Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vem bestämmer? Sveriges grundlagar

No description
by

Martin Crabo

on 28 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vem bestämmer? Sveriges grundlagar

1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.


Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.Den offentliga makten utövas under lagarna.
Demokrati

Representativt statsskick

Parlamentarism

Kommunalt självstyre

Rättsstat
1. Regeringsformen
Yttrandefrihetsgrundlagen
Yttrandefrihetsgrundlagen

1 kap. Grundläggande bestämmelser
1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.
Successionsordningen
Vi CARL, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung &c. &c. &c., arvinge till Norge, hertig till Schleswig Holstein, Stormarn och Ditmarsen, greve till Oldenburg och Delmenhorst &c. &c., göre veterligt: att, sedan Riksens Ständer enhälligt antagit och fastställt den successionsordning, varefter den högborne furstes, Svea rikes utkorade kronprins, hans kungl. höghet prins JOHAN BAPTIST JULII manliga bröstarvingar skola äga rätt till den svenska tronen, samt Sveriges rikes styrelse tillträda, och denna grundlag till Vårt nådiga gillande blivit överlämnad, have Vi, i kraft av den enligt 85 § i regeringsformen Oss tillkommande rättighet, velat denna av Riksens Ständer samtyckta successionsordning härmed antaga, gilla och bekräfta, alldeles såsom den ord för ord härefter följer:
Successionsordning,
varefter den högborne furstes, Svea rikes utkorade kronprins, hans kungl. höghets, prins JOHAN BAPTIST JULII av Ponte-Corvo manliga bröstarvingar skola äga rätt till den kungl. svenska tronen, samt att Svea rikes styrelse tillträda; av Konung och Riksens Ständer gjord och fastställd på urtima riksdagen i Örebro den 26 september 1810.
Tryckfrihetsförordningen
1 kap. Om tryckfrihet

1 § Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning
Vem bestämmer?
Sveriges grundlagar
Fyra lagar
Googla fram dem!
Regeringsformen (1974)

Successionsordningen (1810)

Tryckfrihetsförordningen (1949)

Yttrandefrihetsgrundlagen (1991)

Ingen censur!
Ingen censur!
Offentlighetsprincipen
1. Högförräderi
Tryckfrihetsbrott
Undantag från TF
2. Uppvigling
3. Hets mot folkgrupp
4. Brott mot medborgerlig frihet
5. Olaga våldsskildring
7. Olaga hot
8. Hot mot tjänsteman
6. Förtal och förolämpning
9. Övergrepp i rättssak
Två riksdagsbeslut krävs för att ändra en grundlag.

Mellan besluten ska ett val ha ägt rum.


Tycker du att grundlagarna borde ändras på något vis för att göra Sverige mer demokratiskt?
några exempel...
Full transcript