Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Ünite 3: Su ve Hayat - Campbell Biyoloji

Canik Başarı Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik
by

feyza köksal

on 4 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Ünite 3: Su ve Hayat - Campbell Biyoloji

Ünite 3:
Su ve Hayat

Tüm hayatların kaynağı:
Su

Dünyamızın biyolojik ortamı sudur
Tüm canlıların yaşam için en çok ihtiyaç duydukları şey: Su
Tüm hücreler suyla çevrilidir ve hücrelerin içi de %70-95 arası su
Dünyamızın yaşanabilir bir ortam olmasının ana sebebi

Suyun Polaritesi
Su molekülü polar bir moleküldür.
Zıt kutuplar zıt yüklere sahiptir
Polarite, su moleküllerinin birbirleri arasında hidrojen bağları oluşturmasını sağlar.
Dünyayı yaşanılır kılan Su'yun özellikleri
Kohesiv yapısı
Sıcaklığı ayarlaması
Donduğu zaman genleşmesi
Çok yönlü bir çözücü olması
Kohezyon
Sudaki hidrojen molekülleri birbirlerini tutarlar. Buna
Kohezyon denir (Kardeş tutkusu)
Bitkilerde suyun yükseklere taşınımı kohezyon yoluyla olur.
Sekoya: 50-85m
Suyun bitki hücre duvarlarına tutunması da bu taşınmayı kolaylaştırır: Buna
Adhezyon denir (Arkadaş tutkusu)
Yüzey Gerilimi
Buna
kohezyon
denir
Suyun polaritesinden ötürü su molekülleri (H2O) birbirlerini çekerler.
Bir sıvının yüzeyinin kırılmasının zorluğunu ifade eder.
Yüzey gerilimi, kohezyonla doğru orantılıdır.
Su molekülleri çevredeki diğer maddelere nazaran birbirlerine daha sıkı tutunur.
Örnek: Yağın üzerindeki su damlası
Kohezyon > Adhezyon
Suyun Sıcaklığı Ayarlaması
Su sıcak havadan ısıyı emer
Soğuk havaya ısıyı bırakır
Su çok yüksek miktarda ısıyı, kendi sıcaklığından çok şey kaybetmeden, emer yada bırakabilir.
Isı ve Sıcaklık
Kinetik enerji hareket enerjisidir
Isı: Sıcaklıkları farklı iki madde'nin bütün moleküllerinin sahip olduğu potansiyel enerjileri ile kinetik enerjilerinin toplamı
Sıcaklık: Bir maddeyi oluşturan moleküllerin taneciklerden birinin ortalama kinetik enerjisi ifade eden, moleküllerin ortalama sıcaklık oranıdır.

1- Isı ve sıcaklık ölçülebilir büyüklüklerdir.
2- Isı enerji çeşididir, sıcaklık enerji değildir.
3- Isı kalorimetre ile, sıcaklık ise termometre ile ölçülür.
4- Isı birimi calori veya Joule'dür, Sıcaklık birimi ise sadece Derece'dir.
5- Isı madde miktarına bağlıdır. Sıcaklık ise madde miktarına bağlı değildir.
6- Isı ile sıcaklık arasında doğru orantı şeklinde bir ilişki vardır.
Isı ve sıcaklık arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir?
Özısı ve Isı Alışverişi
Özısı
Maddenin birim kütlesinin (örneğin 1 gr.) sıcaklığını 1°C değiştirmek için maddeye verilmesi veya maddeden alınması gereken ısı miktarıdır.
Maddelerin ayırdedici özelliğidir.
Isı alışverişi
Biri sıcak diğeri soğuk olan iki maddeyi yanyana, kapalı bir ortamda koyarsak, aralarında ısı geçişi gerçekleşir. Bu olaya ısı alışverişi adı verilir.
Suyun Yüksek Özısısı
Suyun özısısının yüksek olması, sıcaklık değişimlerini minimize eder.
Hidrojen bağları kırılınca ısı emilir.
Hidrojen bağları oluştukça ısı bırakılır.
Serinletici Buharlaşma
Buharlaşma:
Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesi olayıdır.
Buharlaşma olayı sıvı yüzeyinde olur
Sabit basınç altında her sıcaklıkta buharlaşma meydana gelebilir.
Terleyen insanın bir süre sonra üşümesi
Kışın asılı çamaşırların kuruması
Buharlaşma ısısı
, birim miktardaki bir sıvının gaz haline dönüşmesi için gereken enerjidir.
Suyun gizli buharlaşma ısısının yüksekliği canlı sisteminin izotermal olmasında en önemli katkıya sahiptir.
Su Kütlelerin İzolasyonu
Buz neden suyun üzerinde yüzer (ya da neden suyun içine batmaz?)
* Batsa ne olurdu?
Su ve Buz
hidrojen bağları
Çözelti: Maddelerin homojen şeklide karıştığı sıvı karışım.
Çözücü + Çözülen = Çözelti
Benzer benzeri çözer:
Polar çözücüler polar molekülleri çözer.
Su ve Tuz
Apolar çözücüler apolar molekülleri çözer.
Etil alkol ve iyot

Çözelti Kavramı
Polaritesinden ötürü çok yönlü bir çözücüdür
Hidrojen bağlarının oluşması ve ayrışması kolaydır
Su Kabuğu: İyonik bir bileşik suda çözündüğünde her bir iyon su moleküllerinin oluşturduğu bir küre tarafından çevrelenir.

Su: Evrensel Çözücü


+

+

+

+

+

+

+

+

Cl–

Cl–

Na+

Na+

Su aynı zamanda noniyonik (iyonlaşmamış) polar molekülleri de çözebilir.
Proteinler gibi büyük moleküllerde, polar ve iyonik yapıları dolayısıyla suda çözünebilirler.
Su: Evrensel Çözücü
Hidrofilik: Suyu seven, suyla etkileşime geçebilen maddeler
Örnek: Nişasta
Hidrofobik: Suyu sevmeyen, suyla etkileşime geçemeyen maddeler
Örnek: Yağ

Hidrofilik ve Hidrofobik Maddeler
İki su molekülü arasındaki hidrojen bağları vardır.
Bu bağlardaki hidrojen molekülleri birinden diğerine geçebilir.
Bunun sonucunda H+ ve OH- grupları açığa çıkar.

Asit: Kimyasal reaksiyonlarda kolayca H+ verebilen molekül
Baz: Kimyasal reaksiyonlarda kolayca H+ alabilen molekül

Asit ve Baz Kavramları
Saf suyun içerisinde H+ ve OH- konsantrasyonu eşittir.
Suya asit yada baz çözünenleri eklendiğinde bu konsantrasyon değişir.
Biyolojide bir çözeltinin asidik yada bazik olduğu pH Cetveli kullanılarak tanımlanır.
Asit ve baz cetvelinde (pH cetveli) saf su nötr kabul edilir
Saf suyun pH değeri 7’dir

pH Kavramı
Bir çözeltinin pH değeri, hidrojen iyonlarının konsantrasyonuna göre tespit edilir.
Asidik çözeltiler < pH 7 < Bazik Çözelti
Vücudumuzdaki biyolojik sıvıların birçoğunun pH değeri 6 ile 8 arasında değişir
Örnek: Kan, İdrar, Ter vs.
pH Cetveli
Canlı hücrelerinin iç pH değeri her zaman 7’ye yakın olmalıdır.
Tamponlar H+ ve OH- konsantrasyonlarındaki değişimim minimum halde tutan maddelerdir.
Tampon çözeltinin içinde hem asit hem de baz karakterli parçacıklar bulunur.
Vücudumuzdaki kan, bir çeşit tampon çözeltidir

Tampon Çözeltiler
Asit yağmuru: pH değeri 5.6’dan küçük olan yağmur, kar ya da sise denir.
Asit yağmurları çoğunlukla havadaki suya farklı kirleticilerin karışması ve bu karışımın yağış olarak yeryüzüne düşmesi şeklinde olur.
Asit yağmurları ormanlardaki, göllerdeki ve akarsulardaki yaşama ciddi zarar verebilir.
Asit Yağmurları
14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Hücre Zarı
Yüzey gerilim
kuvveti
Yüzey gerilim
kuvveti
İğnenin ağırlığı
Bir iğnenin suyun üzerinde yüzebilmesini sağlayan kuvvetler.
Full transcript