Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LOOP 1 Præsentation

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LOOP 1 Præsentation

AlfA Travel A/S
Agenda
Problemformulering
Metodiske overvejelser
Perspektivering
Problemformulering
Metodiske overvejelser
Konklusion
Perspektivering
Hvordan er købsadfærden ift. køb af studierejser på segmentet STX, HTX og HHX?
"
"
Undersøgelsesinstrument
Undersøgelsesinstrument:
informantinterview, spørgeskema og semistruktureret interview

Effektiv metodetriangulering

Kvantitativt resultat

Verificering gennem kvalitative redskaber

Undersøgelsesmetoder
Informantinterview
Spørgeskema
Semistruktureret
Initierende problemformulering

Åben spørgeramme

Mindst mulig subjektiv indvirkning

Grundlag for spørgeskemaet

Afdækning af interessenter i købsadfærden

Konklusion
Forslag
Research
Metodekritik
Mangel på data/research
Interessant at undersøge købsadfærden
AlfA Travel A/S
Overordnet problemformulering

Metodiske overvejelser
Metodologien
Metodevalg
Triangulering
Utraditionel undersøgelsesdesign
Informantinterviewet

Kvantitativt data

Post-positivistiske paradigme

Statistiske redskaber:
Andelsberegninger
Middelværdier
Goodness of Fit

Verificering af indsamlet data i spørgeskemaet

Afdækning af uklarheder i spørgeskemaet

Yderlig triangulering

Paradigmevalg
Beslutningstageren
Valgkriterier
Indvirkningsfaktorer / influenter
Sociale medier
Live Help
Trustpilot
Storytelling
Relationsmarketing
Synliggørelse
Tilgængelighed
Tillid
Kendskabsgrad
Service
Tidsforbrug hos underviseren
Undersøgelse af destinationer
Analyse af influenterne
Triangulation
Anderledes triangulation

Paradigmevalg
Post-positivistisk
Kritisk teoretisk

Validitet ift. respondenter
Antal respondenter
Post-positivistisk
Kritisk teoretisk
Modificeret objektiv
Deduktiv tankegang
Researchmetoder
Sammenhænge
Med rejsebureau
Uden rejsebureau
HTX
Kollegaer
HTX & HHX
Destinationer
STX & HHX
Erfaringer
STX & HTX
Aktiviteter
Spørgeskema
Semistrukturede interview
Konfidensinterval
Full transcript