Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GÜVENİRLİLİK VE GEÇERLİLİK

No description
by

Ayşe Naçar

on 12 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GÜVENİRLİLİK VE GEÇERLİLİK

Kriter (Ölçüte Dayalı) Geçerliliği

Bir kavramı, kendisi ile doğrudan bir ilgisi bulunmayan bir ölçme aracı kullanarak yaklaşık olarak ölçme işlemidir.

Eş zamanlı Geçerlilik
Kriter sonuçları ile ölçme aracı sonuçlarının aynı zaman dilimi içerisinde meydana gelmesidir.

Tahmin (Yordama) Geçerliliği
Araştırmacı mevcut zaman diliminde bir tahminde bulunmaktadır sonuçlar ise gelecekte bir zaman diliminde ortaya çıkacaktır.
Geçerliliği Etkileyen Faktörler
Elde edilen sonuçların benzer gruplara ya da ortamlara aktarılabilirliğidir.
Dış Geçerlilik
Araştırma sonuçlarına ulaşırken izlenen sürecin çalışılan gerçekliği ortaya çıkarmadaki yeterliliğidir.
İç Geçerlilik
Ölçme aracının, ölçmek istenen şeyi gerçekten ölçüp, ölçemediğidir.

Ölçümlerden çıkan sonucun ve yorumun savunulabilir olup olmadığıdır.

Ölçme aracının ölçülmek istenilen özelliğe uygun olup olmadığıdır.
Geçerlilik
Ölçme aracına ait faktörler
Madde sayısı
Maddelerin zorluğu
Açıklamanın netliği
Puanlamadaki nesnellik

Katılımcılara ait faktörler
Katılımcıların fiziksel ve ruhsal durumları
Katılımcıların motivasyonları
Ölçme aracını doldururken samimiyetleri
Katılımcıların test kaygıları
Güvenirliği Etkileyen Faktörler
GÜVENİRLİLİK
Doğrulama - Güvenirlik ne kadar yüksekse hata payı o kadar küçüktür.

Ölçmenin tesadüfi hatalardan arındırılmasıdır.

Ölçme aracının aynı örneklem üzerinde tekrarlanması halinde sonucun değişip değişmemesidir.

Araştırmalarda alınan bir sonucun, başka araştırmacılar tarafından da test edilebilmesidir.
Zaman Göre Değişmezlik – Süreklilik
Aynı veya benzer bir ölçme aracı farklı zamanlarda aynı bireylere uygulandığında, sonuçlar benzer olmalıdır.

Bağımsız Gözlemciler Arası Uyum
Aynı bireylere ait ölçmeler iki farklı araştırmacı tarafından yapılınca sonuçlar benzer olmalıdır.

İç Tutarlılık
Güvenilir bir ölçme aracı içindeki maddeler homojendir.
Güvenirlik Ölçütleri
Test - tekrar - test metodu

Alternatif Form Metodu

İkiye ayırma metodu

İç tutarlılık metodu

Gözlemciler arası güvenilirlik
Güvenirlik Test Yöntemleri
Yüzeysel Geçerlilik

Kullanılan ölçme aracının ölçülmek istenen kavramı görünüşte ölçüyor gibi görünmesidir.

Ölçme aracının hiçbir test ve istatistiki analize tabi tutulmaz.

Birçok araştırmacı tarafından bir geçerlilik ölçütü olarak kabul edilmemekle beraber diğer ölçütlere göre de bilimsel yanı en zayıf geçerlilik ölçütü olma özelliği taşır.

Geçerliliği Etkileyen Faktörler
GÜVENİRLİLİK VE GEÇERLİLİK
Ayşe Naçar
Uygulama koşulları ve zaman
Ölçme ortamının standartlığı
Ölçme aracını cevaplamak için verilen süre
Örnekleme Yöntemi

Örneklemin Olgunlaşması (Zaman)

Ölçme Aracı

Öntest Kullanımı

Denek Kaybı
Örneklem Boyutu

Örneklem Seçim Yöntemi

Katılımcıların Uygulamaya Tepkisi / Uygulamadan Beklentileri

Ölçme-Bağımsız Değişken Etkileşimi
İçerik (Kapsam) Geçerliliği

Ölçme aracının, ölçülmek istenen ifade, kavram, tutum ya da durumu içerip içermemesidir.

Bir araştırmanın içeriğini belirlemek ve bu içerikteki tüm öğeleri örnekleyen göstergeleri geliştirmektir.
Yapısal Geçerlilik

Farklı araştırmacıların farklı yöntemler yardımıyla aynı ölçme aracını kullanması neticesinde yıllar süren tecrübe, değişik ortam ve evrenlerde uygulamalar yapılması sonucudur.

Yapısal geçerliliğin daha çok teori eksenli bir geçerliliği değerlendirme yöntemidir.
Güvenirliliği ve Geçerliliği Arttırma Yöntemleri
İnandırıcılık
Uzun süreli etkileşim
Derinlik odaklı veri toplama
Çeşitleme
Uzman incelemesi
Katılımcı teyidi

Aktarılabilirlik
Ayrıntılı betimleme
Amaçlı örnekleme

Turarlılık
Tutarlılık İncelemesi

Teyit Edilebilirlik
Teyit incelemesi
Full transcript