Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Turystyka muzyczna w powiecie tatrzańskim

Turystyka muzyczna w powiecie tatrzańskim
by

Ola Ch

on 5 May 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Turystyka muzyczna w powiecie tatrzańskim

Zastosowane metody badań i narzędzia badawcze Cele pracy Cel główny - weryfikacja hipotez:

1. turyści przyjeżdżają do powiatu tatrzańskiego aby korzystać głównie z walorów przyrodniczych (góry), a turystyka muzyczna jest aktywnością dodatkową

2. turyści dowiadują się o odbywających się wydarzeniach kulturalnych podczas pobytu w powiecie, a nie na obszarach generujących ruch turystyczny

3. powiat tatrzański jest identyfikowany w zakresie aktywności muzycznej tylko z muzyką góralską i wydarzeniami jej dotyczącymi
Cele dodatkowe
próba zdefiniowania pojęcia turystyki muzycznej i klasyfikacji tego typu turystyki
scharakteryzowanie zjawiska turystyki muzycznej w powiecie tatrzańskim (przedstawienie obiektów, wydarzeń, postaci)
przedstawienie muzycznych preferencji turystów podróżujących do powiatu i ocena w tym kontekście działań instytucji kulturalnych powiatu


Inwentaryzacja 1. wydarzeń muzycznych
w powiecie w 2009 roku
2. obiektów związanych z kulturą
muzyczną na terenie powiatu baza ok. 150 wydarzeń
wraz z ich szczegółową charakterystyką charakterystyka 22 obiektów Badania ankietowe ankieta przeznaczona dla turystów
badająca motywy przyjazdu, podejmowane aktywności oraz ich związki z muzyką, także preferencje muzyczne
143 ankiety, dobór przypadkowy Wywiady swobodne
i kwestionariuszowe instytucje organizujące wydarzenia kulturalne (Biuro Promocji Zakopanego, TARPiK, ośrodki kultury etc.)
muzea
pracownia twórców ludowych
sklepy muzyczne
punkty informacji turystycznej Gibson C., Connel J., 2004, Multilingual Matters Ltd. Music & Tourism: On the road again Zakopane i okolice - Przewodnik Pinkwart M., 2000, Warszawa, Rewasz Zakopane od A do Z Pinkwart M., Długołęcka-Pinkwart L., 1994, Warszawa, Wydawnictwo Sport i Turystyka Tatry i Podhale Kroh A., 2002, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie Muzyka i Tatry Pinkwart M., Długołęcka L., 1992, Warszawa, PTTK Kraj Rozdział 1 Wprowadzenie

1.1. Cel, zakres, podmiot, przedmiot i problemy badawcze
1.2. Literatura przedmiotu i podmiotu
1.3. Przegląd materiałów źródłowych i metod badań

Rozdział 2 Miejsce muzyki w turystyce

2.1. Pojęcie turystyki muzycznej
2.2. Formy turystyki muzycznej
2.3. Przykłady wybranych muzycznych produktów turystycznych

Rozdział 3 Charakterystyka powiatu tatrzańskiego

3.1. Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna
3.2. Podział administracyjny i charakterystyka demograficzno-gospodarcza
3.3. Walory turystyczne
3.4. Zagospodarowanie turystyczne
3.5. Specyfika ruchu turystycznego

Rozdział 4 Muzyka w powiecie tatrzańskim – twórcy, wydarzenia, miejsca

4.1. Muzyka góralska, folk i world music
4.2. Pozostałe rodzaje muzyki

Rozdział 5 Ruch turystyczny w powiecie a turystyka muzyczna

5.1. Liczba i struktura, pochodzenie terytorialne turystów
5.2. Motywy uczestnictwa i podejmowane aktywności

Rozdział 6 Promocja turystyki muzycznej w powiecie

6.1. Narzędzia promocji
6.2. Oferta muzyczna powiatu a oczekiwania turystów

Podsumowanie

Metody badań Literatura Układ pracy Wyniki badań Turyści odwiedzają powiat w głównej mierze ze względu na jego walory naturalne. Mimo rozbudowanej oferty kulturalnej, najczęściej podejmują aktywności związane z turystyką górską.
Rzadko wydarzenia kulturalne są głównym motywem przyjazdu do powiatu.
zweryfikowana
POZYTYWNIE Weryfikacja hipotez HIPOTEZA 1.
turyści przyjeżdżają do powiatu tatrzańskiego aby korzystać głównie z walorów przyrodniczych (góry), a turystyka muzyczna jest aktywnością dodatkową HIPOTEZA 2.
turyści dowiadują się o odbywających się wydarzeniach kulturalnych podczas pobytu w powiecie, a nie na obszarach generujących ruch turystyczny
zweryfikowana
NEGATYWNIE Tylko dla 9% badanych uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych (w tym muzycznych), było głównym motywem przyjazdu.
Pośród aktywności podejmowanych podczas wyjazdu badani wskazują głównie wędrówki po górach, a także spacery po mieście, zwiedzanie zabytków oraz inne aktywności.
Inne aktywności turystów:
Konferencje
Jazda na nartach
Spotkanie z przyjaciółmi/rodziną
Wizyty w parkach wodnych/ basenach termalnych
Wydarzenia kulturalne, sportowe oraz imprezy klubowe
Powiat kojarzy się w głównej mierze z tradycyjną muzyką góralską. Turyści potwierdzają, że powszechnie jest on kojarzony z muzyką góralską.
Wykazują zainteresowanie wydarzeniami muzycznymi – zarówno muzyki góralskiej jaki innych rodzajów muzyki.
W powiecie dominującym rodzajem wydarzeń muzycznych są te związane z muzyką poważną. Liczba wydarzeń muzyki góralskiej jest tylko nieznacznie mniejsza.
Większość turystów stykała się z muzyką góralską graną na żywo w lokalach gastronomicznych a także podczas ogólnodostępnych występów i koncertów. Inne miejsca to głównie ul.Krupówki.
Turyści zdecydowanie kojarzą powiat tatrzański z muzyką góralską i jej wydarzeniami, co więcej chcą uczestniczyć w tego typu imprezach.
Oferta kulturalna powiatu związana z muzyką również w dużej mierze opiera się na muzyce góralskiej.
Mimo, że największa liczba wydarzeń muzycznych odnosi się do m. poważnej, to turyści częściej mają szansę spotkać się z m. góralską – odbywa się to nie tylko podczas wydarzeń, ale także bezpośrednio na ulicy czy podczas (bardzo popularnych) występów kapel w lokalach gastronomicznych.

zweryfikowana
POZYTYWNIE HIPOTEZA 3.
powiat tatrzański jest identyfikowany w zakresie aktywności muzycznej głównie z muzyką góralską i wydarzeniami jej dotyczącymi Turystyka muzyczna
w powiecie tatrzańskim
Aleksandra Chruślicka Charakterystyka powiatu tatrzańskiego źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.powiat.tatry.pl/UserFiles/Image/powiat_tatrzanski/no_link/mapa.jpg
najwyższe w Polsce pasmo górskie - Tatry Równia Krupowa - Zakopane Wyniki badań ankietowych Wyniki inwentaryzacji Wyniki badań ankietowych Dziękuję za uwagę Prezentacja dostępna pod adresem: http://prezi.com/whlwooev4pdy/ Oferta muzyczna powiatu ponad 140 wydarzeń muzycznych w roku, ponadto wiele wydarzeń gdzie muzyka nie jest głównym aspektem, ale również się pojawia
ponad 50 imprez cyklicznych, w tym 25 o historii dłuższej niż 5 lat. Najstarsze imprezy to m.in. Jazz Camping Kalatówki (od 1959 r.), Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich (od 1935 r.), Sabałowe Bajania (od 1967 r.) oraz Dni Muzyki Karola Szymanowskiego (od 1977 r.).
74% wydarzeń bezpłatnych
blisko 1/3 wydarzeń przeznaczona również dla dzieci
Atrakcje turystyczne powiatu związane z muzyką i jej twórcami:
najstarsza restauracja „U Wnuka”
Teatr im St.I.Witkiewicza
Muzeum Tatrzańskie – ekspozycja instrumentów ludowych
groby na zakopiańskich cmentrzach (B. Obrochta, Sabała, F.Marduła)
domy, wille związane z muzyką (np. dom Sabały)
Izba regionalna w Murzasichlu
pomniki: Sabały, kamień Karłowicza w Dolinie Gąsienicowej


Oferta dotycząca turystyki muzycznej w powiecie jest różnorodna i względnie bogata. Opiera się głównie na wydarzeniach muzycznych.
Walory i atrakcje turystyczne powiatu tatrzańskiego Pogórze Spisko-Gubałowskie klimat górski, z niską średnią roczną temperaturą i dużą ilością opadów www.z-ne.pl
Podział administracyjny powiatu tatrzańskiego www.pkl.pl Większość (jednak niewielka) spośród turystów dowiedziała się o wydarzeniach przed przyjazdem – głównie z Internetu.
Wśród 143 respondentów, 52 osoby (36%) deklarowały uczestnictwo w wydarzeniach
kulturalnych podczas pobytu na terenie powiatu tatrzańskiego.
Większość turystów biorących udział w wydarzeniach kulturalnych uczestniczy w wydarzeniach związanych z muzyką (84%)
54% spośród turystów dowiedziało się o nich przed przyjazdem, 40% podczas pobytu, a 6% w obu przypadkach.
Ponad 140 wydarzeń muzycznych
16% - duże rozbudowane imprezy, duże koncerty plenerowe
Duże, cykliczne imprezy promowane są w mediach ogólnokrajowych – jednak zwykle tylko jeśli znajdą się sponsorzy.
Ważnym sposobem na dotarcie do odbiorców jest również Internet.
Większość imprez reklamowana jest także w mediach lokalnych (tygodnik, rozgłośnia radiowa, informatory turystyczne), a także za pomocą reklam zewnętrznych.
Znane od lat wydarzenia przyciągają swoją historią i tradycją (MFFZG, Jazz Camping itp..)
Organizacja i promocja wydarzeń Turyści nie korzystają z IT w celu zasięgnięcia informacji o wydarzeniach kulturalnych (dominują pytania noclegi i największe atrakcje turystyczne)
Jeśli szukają biletów, informacji o wydarzeniach to są już zwykle dość dobrze poinformowani (głównie dzięki Internetowi) Wyniki badań ankietowych Turystyka muzyczna to forma podróżowania, której motywem przewodnim bądź dominującym jest szeroko rozumiane uczestnictwo w kulturze muzycznej. Klasyfikacja turystyki muzycznej pod względem motywacji turystów:
turystyka miejsc związanych z muzyką i jej twórcami
turystyka wydarzeń muzycznych (eventowa)
turystyka rozrywkowa (clubbing)
turystyka edukacji muzycznej
Turystyka i Rekreacja USM
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Wydział Nauk Geograficznych UŁ Kultura ludowa Folklor Architektura Sztuka Gwara Kuchnia Obyczaje Sanktuarium Fatimskie na Krzeptówkach - Jan Paweł II Skocznia narciarska Wielka Krokiew - Adam Małysz Willa Atma - Karol Szymanowski i inne... źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Full transcript