Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Үйлдвэрлэлийн дадлагын

No description
by

bolorzaya zaya

on 18 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Үйлдвэрлэлийн дадлагын


Мэргэжлийн хяналтын газарМонгол Улсын нутаг дэвсгэрт хуулийг сахиулан, хүний болон нийгмийн тогтвортой хөгжил, бизнес эрхлэх таатай орчинг бүрдүүлэх, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд мэргэжлийн хяналт шалгалтын байгууллагын эрхэм зорилго оршино.
 
Эрхэмлэх үндсэн зарчим : Энэхүү эрхэм зорилгыг хангаж ажиллахын тулд дараах үндсэн зарчмыг үйл ажиллагаандаа эрхэмлэнэ:

1. Хууль дээдлэх :
Төрийн захиргааны хяналт шалгалтын үндсэн зарчим мөн. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар нь гагцхүү хуульд захирагдан, түүнийг удирдлага болгон ажиллана.

2. Шударга ёсыг баримтлах :
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар нь бүхий л үйл ажиллагаандаа голч, шударга, улс төрөөс ангид байх зарчмыг баримтална.

3. Ил тод, бодит байх :
Төрийн захиргааны хяналт шалгалтын нэг үндсэн зарчим байна. Мэргэжлийн Хяналтын ерөнхий газрын үйл ажиллагаа нь нээлттэй, гагцхүү бодит байдал, баримтад тулгуурласан байх зарчмыг мөрдлөг болгоно.

4. Итгэл хүлээдэг байх :
Үйл ажиллагаагаараа иргэдэд итгэгдэн үнэлэгдэж байхыг эрхэмлэнэ. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын үйл ажиллагаа цаг үеэ олсон, үнэн бодитой, итгэлтэй, алдаа мадаггүй, ач холбогдолтой байх ёстой.

5. Хариуцлагатай байх :
Төрийн захиргааны хяналт шалгалтын мөн чанар юм. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар нь Засгийн газрын өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж, үйл ажиллагааны үр дүнг тайлагнан, хуульд заасан хариуцлага хүлээнэ.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарСалбарын ерөнхий байцаагч, бүсийн ахлах байцаагч :

Улсын ахлах байцаагчаар 3 аас доошгүй жил ажилласан
Тухайн хяналтыг улсын хэмжээнд удирдан зохион байгуулах, манлайдах ур чадвар эзэмшсэн
Тусгайлан сургалтанд хамрагдсан төрийн жинхэнэ албан хаагч байна.


Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч гэж хэн бэ ? Түүнд ямар шаардлага тавьдаг вэ ?

Улсын байцаагч :

Тухайн хяналтын чиглэлийн баклавр, түүнээс дээш зэрэгтэй
Тухайн албан тушаалыг эрхлэх мэдлэг боловсрол, туршлага ур чадвартай
Компьютерийн хэрэглээний программууд дээр ажиллах чадвартай
Мэргэжлээрээ 3 аас доошгүй жил ажилласан
Тусгайлан сургалтанд хамрагдсан төрийн жинхэнэ албан хаагч байдаг.
Улсын ахлах байцаагч :

Улсын байцаагчаар 5 аас доошгүй жил ажилласан
Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй
Улсын байцаагчдыг мэдлэг, ур чадвараараа манлайлах
Хууль, эрх зүйн, болон мэргэжлийн чиглэлээр мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулах чадвартай
Тусгайлан сургалтанд хамрагдсан төрийн жинхэнэ албан хаагч байдаг .Үйлчлүүлэгчийг ялгаварлан харьцаж, үл тоомсорлох
Шаардлагагүй баримт бичиг нэхэх
Мансууруулах болон согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ болон өөрийгөө танилцуулахгүйгээр хяналт шалгалт хийх
Бусдыг шалтгаангүйгээр буруутгах
Танил тал харж, хувийн ашиг сонирхолын үүднээс хандах
Альваа иргэн, байгууллагын эрх ашгийг илүүд үзэх
Шалгуулсан байгууллагаас бэлэг сэлт, шан харамж , зээл авах, ашиг хонжоо олох
Хянаж шалгуулсан байгууллага, хувь хүний зардлаар альваа хэлбэрээр үйлчлүүлэх, аялах , жуулчлах зэргийг хориглоно.

Хяналт шалгалт нь :

Төлөвлөгөөт :
Хяналт шалгалтыг тухайн жилийн хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгаж нийтэд зарласан обьектод энэ хяналт шалгалтыг хийнэ. Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын удирдамжийг МХЕГ-ийн дарга, хяналтын газрын дарга нар , улсын хэмжээнд нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалттай хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг МХЕГ-ийн даргын батласан ерөнхий удирдамжийн дагуу хийнэ.

Төлөвлөгөөт бус:
Хяналт шалгалтыг удирдах дээд байгууллагын шийдвэр, байгууллага, иргэдийн хүсэл, гомдол, мэдээлэлд дурьдсан асуудлаар болон хуульд заасан бусад үндэслэлээр төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хийнэ.


Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт :
Өмнөх шалгалтаар илэрсэн зөрчил, түүний шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар өгсөн албан шаардлагын хүрээнд хийнэ. Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу хийх ба шаардлагатай тоохиолдолд удирдамж баталж болно. Хуульд заасан үндэслэл болон байгууллага, иргэдээс бүтээгдэхүүнд шинжилгээ хийлгүүлэх хүсэлт гаргасан тохиолдолд, мөн хил гүний хяналтын бүсэд хийх өдөр тутмын хяналтыг удирдамжгүй хийнэ.

4. Хяналт шалгалтыг дүгнэх

3. Хяналт шалгалтыг гүйцэтгэх

2. Хяналт шалгалтыг эхлэх

1. Хяналт шалгалтанд бэлтгэх
Хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны үе шат


 
Хяналт шалгалтын баримт бичиг нь албан хэрэг хөтлөлтийн журам, зааварт нийцсэн, бичиг хэргийн стандартын шаардлага хангасан, үг үсэг утга найруулгын хувьд алдаагүй байх ба түүнд зөвхөн нийтээр хэвшиж тогтсон албан ёсны бичгийн болон хууль зүйн нэр томъёо, үг хэллэг хэрэглэнэ. Хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдал, илэрсэн зөрчил, түүнд тогтоогдох хууль тогтоомж, норм, стандартын заалтыг нарийвчлан тусггана. Шалгуулсан этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан хяналтын хуудасны үнэлгээ, дүгнэлт, ногдуулсан захиргааны шийтгэл, авах арга хэмжээ, бусад саналтай танилцан санал хүсэлтийг бичин өөрийн албан тушаал, овог нэрээ бичиж, гарын үсэг зурж батлагаажуулна. Улсын байцаагчын гарын үсэг зурж, тэмдэг дарж, харъяа нэгжийн дарга буюу улсын ахлах байцаагчаар хянуулж , дугаар авснаар хүчин төгөлдөр болно.
 

1. Удирдамж :
Хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэхэд удирдлага болгох баримт бичиг юм. Улсын байцаагч төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийх бүрт удирдамж боловсруулна. Үүнд :
Удирдамж батласан албан тушаалтны нэр, гарын үсэг
Хяналт шалгалт хийх тэмдэглэл, хамрах хүрээ
Хяналтын хуудасны нэр
Шалгалтын дүнг хэнд, хэзээ, хэрхэн танилцуулах талаар тусгана

Улсын байцаагчын үйлдэх хяналт шалгалтын баримт
бичгийн төрлүүд


2. Мэдэгдэх хуудас :
Хууль заасны дагуу хяналт шалгалт хийх тухай шалгуулагчид шуудангаар, утсаар, эсхүл биечлэн мэдэгдсэнийг бүртгэж, баримтжуулах баримт бичиг. Мэдэдгэх хуудсийг А5 хэмжээтэй хэвлэмэл хуудсан дээр үйлдэх ба шуудангаар, утсаар мэдэгдсэн бол явуулсан албан бичгийн дугаар, огноо, утасны дугаарыг бичнэ

3. Шалгалтын тэмдэглэл :
Хяналт шалгалтын явц, үр дүнг тухайн үед нь бичиж тэмдэглэсэн баримт бичиг. Шалгалтын тэмдэглэлийг шалгуулагч этгээд бүр дээр бичих ба хэд хэдэн улсын байцаагч хамт хийсэн тохиолдолд хамтарсан байдлаар бичнэ. Шалгалтын тэмдэглэлд дараах зүйлсийг тусгана.

 
4.Хяналт шалггалтын танилцуулга :
Хяналт шалгалтын талаархи бодит нөхцөл байдлыг тусгасан холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд танилцуулах албан бичиг. Хяналт шалгалтын танилцуулгыг хэвлэмэл хуудсан дээр шалгалт хийсэн тухай бүрт үйлднэ. Нэг удирдамжаар олон обьектыг хамруулан шалгасан бол нэг танилцуулга бичих ба шалгалт хийсэн улсын байцаагч бүр чиглэл чиглэлийнхээ танилцуулгыг бичнэ

Албан шаардлага :

Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил түүний шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар холбогдох байгууллага, аж ахуй нэгж, албан тушаалтнаас шаардаж, хугацаатай үүрэг даалгавар өгч биелэлтийг хангуулахад үйлдэх баримт бичиг.

5. Акт :
Барилга байгууламжийг ашиглалтанд хүлээж авах, иргэн, аж ахуй, нэгж байгууллагын ажил, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, үйл ажиллагааг уг зөрчлийг арилгах хүртэл түр зогсоох, бүтээгдэхүүнийг худалдан борлуулахыг хориглох, устгах, өөр зориулалтаар ашиглах, саатуулах, буцаах, шинжилгээнд авах, улсын орлого болгох, хураах, бусдад учируулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, актын үйлчлэлийг дуусгавар болгоход үйлдэх баримт бичиг.

Дүгнэлт :
Барилга багууламж, бараа бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний чанар, аюлгүй байдал нь хууль тогтоомж, норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхийг тодорхойлоход үйлдэх баримт бичиг.

Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Х.Чимэдбямба
Ц.Болорзаяа
Д.Анхзаяа

Эрхэм зорилго :
Улсын байцаагчын хориглох үйл ажиллагаа :
Хяналт шалгалтын баримт бичиг гэж юу вэ ?
Танилцуулга
Танилцуулга
Тус хэлтэс нь Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2008 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 55 тоот тушаалаар байгуулагдсан бөгөөд
хэлтсийн дарга
эрх зүйн мэргэжилтэн
 дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн
Санхүү, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын тасаг,
Эрүүл мэнд, боловсролын хяналтын тасаг,
Хүнс, хөдөө аж ахуй, үйлдвэр үйлчилгээ, байгаль орчны хяналтын тасаг гэсэн бүтэц  (улсын ахлах байцаагч -4, улсын байцаагч 29, эрх зүйн мэргэжилтэн 1, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 1)- тэйгээр 43 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭС

УИХ нь  Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийг шинэчлэн баталж, мэргэжлийн хяналтын бие даасан, нэгдсэн тогтолцоог хуульчилж "Хяналт шалгалтын үндсэн зарчмын талаарх Лима тунхаглал"-д заасан хяналтын байгууллага чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ үйл ажиллагаа, зохион байгуулалтын хувьд бие даасан, хараат бус, хөндлөнгийн байх зарчмыг хэрэгжүүлэх нөхцөл боломж бодитойгоор бүрдсэн билээ.
Санал асуулгыг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын “Нэг цэгийн үйлчилгээний төв”-өөр үйлчлүүлж байгаа 120 иргэн, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Facebook хуудасны зочид болон хамтран ажилладаг төрийн бус байгууллагууд холбоонд албан бичиг хүргүүлэх замаар авсан.

САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН:
1. МХБ-ын үйл ажиллагаа, улсын байцаагчид хэр шударга ажиллаж байна вэ? гэсэн асуултад:
Улсын байцаагчид шударга сайн ажилладаг гэж нийт хамрагдагсдын 48%
Бага зэрэг хүнд сургалтай, авилгад өртөх магадалтай 15%,
Шударга ажиллаж байгаа гэдэгт эргэлзэж байна” 8%
Орон нутагт улсын байцаагчид шударга ажиллаж, хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа нь нээлттэй ил тод байж чаддаг” гэж 4%
Улсын байцаагчид үзэмжээрээ асуудлыг шийддэг гэж 2%,
Хуулийн нэр, томъёо, ойлголтуудыг зөрүүтэй тайлбарладаг гэж 3%,
Байцаагчид тогтвортой ажилладаггүй гэж 5%,
Дүрэм журмаа хэт барих нь тэднийг үл сэтгэгч болгож сэтгэхүйн хөшинг байдалд оруулж, шинэчлэлийг хүлээн авах, хэрэгжүүлэх чадварыг устгаж бие хүний хөгжлийг боогдуулж, гүйцэтгэх машин болгосон гэж 2%

2. Байгууллага болон Улсын байцаагчийн харилцааны соёл ямар түвшинд байна вэ? гэсэн асуултад:
Хэвийн хэмжээнд байдаг 65%
Боломжийн сайн ажиллаж байгаа 24%,
Зарим байцаагчдын соёл дор орсон гэж 5%
Хянуулагчийн эрх дорд үздэг гэж 4%,
Өөрсдийгөө хэт үнэлсэн гэж 1%,
Захиргааны шинж чанартай гэж 1%
2. Байгууллага болон Улсын байцаагчийн харилцааны соёл ямар түвшинд байна вэ? гэсэн асуултад:
Хэвийн хэмжээнд байдаг 65%
Боломжийн сайн ажиллаж байгаа 24%,
Зарим байцаагчдын соёл дор орсон гэж 5%
Хянуулагчийн эрх дорд үздэг гэж 4%,
Өөрсдийгөө хэт үнэлсэн гэж 1%,
Захиргааны шинж чанартай гэж 1%
3.Таны бодлоор Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаа, улсын байцаагчдын ёс зүйг сайжруулах талаар юу хийх шаардлагатай вэ? гэсэн зөвлөгөө авах асуулгад:
Хяналт шалгалтыг ил тод болгох
Хяналтыг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийдэг байх
Зайлшгүй болон мэдээллийн мөрөөр шалгах шалгалтаа ангилах,
Хяналтын менежментийн систем бий болгох
Мэргэжлийн хяналтын эрх зүйн орчинд өөрчлөлт оруулах
Байцаагчдад хэт өндөр хариуцлага, оролцоо хүлээж буй өнөөгийн сэтгэлгээг өөрчлөх
Мэргэжлийн холбоод, ТББ-ын оролцоог нэмэгдүүлэх
Шударга зарчимч байх
Дутагдалд хатуу, шийтгэл оновчтой байх
Томоохон зөрчилд мэргэжлийн байгууллагуудыг хөндлөнгийн гэрчээр оролцуулж байх
Нөхцөл байдалд дүгнэлт өгөх орон тооны бус зөвлөлтөй байх
ДҮГНЭЛТ:
1. МХБ-ын үйл ажиллагаа, улсын байцаагчид хэр шударга ажиллаж байна вэ? гэсэн асуултад улсын байцаагчид шударга ажилладаг гэж 52% нь эерэг талаас нь дүгнэсэн бол 48% нь шүүмжлэлтэй хандсан байна.
2. Байгууллага болон улсын байцаагчийн харилцааны соёл ямар түвшинд байна вэ? гэсэн асуултад 89% нь эерэг хариулт өгсөн байна.
3. Цаашид авах арга хэмжээний талаарх асуултад мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчдын ёс зүйг сайжруулах талаар сургалт зохион байгуулах, хяналтын менежментийн систем бий болгох, дутагдалд хатуу, шийтгэл оновчтой байх ажлыг удирдлагын зүгээс санаачлан хийх, улсын байцаагчдыг чадавхижуулах, хяналт шалгалтын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгохыг санал болгосон байна.
САНАЛ АСУУЛГА:
Байгууллагын соёл, улсын байцаагчдын ёс зүй, үйл ажиллагааны нээлттэй байдлын талаарх судалгааг:
1. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаа, улсын байцаагчид хэр шударга ажиллаж байна вэ?
2. Байгууллага болон улсын байцаагчийн харилцааны соёл ямар түвшинд байна вэ?
3.Таны бодлоор Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаа, улсын байцаагчдын ёс зүйг сайжруулах талаар юу хийх шаардлагатай вэ? гэх асуулгаар явуулсан.
Санал асуулгыг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын “Нэг цэгийн үйлчилгээний төв”-өөр үйлчлүүлж байгаа 50 иргэн, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Facebook хуудасны зочид болон хамтран ажилладаг төрийн бус байгууллагуудад ярилцлага замаар авсан
САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН:
1. МХБ-ын үйл ажиллагаа, улсын байцаагчид хэр шударга ажиллаж байна вэ? гэсэн асуултад:
Улсын байцаагчид шударга сайн ажилладаг гэж нийт хамрагдагсдын 48%
Бага зэрэг хүнд сургалтай, авилгад өртөх магадалтай 17%,
Шударга ажиллаж байгаа гэдэгт эргэлзэж байна” 9%
Орон нутагт улсын байцаагчид шударга ажиллаж, хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа нь нээлттэй ил тод байж чаддаг” гэж 6%
Улсын байцаагчид үзэмжээрээ асуудлыг шийддэг гэж 5%,
Хуулийн нэр, томъёо, ойлголтуудыг зөрүүтэй тайлбарладаг гэж 3%,
Хяналтын систем нээлттэй ил тод биш гэж 7%,
Байцаагчид тогтвортой ажилладаггүй гэж 5%,

Мэргэжлийн хяналтын өөрчлөлтийн төлөвлөгөө
• Хүний аюулгүй байдлыг хангахын тулд үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үйл ажиллагааны бүхий л хүрээнд аюулгүй байдлын хэм хэмжээг, зөв дадал зуршилыг хэвшил болгохын төлөө хяналт шалгалт хийх
• Мэргэжлийн хяналтын байгууллагыг чадавхжуулах
• Дүнтэй Байцаагч нарыг өндөр түвшинд сургаж бэлтгэх
• Байцаагч нарын тавих мэргэжлийн болон ёс суртахууны шалгуурыг өндөр түвшинд гаргах
• Хувийн хэвшил болон бизнесийн салбарынханд дарамт, учруулдаг байсан хуучин тогтолцоог халах
• Байцаагч нарын хяналтыг үр дүнтэй болгохын тулд зөрчил гаргагчийг торгох биш, мэргэжлийн талаас нь зааж зөвлөдөг үйлчилгээ нэмэгдүүлэх
• Ажлын байран дээрх аюулгүй ажиллагааны дүрэм журам, хэм хэмжээг мөрдүүлж хэвшүүлэх
• Ариун цэврийн эрүүл ахуйн олон улсын тогтчихсон тэргүүний дадалыг нэвтрүүлэх


Байгууллагын соёл:
Тухайн байгууллагын сэтгэл зүй, үзэл хандлага, туршлага, тгэл үнэмшил, үнэт зүйлсийг харуулдаг.
Компанийн соёл:
Компанийн үндэслэгчийн алсын харааг бэхжүүлдэг гэдэг утгаараа байгууллагын зан араншин гэгддэг.
Full transcript