Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ЛОМБАРДИ

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ЛОМБАРДИ

Залучені кошти ломбарду - це кошти, отримані на зворотній основі від фізичних осіб - учасників ломбарду, юридичних осіб, та кошти, отримані від кредитних установ за кредитними договорами.
Кошти ломбардів формуються із внесків засновників, прибутку від їхньої діяльності, виручки від реалізації заставленого майна. Вони можуть користуватися також банківським кредитом.
Відносини між ломбардами та позичальниками оформляються спеціальними документами (ломбардними квитанціями), які мають статус угоди між сторонами, що дає підстави відносити ломбард до групи договірних фінансових посередників. До залучених коштів не відносяться кошти, отримані у вигляді внесків в статутний капітал кредитної організації, у тому числі субординованний капітал, отримані від кредитних організацій по кредитним договорам а також кошти, отримані з державного і місцевих бюджетів фінансовими організаціями - суб'єктами публічного права.
Ломбард заробляє на кредитному портфелі. Кредитний портфель - це сукупність усіх позик, наданих ломбардом з метою отримання прибутку. Кредитний портфель включає сукупну балансову вартість усіх кредитів, у тому числі і прострочених, пролонгованих і сумнівних щодо повернення.
Кредитний портфель - це сума виданих коштів, виходячи з застав, які знаходяться у нас в сейфі, сьогодні, за фактом.
Середній кредитний портфель однорічного ломбарду становить від 150 тис. грн

Отже, можна зробити висновок, що сьогоднішній ломбардний ринок не може повністю конкурувати з банками, але вони є ефективним посередником на ринку кредитування фізичних осіб. Ломбарди мають ряд переваг, а саме:
швидкість отримання кредиту, порівняно з банками;
спроможність швидко реагувати на потреби клієнтів;
простота та доступність кредитів для фізичних осіб.

Особливості залучення коштів
Формування прибутку
Характеристика сучасного стану на грошовому ринку України
ЕМП - 201
Гук К., Кулинич В., Сергієнко Н., Шаліна О.
Виконали:
Ломбарди — це...
Що таке ломбард?
Проблеми та перпективи розвитку в Україні.
Ломбарди — це кредитні установи, що створюються для надання населенню послуг по схову предметів домашнього вжитку і особистого користування, а також видачі позичок під заставу цих предметів. Швидше всього і найменший кредит (20-30 грн і більше) можна взяти у ломбарді, що виникли у нашій країні ще на початку 20-х років.
Перевага ломбардів - швидкість надання позик. Гроші видадуть того самого дня (якщо заставою слугують коштовності, побутова техніка). Два-три дні займає отримання позики під заставу автомобіля або квартири. Постійним клієнтам (або тим, хто хоча б раз отримав гроші в ломбарді) лихварі пропонують знижки і бонуси.

Ломбард визнано бізнесом із доволі високим рівнем рентабельності – 30-40%. Інвестиції в даний бізнес окуповуються, як правило, за два-чотири роки. Ризик неповернення кредитних коштів зведений до мінімуму, адже гроші видаються тільки під заставу і на суму від 50% до 90% її оціночної вартості.
Популярність ломбардів в Україні зростає, так протягом 2011 року кількість діючих ломбардів в Україні збільшилося на 30 одиниць, з 426 до 456 установ.

Кризова ситуація у країні змушує населення все частіше звертатись до кредитних установ залишаючи своє майно під заставу. Останнім часом спостерігається тенденція експансії ломбардами ніші ринку кредитування; для застави обирається найбільш ліквідне майно.

Основні проблеми:
для злочинців ломбард становить собою місце наживи, адже там можуть зберігатися не тільки значні грошові суми, вироби з дорогоцінних металів, побутова техніка, а й унікальні речі, що мають велику мистецьку цінність
втрата чужого майна чи його пошкодження впливатиме на імідж та бізнес перспективи цієї установи
зберігання окремих речей (значною мірою це стосується антикваріату) потребує дотримання особливих норм (підтримання відповідного рівня вологи в приміщенні, спеціальне освітлення, температура повітря)
Фінансові посередники:
ЛОМБАРДИ

Показники діяльності ломбардів за 9 місяців 2011 –2013 рр.
На ринку України працює два види ломбардів. Класичні ломбарди основний прибуток отримують з відсотків за користування кредитом - в їхніх інтересах, щоб клієнт викуповував здані речі, а відсоток не викуплених предметів становив 5-10%. Класичні ломбарди, які живуть на відсотки, воліють працювати в «спальних» районах. Жителі користуються ломбардом як домашнім банком. Ломбард при цьому зацікавлений у тому, щоб роздати клієнтам якомога більше кредитів. Адже, в такому випадку, він отримає більше грошей у вигляді відсотків.
Друга категорія позичкових установ - замасковані пункти скупки ювелірних виробів. З їх допомогою ювеліри-виробники поповнюють свої запаси. Такі ломбарди оцінюють речі дешево, а відсотки за користування кредитом пропонують завищені, підштовхуючи клієнта не викуповувати предмет застави.
За інформацією Всеукраїнської асоціації ломбардів, найчастіше віддають у заставу доро-гоцінні метали й камені (під таку заставу в 2010 році було видано понад 90% кредитів), по-бутову техніку (6,5%); деякі ломбарди приймають під заставу автотранспорт, цінні папери. Частка ломбардних кредитів під заставу автомобілів незначна, однак обсяг позик із забезпе-ченням у вигляді транспортного засобу має тенденцію до зростання. Це, зокрема, пояснюєть-ся поширенням спеціалізованих автоломбардів.
Досить перспективним, хоча поки недостатньо розвинутим, видом ломбардного кредиту-вання є позика під заставу нерухомості – у цьому випадку ломбарди кредитують під 3,5-6% в місяць на термін не більше року. Для надання таких кредитів необхідний значний обсяг обо-ротних коштів, тому такі позики нерідко видають за рахунок ресурсів, залучених за банківськими кредитами.
Загалом ломбарди продовжують видавати порівняно невеликі кредити. Підрахунки аналітиків Держфінпослуг свідчать, що впродовж 2008-2011 років середній розмір виданого ломбардом кредиту збільшився з 400 грн. до 700 грн.

Темпи розвитку ринку ломбардів без перебільшення можна назвати вражаючими. І це незважаючи на недостатню стабільність економічної ситуації в Україні. Кризові явища, які негативно позначилися на банківській сфері та на ринку кредитних спілок, натомість створили сприятливі умови для розвитку ломбардного бізнесу.
Учасники ринку відзначають зниження прибутковості окремих ломбардів за останній рік, що пояснюється не лише посиленням конкуренції, але й зростанням обсягів невикуплених застав.
Ще одна особливість вітчизняного ринку ломбардів полягає в тому, що він залишається досить закритим.
Загалом ломбардний бізнес по праву можна назвати сегментом фінансового ринку, що сьогодні найбільш динамічно розвивається. За прогнозами експертів, він ще довгий час буде залишатися одним із найважливіших джерел кредитування для населення.
З огляду на зростаючу популярність цього виду бізнесу стають поширеними такі послуги, як відкриття ломбардів "під ключ", повна або часткова юридична допомога при реєстрації, а також продаж діючих або зареєстрованих ломбардів.
До фінансових послуг ломбарду належать:
надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.
До супутніх послуг ломбарду, якщо інше не встановлено законом, належать:
оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору;
надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;
реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору.


Особливості розміщення грошових ресурсів
Небанківські кредитні установи виступають як фінансові посередники на грошовому ринку. Вони, як і банки, акумулюють заощадження населення і надають кредити. Але на відміну від банків ці установи залучають ті заощадження, які банківська система не може прийняти, або не може задовольнити певні, часто індивідуалізовані умови інвестора щодо розміщення своїх грошових коштів. Ломбарди в свою чергу відрізняються від банківської системи і тим, що розміщення акумульованих грошових коштів на відміну від банків вони здійснюють не у вигляді надання кредиту в суто грошовій формі, а у вигляді купівлі у позичальників їх майна.
Full transcript