Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A felvilágosodás

No description
by

Gabor Antos

on 23 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A felvilágosodás

2. Az angol felvilágosodás
- alapját a földrajzi felfedezések hatására meginduló gazdasági és társadalmi változások adják
- legjelentőseb képviselője:
John Locke
(1632-1704) filozófus
- legfontosabb gondolata a

társadalmi szerződés1. A felvilágosodás fogalma
A felvilágosodás

- XVII–XVIII. századi
eszmeáramlat
és korszellem
- alapját a természettudományos eredmények adják
- csak a tapasztalatra építő
ész
nek van bizonyító ereje
- megkérdőjelezte a korábbi vallási tanításokat és hagyományokat
- a tudományokat már nem felügyelte az egyház
- a zsarnokság helyett szabadságot és egyenlőséget hirdettek
- Angliából indult ki, de Franciaországban teljesedett ki
- képviselői feladatuknak tekintették az emberek "felvilágosítását"
A hatalmi ágak szétválasztása
4. A nagy Enciklopédia
- a felvilágosodás eredményeit foglalja össze
- szerkesztői Diderot és D'Alambert
- címszavakból áll
- hosszú ideig készült: 1751-1772
3. A francia felvilágosodás képviselői
b)
Voltaire
: Az egyházat (és nem a hitet!) támadta. A vakbuzgóság és azt álszentség ellen lépett fel. A vallást a népbutítás eszközének tekintette. "Tiporjátok el a gyalázatost!"
c)
Rousseau
:
-elvetette a társadalmi szerződést
- a nép közvetlen hatalmát (népszuverenitást vagy
népfelség elvét
) hirdette
- a közvetlen demokráciát látta jónak
- a kis, helyi közösségek a társadalom alapjai
A társadalmi szerződés
3. A francia felvilágosodás képviselői
- Hatalmi ág: államhatalmat gyakorló intézmény.
- Három ágra bontotta az államhatalmat, amelyek
kölcsönösen ellenőrzik
egymást.
1. hatalmi ág:
törvényhozás
(parlament)
2. hatalmi ág:
igazságszolgáltatás
(bíróságok)
3. hatalmi ág:
végrehajtás
(kormány).
A közvetett demokráciát és az alkotmányos királyságot tartja jónak.
Minden ember
születésétől fogva jogokkal rendelkezik
. Ezek egy részéről lemond az állam javára, hogy a társadalom működőképes legyen. Cserébe az állam biztosítja az élethez, a szabadsághoz és a tulajdon védelméhez fűződő jogokat. Ha az állam ezt semmibe veszi, akkor a népnek jogában áll felbontani a szerződést.
4. Közgazdasági elméletek
a)
Quesnay
: elmélete a fiziokratizmus: a gazdaságot nem kell szabályozni, az állam feladata a piac működésének biztosítása--> szabad versenyes kapitalizmus
b)
Adam Smith
: a gazdság hajtóereje az egyéni érdek által mozgatott munka
A felvilágosodás elterjedése
Rousseau eszmerendszere
"Az ember teljesen egyenlőnek és szabadnak született. Megvan a joga, hogy békésen és zavartalanul éljen azokkal a jogokkal, amelyeket a természeti törvény neki nyújt. A természet jogot ad arra, hogy megvédje javait: azaz az életét, szabadságát és vagyonát a mások jogtalansága vagy merénylete ellen. Ha pedig rendkívül nagy bűnről van szó, még halállal is sújthatja a vétkest. Ámde az államban ez nem lehetséges. Ennélfogva az államban az emberek meg vannak fosztva természeti jogaiktól. E jog az államra van átruházva, mellyel ez a szükségeshez képest intézkedik." (Locke)
Hogyan látja Locke az emberek jogait?
Milyen az emberek és az állam viszonya?
„társadalom felett csak a társadalom tagjainak beleegyezésével és a tőlük kapott felhatalmazás alapján lehet valakinek törvényhozó hatalma...."

"Minden állam legelső és alapvető pozitív törvénye a törvényhozó hatalom létrehozása, mint ahogy a legelső és alapvető természeti törvény, amelynek irányítania kell magát a törvényhozó hatalmat is, a társadalomnak…és a társadalom minden tagjainak megvédése.”

”… többség kezében van a közösség egész hatalma... és ezért a többség használhatja ezt a hatalmat arra, hogy időről időre törvényeket hozzon a közösség számára…” (Locke)
Hogyan vélekedik Locke az állam felépítéséről?
http://zanza.tv/tortenelem/ujkor-felvilagosodas-forradalmak-es-polgarosodas-kora/felvilagosodas
a)
Montesquieu
: a
hatalmi ágak szétválasztásának
elvét dolgozta ki.
„Ha a törvényhozó hatalom a végrehajtó hatalommal ugyanabban a személyben vagy ugyanabban a hatósági testületben egyesül, nincsen szabadság… akkor sincsen szabadság, ha a bírói hatalom nincsen elválasztva törvényhozó, valamint a végrehajtó hatalomtól. [Ha ez történne] az állampolgárok élete és vagyona fölötti hatalom önkényes lenne, mert a bíró törvényhozó is volna, …elnyomó hatalma lenne… de minden elvesznék akkor, ha ugyanaz az ember, vagy főembereknek, nemeseknek vagy népnek ugyanaz testülete gyakorolná ezt a hatalmat…” (A törvények szelleméről, 1748.)
A hatalomnak mely ágait különbözteti meg Montesquieu? Milyen viszonyban kell állniuk egymással? Miért?
Rövid összefoglaló
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_leviatantol_a_polgari_kormanyzatig_hobbes_es_locke_allamelmelete/

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/az_elesettek_ugyvedje_arnyak_a_feny_szazadaban/
Bővebben a felvilágosodásról
Milyen új gondolatok jelentek meg a felvilágosodással?
Full transcript