
- milieu
- gezondheid
- gebruikskwaliteit
- toekomstwaarde
Methode
rol gemeente definiëren en uitdragen naar bewoners (virtueel en fysiek middels website, dorpsraden ed)

bewoners bezoeken, ontvangen en informeren (virtueel/ fysiek loket, woonmarkt ed)

aanstellen adviseur duurzaamheid (intern of extern) tbv verduurzamen gemeentelijk en particulier vastgoed

criteria doel 2030 en 2050 vastleggen, monitoren en openbaar delen
Advies en aanbevelingen
duurzaam particulier vastgoed

duurzaam gemeentelijk vastgoed

zonnepanelenweide

gebouwpaspoort/ wiki

overkoepelende vraag:
- rol overheid/ onderwijs/ ondernemers/ bewoners?
René Molenaar

Marten Wiersma

presentaties onderzoeken:
- duurzaam particulier vastgoed - Vliertje, Julita, Michael en Stefan
- duurzaam gemeentelijk vastgoed - Kevin
- zonnepanelenweide - Matthijs
- gebouwpaspoort/ wiki - Davy, Wouter de Jonge

confrontatietafels/ discussie

terugkoppeling discussie en reactie gemeente op onderzoeken -
Alex Brunke, Ina van Belzen, Peter Stroo, Jan Muizelaar,
Johan Faasse, Mark Minderhoud
Science in Residence
Science in Residence
jan - jun 2015
GPRprojecten.nl
totaal energiekosten Oostkapelle:
totaal energiekosten Serooskerke:
totaal energiekosten gemeente Veere:
inventariseren gemeentelijk vastgoed (nulmeting) tbv objectieve criteria: 50 accommodaties in 13 kernen

afweging behouden en/of verduurzamen afhankelijk van objectieve criteria icm maatschappelijke criteria

afweging iom gebruikers/ dorpsraden/ overige voorzieningen kern

aanstellen adviseur duurzaamheid (intern of extern) tbv verduurzamen gemeentelijk vastgoed
Advies en aanbevelingen
E 32.660,-/ jaar
E 28.260,-/jaar
ca. E 350.000,-/ jaar
energie
milieu
gezondheid
gebruikskwaliteit
toekomstwaarde
ambitie
huidig
na ingreep
ontwerpinstrument van duurzame maatregelen op basis van huidig:
bouwdelen, installaties of een combinatie
dorpskern Serooskerke
Maatregelen Serooskerke
veranderde bevolkingsopbouw
minder vraag naar eengezinswoningen,
meer naar seniorenwoningen

stimuleringslening
beperkte nieuwbouw mogelijkheden,
bestaande woningvoorraad

maatregelenpakket
toekomstbestendig maken bestaande woningen


Aanleiding
maatregelenpakket voor eengezinswoningen jaren ’70:
- levensloopbestendigheid
- energiezuinigheid
- economisch vlak

simplistische weergave

Doel
drie types:
- tussenwoning
- hoekwoning
- twee onder een kap woning

per casuswoning:
- vaststellingen ter plaatse
- nulmeting
- gebouwpaspoort
- GPR gebouw
- details
- plattegronden
- 3D
- bouwfysische berekeningen

Casuswoningen
Science in Residence

Thermische en akoestische isolatie:
- uitvoering
- ruimte
- duurzame materialen
- keurmerk
- bouwfysische berekeningen

Vocht
- schelpenlaag
- hydrofuge


Resultaten maatregelenpakket
Enquête
onderdelen maatregelenpakket
- thermische & akoestische isolatie
- vocht
- schrijnwerk & beglazing
- installaties

Ecologische voetafdruk - gedrag bewoners

Methode
Woningverbetering
Serooskerke
Resultaten maatregelenpakket
Gedrag b
ewoners
-> belangrijke rol voor keuze maatregelen

Subsidies ter beschikking stellen
-> lening wordt gezien als tijdelijke oplossing

Bewoners actief benaderen met nieuwe gegevens en informatie
-> Niet teveel papierwerk voor bewoners

Aanstellen adviseur voor maatregelen
-> Bewoners kunnen vragen stellen bij de gemeente

Advies en aanbevelingen
schrijnwerk & beglazing
- type
- materiaal
- oriëntatie

installaties
- kosten installatie
- grootte ingreep

waarde beoordeling
- prijs
- duurzaam
- energie
- milieu
- label


Resultaten maatregelenpakket
Oplossingen:
- vervangen buitenspouwblad
- nieuwe meting

Resultaten:


Rc-waarde:
- huidig: 0,54 m2 K/W
- nieuw: 3,04 m2 K/W

Terugverdientijd: +-10 jaar

'Science in Residence'
'Duurzaam Oostkapelle'
- Methode
- Doelen Onderzoek
- Resultaten
- Conclusie
Inhoudsopgave
-
Onderzoeksvoorstel
- Planning
- Enquête
- Casuswoningen vaststellen
- Casuswoningen in kaart brengen
- Pakketten ontwerpen
- Toepassen op casuswoningen
- Conclusie + eindrapport


Methode
- Bewoners Oostkapelle stimuleren tot aanpassingen
- Kennis en inzicht aanleveren bij gemeente Veere
- Inwoners van de dorpskern Oostkapelle helpen
- Referentie ontwerpen voor gemeente Veere


Doelen onderzoek
“Met welk woningverbeterend maatregelenpakket, eventueel in combinatie met de stimuleringsregeling woningverbetering van gemeente Veere, kunnen particuliere woningen van Oostkapelle toekomstbestendig en courant gemaakt worden, op de gebieden van energiezuinigheid, levensloopbestendigheid, duurzaamheid, en op sociaal-maatschappelijk en economisch vlak?”

- Maatregelenpakketten 4 casuswoningen
- Onderzoeksrapport

Resultaten
Vragen of onduidelijkheden?
Nu is de gelegenheid om eventuele vragen te stellen en onduidelijkheden aan te kaarten.

Welkom
Bij de eindpresentatie van het onderzoek 'Duurzaam Oostkapelle'
Casuswoning A
Casuswoning B
Casuswoning C
Casuswoning D
Duurzaamheidspakket
Conclusie
Isoleren
Kosten
Besparing P/J
Terugverdientijd
Zonnepanelen
±€12.920
€ 1135.-
11,4 jaar
Kosten
Besparing P/J
Terugverdientijd
±€4.185
€ 515.-
8 jaar
Kosten
Besparing P/J
Terugverdientijd
±€6600
€ 235.-
28,1 jaar
Zonneboiler
Duurzaamheidspakket
Isoleren
Kosten
Besparing P/J
Terugverdientijd
Zonnepanelen
±€13800
€ 1240.-
11,1 jaar
Kosten
Besparing P/J
Terugverdientijd
±€2325
€ 385.-
6 jaar
Kosten
Besparing P/J
Terugverdientijd
±€4950
€ 185.-
12,6 jaar
Zonneboiler
Duurzaamheidspakket
Isoleren
Kosten
Besparing P/J
Terugverdientijd
Zonnepanelen
±€32.051
€ 3746.-
8,6 jaar
Kosten
Besparing P/J
Terugverdientijd
±€11.830
€ 1270-
9,3 jaar
Kosten
Besparing P/J
Terugverdientijd
±€5.000
€ 391.-
12,79 jaar
Zonneboiler
Duurzaamheidspakket
Isoleren
Kosten
Besparing P/J
Terugverdientijd
Zonnepanelen
±€21.173
€ 1549.-
13,7 jaar
Kosten
Besparing P/J
Terugverdientijd
±€7600
€ 782.-
9,72 jaar
Kosten
Besparing P/J
Terugverdientijd
±€3500
€ 293.-
11,94 jaar
Zonneboiler
- Verduurzamen is rendabel op langere termijn

- Minder CO2 uitstoot door gebruik duurzame bron --> goed voor milieu

- Besparing jaarlijks meer door exponentieel stijgende gasprijs --> terugverdientijd is korter
Full transcript