Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ АРГА ЗҮЙ

No description
by

Мөөгий Чемка

on 18 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ АРГА ЗҮЙ

Нэг давуу тал нь ганц эх сурвалжаас хийсэн үнэлгээг бодвол, гүйцэтгэлийн илүү нарийвчлалтай дүр зургийг гаргадаг.
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ ЗАРИМ АРГУУД
Ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх аргууд

Хувь хүний гүйцэтгэлийг үнэлэх аргууд
Багийн гүйцэтгэлийг үнэлэх аргууд
Бусад аргууд

Миний бие өөрийн судалсан 360 хэмийн аргын алдаа дутагдалтай талыг хянан судалсаны үндсэнд тухайн аргыг хэрхэн ашиглавал илүү давуу тал үүсэж, сул талыг хэрхэн засаж байгааг бодитоор харуулах үүднээс
www.biznetwork.mn
цахим сүлжээг ашиглан хүний нөөцийн бүрдүүлэлтээ хийдэг компаниудаас дараах судалгааг харьцуулалт хийн цахим хаягаар холбогдон авсан болно.
Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ
360 хэмийн арга
360 хэмийн эргэх холбоо нь албан хаагчийн бүх эргэн тойрноос мэдээлэл цуглуулдаг гүйцэтгэлийн үнэлгээний арга юм.
Хүний нөөцийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх зөв оновчтой арга хэрэглэх
Хүний нөөцийн гүйцэтгэлийн оновчтой арга хэрэглсэнээр тухайн байгууллага, хувь хүний ажлын үр дүн өсөх ба цаашилбал ажилчдын хөдөлмөрийн бүтээмжийг шударга бусаар үнэлэх, хүний нөөцийн хангамж чадамж муу цаашлаад нийгэмд хүний хөдөлмөрийн үнэ цэнэ буурах зэрэг эрсдэлээс сэргийлэх боломжтой.

Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ гэдэг нь байгууллагын зүгээс ажилтан үүргээ хэрхэн биелүүлж, ямар үр дүнд хүрч байгаа, түүний ур чадвар, мэргэшлийн бэлтгэл, ажлын ачаалал ямар байгааг дүгнэх үйл явц юм.
Ажиллагсдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх нь зайлшгүй хэрэгтэй зүйл бөгөөд үүний шалтгаан нь:
1. Ажиллагсдын давуу болон дутагдалтай талыг тогтоох
2. Ажилчдын гүйцэтгэлийг сайжруулахад тус дөхөм болох
3. Тэдэнд юу шаардлагатай болохыг тодорхойлох
4. Ажиллах хүчний талаархи дараагийн төлөвлөлтөнд шаардлагатай мэдээллийг олж авах
5. Ажиллагсдад ирээдүйн төлөвөө тодорхойлж, одоогийн гүйцэтгэлээ сайжруулахад туслах
6. Байгууллагын захиргааны зүгээс ажиллагсдыг албан тушаал дэвшүүлэх, бууруулах, өөр ажилд шилжүүлэх, хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах зэрэг шийдвэр гаргах үндэслэл болох
7. Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний эцэст хүн бүрт өөрт ноогдсон үүрэгт ажлаа хэрхэн биелүүлж байгаа талаар удирдлага бодитой мэдээлэл авах үндэслэл болох
8. Сайн ажиллагсдыг шагнаж урамшуулах, цалин нэмэх, тушаал дэвшүүлэх зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үндэслэл болох
Тайлан бичих арга
Эссэ бичих арга
Онцгой нөхцөл байдлын арга
Хяналтын хуудасны арга
График үнэлгээний арга
Зан байдлаар үнэлж зэрэглэх арга
Зорилтоор удирдах арга
Санал асуулгын арга
360 градусын арга

Хувь хүний шинж чанарыг үнэлэх

Үр дүнг үнэлэхЗан байдлыг үнэлэх

Олон шатлалтай эргэх холбоо
Олон эх үүсвэртэй эргэх холбоо
Олон эх үүсвэртэй үнэлгээ
360 хэмийн аргыг хэрэгжүүлснээр байгууллага үзүүлэх ач холбогдол:
• Орлогоос гадна тухайн ажилтны ур чадвар, зан байдал, харилцааны ур чадвар зэргээр үнэлснээр ажилчдын мэргэжлийн ур чадвар сайжрахад нөлөөлнө.
• Ажилтан гүйцэтгэлийн эцсийн үр дүнгээ шударгаар үнэлүүлснээр тогтвор суурьшилтай ажиллах болно.

• Хүний нөөцтэй холбоотой аливаа шийдвэрүүдийг гаргахад тодорхой баримттай ханддаг болно.
• Ажилчдад шаардлагатай сургалт хөгжлийн алхмуудыг дор бүр нь авч хэрэгжүүлнэ.
• Үйлчлүүлэгчдийг үнэлгээ хийхэд оролцуулснаар борлуулалтын идэвхжүүлэлт хийхдээ юунд анхаарах талаар мэдээлэлтэй болно.

Судалгаа №1 Ажилтны ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний төлөв байдалд хийсэн судалгаа
Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын ажлын гүйцэтгэл үнэлгээний 54.2%-ийг дарга нар дангаараа дүгнэдэг бөгөөд үүнээс үүдэн ажилтан, албан хаагчдын 35.4% нь ажлын үр дүнгийн үнэлгээнд дундуур сэтгэгдэлтэй байна.
Судалгаа №2 360 хэмийн аргыг хэрэгжүүлсэн байгууллагын ажилтны ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний төлөв байдалд хийсэн судалгаа
Тухайн судалгааг цаас болон цаг хугацааг хэмнэх үүднээс онлайн хэлбэрээр ажилчдаас авсан бөгөөд байгууллагуудын ажилын гүйцэтгэлийн 24,5%-ийг дарга нар дангаар дүгнэдэг ба үүнээс үүдэн ажилчдын 51,6% ажлын үнэлгээнд сэтгэл ханамжтай байдаг гэсэн эерэг үр дүн гарсан.
Мөн ажилчдын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг шинэчлэн боловсронгуй болгосноор ажилчдын шилжих хөдөлгөөн буурах хандлагатай болсон.
Дүгнэлт:
Судалгааны үзүүлэлтүүдээс дүгнэхэд өмнө хийсэн №1 судалгаа буюу үнэлгээний арга хуучин байх үетэй харьцуулахад ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний системийг шинэчлэн боловсронгуй болгосноор (360 хэмийн сул талыг засан үйл ажиллагаанд нэвтрүүлснээр) ажилчид үнэлгээний үр дүнд сэтгэл ханамжтай болсон.
Улмаар ажилчид ажлын эцсийн үр дүндээ сэтгэл хангалуун байж тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөл бүрдэх бол байгууллагын хувьд хүний нөөцийн хүчин зүйлийн улмаас тулгамдаад байгаа хүндрэлийг ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний тусламжтай илрүүлэн асуудлуудыг цаг алдалгүй шийдвэрлэх боломжтойгоос гадна хамгийн чухал нь хүний нөөцийн бүтээмж дээшлэх үр дүнтэй юм.

Анхаарлаар шагнасанд баярлалаа
Сонголт
Сургалт ба хөгжил
Гүйцэтгэлийг үнэлэх
Бүтээмж сайжирна
Сэтгэл ханамжтай байна
Тогтвор суурьшилтай ажиллах боломж бүрдэнэ
Төрийн болон хувийн хэвшлийн хүний нөөцийн удирдлагын хувьд зарим онцлох ялгаатай
Хүний нөөцийн удирдлага
Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ
Энэхүү аргыг гадны улс орнууд өргөнөөр хэрэглэдэг ба япон төрийн албандаа хэрэглэдэг.
Манай монголд үүрэн холбооны Скайтел компани нэвтрүүлж ажлынн үр дүндээ үнэлгээ өгдөг.
Full transcript