Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Perkembangan ilmu naqli dan aqli zaman kerajaan umayyah di a

No description
by

Vimalesheni Kunasegaran

on 31 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Perkembangan ilmu naqli dan aqli zaman kerajaan umayyah di a

Ibn Rusyd

Beliau mengulas dan memberi jawapan terhadap `serangan` Imam al-Ghazali dalam karyanya, Tahafut al-Tahafut dan juga komentarnya terhadap karya Aristotle.

Pengaruh beliau yang meluas ini telah menyebabkan munculnya aliran falsafah di Eropah yang dikenali dengan nama Averoisme.

Beliau mengolah ideanya dalam al-Kulliyat fi al-Tibb yang menjadi sumber rujukan untuk berabad lamanya di Eropah.

Beliau turut berusaha mengharmonikan antara falsafah dengan agama dengan mengatakan ia merupakan perkara furu` (cabang) dan boleh diselesaikan.
Ibn Abd al-Barr

Beliau merupakan ulama hadis yang terkenal.

Karya teragungnya ialah al-Isti'ab li Sahabah.

Karya keduanya telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu dengan tajuk `Pendedahan dan Kecemerlangan Ilmu Tentang Hadis dan Ulama Hadis serta Konsep Ilmu Menurut Islam`.

Pada abad ke-11 M, muncul beberapa kerajaan kecil Andalus sekaligus menandakan era kemerosotan Kerajaan Umayyah.

Antara kerajaan kecil yang muncul ialah :
Kerajaan Muluk al-Tawa'if
Kerajaan Murabitun
Kerajaan al-Muwahhidun
Kerajaan Bani al-Ahmar (Nasriyyah)

Namun, perkembangan ilmu naqli dan ilmu aqli tetap berlaku disebabkan oleh kemunculan golongan cerdik pandai Islam.

Ibn Bajjah

Dalam tamadun Barat, beliau dikenali sebagai Avenpace.

Beliau juga merupakan komentar karya-karya Aristotle, ahli muzik dan fizik.

Karya utama beliau ialah Tadbir al-Mutawahhid.

Beliau juga merupakan guru kepada Ibn Tufail dan dianggap setaraf dengan Ibn Rusyd, Ibn Sina dan al-Farabi.

Minat beliau tertumpu kepada :
aspek-aspek kemanusiaan
bentuk-bentuk kerohanian
Perkembangan ilmu naqli dan aqli pada zaman kerajaan umayyah di andalus
Perkembangan ilmu naqli dan aqli kerajaan umayyah di andalus
ILMU
ILMU NAQLI
Ilmu yang bersumberkan wahyu daripada Allah.

Contohnya :
Al-Quran
Sunnah
Hadis
ILMU AQLI
Ilmu yang bersumberkan akal.

Contohnya :
Astronomi
Geologi
Matematik
Sejarah
Psikologi
Falsafah
Ibn Hazm

Beliau dikenali dengan nama al-Zahiri.

Beliau telah mengemukakan satu aliran teknologi baharu dengan menyatakan `bahasa al-Quran ialah bahasa yang dicipta oleh Allah untuk manusia dan manusia boleh memahami atau mempelajarinya`.

Beliau turut menghasilkan karya-karya seperti :
al-Ahkam li Usul al-Ahkam
Risalah fi Usul al-Fiqh
al-Fasl fi al-Milal wa al-Nihal
al-Muhalla


Ibn Tufail

Beliau menghasilkan karya bertajuk `Hayy Ibn Yaqzan`.

Karya beliau telah diterjemahkan dalam bahasa Latin, Belanda, Inggeris, Jerman dan Perancis.

Beliau menyatakan `walaupun falsafah agama adalah benar, tetapi ia tidak boleh digunakan secara langsung untuk membimbing urusan dan kehidupan rakyat biasa`.


sekian terima kasih
Qadi Iyad

Beliau terkenal dalam bidang hadis, fikah dan sejarah.

Beliau dilaporkan berjaya menghasilkan 20 buah kitab.

Kitabnya yang termasyhur ialah al-Shifa bi Ta'rif Huquq al-Mustafa yang mengandungi puji-pujian terhadap Nabi Muhammad, akhlak serta mukjizat baginda.

Muncul juga ulama-ulama lain seperti :

Ibn Atiah dan al-Qurtubi dalam bidang tafsir al-Quran.


Abu Asim yang menulis kitab al-Tuhfah (Persembahan).Muhyiddin (Ibn Arabi) dalam bidang tasawuf. Beliau juga merupakan seorang ulama sufi dan menghasilkan karya seperti Al-Futuhat al-Makkiyah. Beliau juga terkenal dengan fahaman Wahdat al-Wujud.
Full transcript