Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Proizvod

description
by

Jakob Marovt

on 24 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Proizvod

ALi zmoremo biti inovativni?
IZZIV
mag. Matjaž Marovt
Business is making and seling products that customers want or need to buy.
Ustvarja se videz, da je možno zagotoviti (dolgoročno) uspešnost podjetja z manipulacijo finančnih številk, z akvizicijami nepovezanih poslov ali z ustvarjanjem strateških navezav.
Dealmaking is romantic, sexy, working is grubby.
(Peter Drucker)
Zakaj ravno naš proizvod?
Biti konkurenčnejši v ekonomskem smislu pomeni imeti boljšo poslovno idejo od ostalih na trgu.
Innovations are considered as a key to competitive advantage and the long-term success of a company.
"Make a better mousetrap, and the world will beat a path to your door." -Ralph Waldo Emerson
"Necessity is the mother of invention." -Addison Altholz
Continuous innovations
Ryanair
Varčni proizvodi
Trajni živilski proizvodi
LCD in plazma zasloni
Lahko odstranimo miši na drugačen način kot z mišelovko?
radical innovation
Goretex
Digitalni fotoaparati
Nosilci zvoka
Mikroprocesor
Modri ocean
MODEL
Alcantara
Mediji poročajo o gospodarstvu
Istrabenz, Pivovarna Laško, Mura,Carrera Optil...

Sem mogoče preslišalali pa je res- je kdo kdaj omenil produkte teh podjetij?
Vsak, ki je glasen, naj si najde katero koli dejavnost in naj najprej premaga vse v svoji ulici, nato kraju, državi in potem naj gre v svet. Mislim, da se jih bo 99 od stotih ustavilo že v svoji ulici ob pivu s prijatelji. To je normalno. Le malo je ljudi, ki so rojeni, da lahko pridejo na vrh.
mura
beti
elkroj
... da imajo v Muri kakovostne izdelke in materiale, v krojih in videzu pa so morda nekoliko zaostali. Glede na velikost podjetja bi se morali osredotočiti na več področij, dobre zglede pa iskati v uspešnih tekstilnih podjetjih, kot sta Zara in H & M.
Poslanstvo

... Z analitičnim izborom ciljnih naložbenih področij, učinkovitim upravljanjem izbranih naložb in s premišljenimi transakcijami na ciljnih kapitalskih in denarnih trgih povečujemo premoženje naših delničarjev...
PROIZVOD
Slovenijo je uspavala mednarodna konjuktura. BDP je rasel predvsem zaradi povišanja zunanje zadolženosti in rasti v panogah z nizko dodano vrednostjo ter visoke rasti finančnih storitev.

(Delo, FT, 14. 9. 2009)
Dodana vrednost v Sloveniji (2008) ...... 35.279 EUR
!!! Le 37% povprečja EU v letu 2006 (75.000 EUR)
Uveljavitev proizvodov z lastno blagovno znamko je nujen cilj in pogoj našega uspeha.
Zgodba o radikalnih inovacijah, prebojnih tehnologijah, modrih oceanih, o dolgoročnem ohranjanju konkurenčnosti podjetij in o tem, da to zmoremo!
Toda inovacije niso samo tehnične in znanstvene. V gospodarstvu postajajo veliko pomembnejše netehnične inovacije, predvsem vezane na poslovne modele. Študija IBM je denimo potrdila, da podjetja s tehničnimi inovacijami poslujejo bolje od povprečja, toda najdonosnejša podjetja so tista, ki imajo izviren poslovni model. Bistvo se je torej preselilo z vprašanja kaj na kako - proces postaja pomembnejši od izdelka, saj tehnološke in proizvodne možnosti ne predstavljajo več nedosegljive konkurenčne prednosti.
dr. Andreja Pucihar, www.imamidejo.si/aktualno/uvodnik-meseca (10. 9. 2009)
Dobro zasnovane in vodene produktne strategije podjetju omogočajo, da:
si na trgu ustvari jasen profil po katerem je prepoznavno
oblikuje uravnotežen portfelj produktov
ima izdelan večletni plan uvedbe novih produktov
www.imamidejo.si/index.php?t=UvodnikMeseca Matej M. Peternelj
In the same industry you have a big success story with Zara and an example of a failure with Mura. And it is not a question of labor cost, though people claim that we are expensive, because the Spanish are definitely more expensive than the Slovenes. It is a question of culture, strategy and management vision and knowledge. dr. Peter Kraljič
But despite the fact Slovenia does indeed spend a lot on R&D, we have very few really innovative products. The share of our innovative products in our export is relatively low. dr. Peter Kraljič
Predstavljajte si, da je tržno vesolje sestavljeno iz dveh oceanov: rdečih in sinjih. Rdeči predstavljajo vse panoge, ki jih poznamo danes. To je znani tržni prostor. Sinji oceani pa predstavljajo vse panoge, ki jih danes ni.

Blue Ocean Strategy, Chan W. Kim, Rene Mauborgne
In marketing, a product is anything that can be offered to a market that might satisfy a want or need
Dodana vrednost na zaposlenega je v razvitih državah kar 2,7-krat večja kot v Sloveniji, kar pa seveda ne pomeni, da v Sloveniji delamo trikrat manj, pač pa, da za enak učinek potrebujemo trikrat več delavcev in to je seveda tudi trikrat dražje.
Nekaj poslovnih inovacij, ki so bolj ali manj spremenile svet:
Se lahko od njih kaj naucimo?
prazna strateška karta
strateška karta sesalca
strateška karta Ryanair-a
strateška karta digitalnega fotoaparata
strateška karta GSM
strateška karta Stairbucks coffee
Še enkrat tabela z vrisanimi inovacijami???
Strateška karta lahko spodbudi inovativna razmišljanja, ampak - ali obstaja kompleksnejša struktura za ponazoritev inovacij.
podjetja v odnosu do konkurence lahko izgubijo svojo prednost znižanja cen v 2 mesecih, uspešne promocije v 1 letu, razvoja uspešnega izdelka v 2 letih, razvoja tehnološkega procesa v 3 letih, oblikovanja uspešnega prodajnega omrežja v 4 letih, in visoke kvalitete èloveškega kapitala v 7 letih
Po metodologiji M. Glihe je v okviru 15 stopenj tehnološke zahtevnosti, od nekvalificiranih opravil do najzahtevnejših sistemov, v slovenski industriji:
30,0% zaposlenih in 23,0% razvojnega potenciala v èetrti stopnji 37,0% zaposlenih in 35,8% razvojnega potenciala v peti stopnji
16,5% zaposlenih in 19,4% razvojnega potenciala v šesti stopnji ter
9,5% zaposlenih in 17,7% razvojnega potenciala v sedmi in višjih stopnjah.

Èe se to ne bo zgodilo, ji bo na eni strani tehnološko najmanj zahtevna delovna mesta veèinoma pobrala konkurenca iz cenejših držav, na drugi strani pa bo izgubljala partnerstvo z razvitimi državami, ki imajo veèino programov v višjih tehnoloških stopnjah

dr. Lojze Sočan
http://www.svo-rs.si/ARENA05/AEnergija&OkoljeVsebina.nsf/986e06ab949b49dac1256a4a006029a8/063a0b66d9d654fcc1256f82003c445c?OpenDocument
Za vkljuèenje v razviti svet bo morala Slovenija vsaj podvojiti sedanjo dodano vrednost na zaposlenega, ki znaša okrog 30.000 DEM. Sorčan, 2009
Full transcript