Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

I. Az állam védelmi feladatai

No description
by

Mészáros Zoltán

on 10 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of I. Az állam védelmi feladatai

I. Az állam védelmi feladatai
az ország megvédése idegen hatalom fegyveres támadásától;
területének, állampolgárainak megvédése idegen fegyveres erőktől;
a törvényes belső rend megdöntésére irányuló fegyveres cselekményeket felszámolása;
Az állam feladata:
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség megelőzése, esetleges bekövetkezésük esetén a következmények elhárítása.
Védelmi feladatokra létrehozott szervezetek:
Honvédség
Rendőrség
Katasztrófavédelem
Védelmi igazgatás
Saját feladataikat a szervezetükre vonatkozó szabályzók alapján végrehajtják,
DE...
...számos probléma kezelésére nem elegendő egy-egy szervezet reagálása, feladatellátása
több szervezet közös munkája,
együttműködése szükséges.
téli rendkívüli időjárás okozta veszélyek felszámolása
közútkezelő - utak tisztántartása
katasztrófavédelem - elakadt járművek mentése
rendőrség - forgalomkorlátozó intézkedések
mentőszolgálat - betegszállítás
karitatív szervezetek - úton rekedtek ellátása
népegészségügyi szerv - háziorvosi ügyelet megerősítése
honvédség - mentési eszközök készenlétbe helyezése
irányító:
védelmi igazgatási szervezetrendszer
a helyzet felszámolásában
feladatot teljesítő szervek munkájának
összehangolása szükséges
II. A védelmi igazgatás fogalma,
a különleges jogrend

III. A honvédelmi igazgatás és a
katasztrófavédelmi igazgatás

IV. Jogszabályi háttér
V. Védelemgazdasági feladatok
VI. Védelmi igazgatási feladatot ellátó szervek, személyek;
a védelmi igazgatás szintjei
VII. Az Alaptörvény rendelkezései az állampolgárok honvédelemmel és katasztrófavédelmi összefüggő kötelezettségei vonatkozásában
Példa:
Az előbbi példában szereplő állami feladatok egy bekövetkezett helyzet kezeléséről szól, azonban ezen veszélyhelyzetek
elkerülésére fel kell készülni, továbbá
feladatait, erőinek koncentrálását tervezni szükséges.
Tehát a védelmi igazgatási feladatokat a fenti helyzetek
megelőzése,
azokra való felkészülés,
tervezés,
beavatkozás,
helyreállítás
folyamata alkotja.
A védelmi igazgatás:
a közigazgatás részét képező szervezetrendszer,
amely az állam védelmi feladatainak megvalósítására létrehozott, valamint e feladatokra kijelölt közigazgatási szervek által végzett végrehajtó, rendelkező tevékenység;

magában foglalja a
különleges jogrend
re irányuló felkészülést,

továbbá az említett időszakok és helyzetek
honvédelmi,
polgári védelmi,
katasztrófavédelmi,
védelemgazdasági, lakosság-ellátási
feladatainak
tervezésére és szervezésére,
a feladatok végrehajtására
irányuló állami tevékenységek összessége.
Alaptörvény - különleges jogrendi időszakok
1. Rendkívüli állapot
háborús veszély esetén kerül kihirdetésre az Országgyűlés által, az ország irányítását a Honvédelmi Tanács végzi az Országgyűlés, a Köztársasági Elnök, valamint a Kormány helyett.
2. Szükségállapot
a törvényes rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos, erőszakos cselekmények esetén kerülhet kihirdetésre. A Köztársasági Elnök jogosult rendeleti úton rendkívüli intézkedéseket tenni.
3. Váratlan támadás
külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan betörése esetén a támadás elhárítására való felkészülés időszaka, a Kormány jogosult azonnali intézkedéseket bevezetni.
4. Megelőző védelmi helyzet
az Országgyűlés külső fegyveres támadás veszélye esetén hirdeti ki és felhatalmazza a Kormányt rendkívüli intézkedések bevezetésére
5. Veszélyhelyzet
a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek elhárítása érdekében hirdet ki, a Kormány jogosult rendkívüli intézkedéseket bevezetni, egyes törvényekalkalmazását felfüggeszteni.
Honvédelmi típusú
Katasztrófavédelmi típusú
Katasztrófaveszély
olyan folyamat vagy állapot, amelynek következményeként okszerűen lehet számolni a katasztrófa bekövetkezésének valószínűségével és amely ezáltal veszélyezteti az emberi egészséget, környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot olyan módon, hogy a kár megelőzése, elhárítása, vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit és különleges intézkedések bevezetését, valamint az állami szervek és önkormányzatok folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését igényli.
különleges jogrend
legutóbbi eset:

2013. év márciusi hóhelyzet és hófúvás
legutóbbi eset:

2013. évi nyári dunai árhullám kezelése
177/2013. (VI.4.) Korm. rendelet: veszélyhelyzetet hirdetett Győr-Moson-Sopron Megye és Komárom-Esztergom Megye területére, Pest Megyében a Szobi Járás, a Váci Járás, a Dunakeszi Járás, a Szentendrei Járás területére, továbbá Budapest meghatározott kerületeinek közigazgatási területére.

A kormány rendeletében a veszélyhelyzetben alkalmazható intézkedések közül elrendelte többek között:
közúti, vasúti, vízi járművek forgalomkorlátozását, megtiltását
meghatározott terület lakosság általi elhagyását
vagyontárgyak elszállítását
mentésre alkalmas bármely jármű, műszaki eszköz igénybevételét.
védelmi igazgatás
Honvédelem
Katasztrófa-
védelem
célja
:
az ország függetlenségének, területi épségének, határainak, lakosságának, valamint anyagi javainak védelme
működtetéséhez szükség van:
a védelemre felkészült és működőképes államszervezetre,
katonai védelt ellátó fegyveres erőre,
a védelmi szükségletet kielégíteni képes gazdaságra,
a lakosság védelmét szolgáló polgári védelemre.
célja:
a lakosság biztonságának és biztonságérzetének növelése, valamint a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának fokozása
működtetéséhez szükség van:
iparbiztonsági feladatok ellátására
tűzoltósági feladatok ellátására
polgárivédelmi feladatok ellátására.
Magyarország Alaptörvénye
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
290/2011. (XII.22.) Korm. rendelet a honvédelmi törvény végrehajtásáról
234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet a katasztrófa-védelmi törvény végrehajtásáról
131/2003. (VIII.22.) Korm. rendelet
Gazdaság-felkészítés
Gazdaság-mozgósítás
a védelem- és a gazdaságpolitika részét képező tervszerű, folyamatos, békeidőben folytatott tervezési, szolgáltatási és szabályozási tevékenység, amelynek során a feladatok végrehajtásába bevont központi államigazgatási szervek és a szolgáltatók felkészítik a nemzetgazdaságot a szükség esetén elrendelhető gazdaságmozgósítás feladataira, az erőforrások védelmi célú felszabadítására.
kormánydöntéssel elrendelhető intézkedés vagy intézkedések rendszere, amely a nemzetgazdasági erőforrásoknak a gazdaságmozgósítási helyzet hatékony kezelése érdekében történő szabályozott igénybevételét teszi lehetővé.
alapfeladata a vagyoni szolgáltatások biztosítása
- a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és a NAV hivatásos állománya mozgósításához és mozgósítás utáni működéséhez,
- a lakosság alapvető élelmiszerrel, gyógyszerrel, ruházati, ipar- és közszükségleti cikkekkel valamint alapvető köz- és egészségügyi szolgáltatásokkal történő ellátásához,
- az ország közigazgatási rendszerének zavartalan működéséhez,
- a társadalom és a nemzetgazdaság működőképességének fenntartásához,
szükség esetén e funkciók helyreállításához.

A) Központi
B) Területi
C) Települési
1. Országgyűlés
biztonságpolitikai és honvédelmi alapelvek meghatározása

különleges jogrenddel összefüggő védelmi jellegű jogszabályok megalkotása

a honvédség fejlesztésének meghatározása
2. Köztársasági Elnök
jóváhagyja az ország fegyveres védelmi tervét

kinevezi és felmenti a Honvéd Vezérkar főnökét
3. Kormány
összehangolja a katonai műveletek teljesítésével összefüggő kormányzati feladatokat
meghatározza a nemzetgazdaság honvédelmi célú felkészítésével kapcsolatos követelményeket
meghatározza a miniszterek, a központi államigaztási szervek, valamint a honvédelemben közreműködő egyéb szervek honvédelmi, valamint katasztrófavédelmi feladatait
megszervezi a katasztrófák elleni védekezés irányítását és a végrehajtás összehangolását
4. Miniszterek
irányítják az alárendelt szervezetek honvédelemmel és katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatainak végrehajtását
1. Megyei Védelmi Bizottság
2. Helyi Védelmi Bizottság
Általános jellemzői:
a Kormány irányítása alatt működő közigazgatási szerv

illetékességi területén ellátja a honvédelmi felkészítéssel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat

törvényben meghatározott tagsággal rendelkező, bizottságként működő szervezet

a tagság szervezeti beosztásból fakad
a megyei közgyűlés elnöke, Németh Zoltán
a megyei jogú városok polgármesterei, Borkai Zsolt és dr. Fodor Tamás
a megyei kormányhivatal főigazgatója, dr. Gyurita Rita
a katonai igazgatás területi szervének vezetője, Tóth Csaba alezredes
a megyei rendőrfőkapitány, Csizmadia Gábor dandártábornok
az egészségügyi államigazagtási szerv képviselője, dr. Paller Judit megyei tisztifőorvos
a vízügyi igazgatóság vezetője, Németh József
a megyei védelmi bizottság titkára, Rátkai Attila tű. alezredes
Elnöke: Kormánymegbízott, Széles Sándor
Honvédelmi elnökhelyettese: Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatalának főigazgatója, dr. Tokovicz József dandártábornok
Katasztrófavédelmi elnökhelyettese: a megyei katasztrófa-védelmi igazgatóság igazgatója, Sallai Péter tű. ezredes
a honvédelmi minisztérium képviselője
a Belügyminisztérium képviselője
a megyében működő büntetésvégrehajtási intézetek parancsnokai, Győr - Mihály Attila ezredes, Sopronkőhida - Biczó László dandártábornok
NAV Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóságának Főigazgatója, dr. Fekete Attila dandártábornok
BÁH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság igazgatója, Kovács Gyula
Alkotmányvédelmi Hivatal Gy-M-S Megyei Kirendeltségének vezetője, dr. Nagy Tivadar ezredes
MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred Parancsnoka, Kovács Ferenc ezredes
MH Hadkiegészítő és Niylvántartó Parancsnokság parancsnoka, Vanyur Tibor ezredes
Országos Mentőszolgálat területileg illetékes szervének vezetője, Fogarasi Zoltán mentőtiszt
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságának igazgatója, Kovács Gábor
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség igazgatója, dr. Buday Zsolt
az MVB titkár-helyettese, Fekete Róbert alezredes
a helyi védelmi bizottságok elnökei
a Gy-M-S Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Csaplár Zoltán
Tagjai:
További tagjai:
A megyei védelmi bizottság állandóan működő testületi szerv, döntéseit szavazás útján hozza meg, működésének fedezete normatív állami támogatásból biztosított.

Munkaszervezete a Megyei Védelmi Bizottság titkársága.

A titkárság a megyei kormányhivatal szervezeti egységeként működik.
Tagjai a Bizottság titkára, Rátkai Attila tű. alezredes, a katasztrófavédelmi szervezet delegáltja; titkárhelyettese Fekete Róbert alezredes, honvédelmi referens, a honvédelmi szervezet delegáltja; valamint Börzseiné Varga Judit kormánytisztviselő, aki gazdaságmozgósítási feladatokat, valamint adminisztratív feladatokat lát el.

MVB feladatai
Honvédelmi
Katasztrófa-
védelmi
Védelem-
gazdasági
irányítja a helyi védelmi bizottságok, valamint a polgármesterek honvédelmi feladatait (az irányítás magában foglalja az utasításra való jogosultságot is)
megállapítja a területi gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségeket
döntése alapján az illetékességi területén működő védelmi igazgatási szervek és a honvédelemben közreműködő szervek közreműködnek a bizottság honvédelmi feladatainak végrehajtásában (honvédelemben közreműködő szerv a helyi védelmi bizottság, valamint a polgármester is, tekintettel arra, hogy a jogalkotó honvédelmi igazgatási feladatokat határozott meg számukra)
ellenőrzi a bizottság által kijelölt helyi szerveknél a honvédelmi feladatok végrehajtását a területi államigazgatási szervek bevonásával (az ellenőrzés kiterjed többek között a honvédelmi felkészítés intézkedési terveinek meglétére, a döntések jogszerűségére, a honvédelmi felkészülés területén végzett időszaki munkára).  
összehangolja a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő szervek katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátását és az arra való felkészülést
irányítja a polgármesterek katasztrófavédelmi feladatait
gyakorlatot szervez a katasztrófák elleni védekezésben érintett szervezeteknek a felkészülés hatékonyságának érdekében
felelős a polgári védelmi szervezetek létrehozásáért
elnöke szervezi a Kormány által meghatározott területi védekezési feladatok végrehajtását, irányítja a védekezést, elrendelheti a veszélyeztetett területekről az állampolgárok kimenekítését.
területi hatáskörben kijelöli a szolgáltatókat gazdaságmozgósítási feladatok teljesítésére.
MVB működése
évente legalább két ülést tart
működése eltér:
felkészülés időszakában
hatályos jogszabályok alapján
különleges jogrend idején, ill. katasztrófahelyzetben
intézkedési tervek alapján
intézkedési tervek:
Területi Veszélyelhárítási Terv
Integrált Honvédelmi Intézkedési Terv
munkacsoportokat működtet
természeti, civilizációs és egyéb eredetű veszélyek vonatkozásában a kockázatok azonosítása, elemzése és értelmezése alapján egységes okmányrendszerbe foglalja a katasztrófavédelmi feladatok és intézkedések rendjét, végrehajtását, az azt biztosító személyi, anyagi és techniai eszközök hozzárendelésével, továbbá támogatja a szükséges szakmai döntések meghozatalát a különböző veszélyekre vonatkozó eljárási rendek , műveleti sorrendek és adatbázisok vonatkozásában. Tartalmazza az egyes szervek együttműködésére vonatkozó legfontosabb szabályzókat a koordinált és hatékony védekezés érdekében, amelyet az egyes szervek a MVB határozatának megfelelően hajtanak végre.
Tartalmazza a honvédelmi típusú különleges jogrendre történő felkészülés honvédelmi feladatainak végrehajtására vonatkozó szabályokat, valamint különleges jogrend kihirdetése esetén a végrehajtandó honvédelmi igazgatási feladatokat.
Feladatuk az MVB döntéseinek szakszerű előkészítése és a döntések végrehajtásának koordinálása, illetve az MVB működési feltételeinek biztosítása. Tagjai az MVB tagok által vezetett szervezetek vezetői által a saját állományukból delegált szakemberek. Működésüket a MVB Elnöke rendelheti el.
MVB irányítási joga kiterjed:
helyi védelmi bizottságokra
polgármesterekre
A HVB-ről általában
az ország 175 járásában és a főváros kerületeiben működnek
járási, kerületi illetékességgel
megyénkben számuk: 7 db.
testületi szerv
elnöke
: járási hivatalvezető

honvédelmi elnökhelyettese
: önkéntes műveleti tartalékos katonatiszt, akit ezen feladataira a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatalának főigazgatója jelöl ki

katasztrófavédelmi elnökhelyettese
: a katasztrófavédelmi kirendeltségvezető, illetve a megyei katasztrófavédelmi igazgató által kijelölt személy

tagjai
:
rendvédelmi szervek területi vezetői
HVB feladatrendszerében érintett járási szakigazgatási szerv vezetője
megyei kormányhivatal képviselője
HVB titkára (járási hivatalvezető-helyettes)
járás székhelytelepülésének polgármestere
járás településeinek polgármesterei által megválasztott, megjatározott számú polgármester
Kapuvári Helyi Védelmi Bizottság
Dukai Tibor
HVB elnök - Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kapuvári Járási Hivatala

Szánkovics Ferenc
t. alezredes, honvédelmi elnök-helyettes - MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda

Rácz Imre
tű. alezredes katasztrófavédelmielnök-helyettes - Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltsége

szavazati jogú tagok:
dr. Háncs Enikő
kormánymegbízotti kabinet tagja - Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Mészáros Zoltán
HVB titkár - Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kapuvári Járási Hivatala
Kiss Zoltán
alezredes, rendőrkapitány - Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Kapuvár Városi Rendőrkapitányság
dr. Birkmayer Eszter
tisztifőorvos - Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csorna Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Kovács Mihály
szakaszmérnök - Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Hansági Szakaszmérnökség
Fehér Sándor
szakaszmérnök - Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Rábai Szakaszmérnökség

tanácskozási jogú tagok:
Nagy Ákos
üzemmérnök "Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága Csornai Üzemmérnökség
Szabó Pál
mentőállomás-vezető Országos Mentőszolgálat
Hámori György
polgármester Kapuvár Városi Önkormányzat
Major Jenő
polgármester Beled Város Önkormányzata

honvédelmi jellegű különleges jogrend idején szavazati joggal:
Gulyás Róbert
őrnagy - MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda

Kapuvári Helyi Védelmi Bizottság összetétele
A HVB feladatai
Honvédelmi
Katasztrófa-
védelmi
közreműködik az illetékességi területén működő szervek honvédelmi feladatainak irányításában

közreműködik a honvédelmi típusú különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekből adódó feladatok végrehajtásában
a HVB elnöke irányítja a védekezésben részt vevő szervek, szervezetek tevékenységét
utasíthatja a védekezésben részt vevő szervezetek vezetőit a hatáskörükbe tartozó intézkedések megtételére
A HVB működése
az MVB analógiájára
a Kapuvári HVB munkacsoportjai:

Honvédelmi Munkacsoport
Katasztrófavédelmi Munkacsoport
Vezetés Támogató Munkacsoport
Polgármester
A védelmi igazgatás települési szintjén a feladatok végrehajtásáért, a védekezés irányításáért a település polgármestere a felelős.
A polgármester feladatai:
Honvédelmi
Katasztrófavédelmi
illetékességi területén ellátja a honvédelmi felkészítéssel kapcsolatos, törvényben vagy kormányrendeletben számára megállapított feladatokat, irányítja és összehangolja azokat

összehangolja a honvédelemben közreműködő települési szervek tevékenységét

elrendeli a hatáskörébe utalt gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítését

irányítja a rendkívüli intézkedésekből eredő feladatok végrehajtását.

felelős a települési veszély elhárítási terv elkészítéséért
irányítja a védekezésre való felkészítést
gyakorolja katasztrófavédelmi ügyekben az elsőfokú polgári védelmi hatósági jogkört
a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a területi, települési, kerületi és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe kiképzésre és gyakorlatra osztja be
felelős a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési polgári védelmi szervezet megalakításáért
gondoskodik az illetékességi területen élő vagy tartózkodó személyek részére a katasztrófaveszélyekről szóló, a magatartási szabályokat is tartalmazó tájékoztatásról
a gazdálkodó szervezetek részére határozattal elrendeli a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakítását és az alkalmazás feltételeinek biztosítását
biztosítja a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási területén lévő, rendelkezésre bocsátott technikai berendezések működtetését
részt vesz a feladatainak ellátása érdekében, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által szervezett felkészítéseken
kijelöli a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladataiban közreműködő közbiztonsági referenst
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai iránymutatása mellett irányítja a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet
halasztást nem tűrő esetben átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez szükséges intézkedéseket, és erről haladéktalanul értesíti a település szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjét és a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökét
a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a katasztrófavédelem érdekében határozattal polgári védelmi szolgálatra kötelezi
szervezi és irányítja a lakosság védelmét, kitelepítését, kimenekítését, befogadását és visszatelepítését
szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság létfenntartásához szükséges anyagi javakkal történő ellátását
a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének rendelkezése alapján – vagy halasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával – elrendeli a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazását
együttműködik más települések polgármestereivel, a védekezésbe bevont más szervezetekkel a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában.
Alaptörvény XXXI. cikke szerint:
(1) Minden magyar állampolgár
köteles a haza védelmére
.
(2) Magyarország
önkéntes honvédelmi tartalékos rendszer
t tart fenn.
(3)
Rendkívüli állapot idején
vagy ha arról megelőző védelmi helyzetben az Országgyűlés határoz, a magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú, magyar állampolgárságú
férfiak katonai szolgálatot teljesítenek
. Ha a hadkötelezett lelkiismereti meggyőződésével a fegyveres szolgálat teljesítése összeegyeztethetetlen, fegyver nélküli szolgálatot teljesít. A katonai szolgálat teljesítésének formáit és részletes szabályait sarkalatos törvény határozza meg.
(4) Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára rendkívüli állapot idejére – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint –
honvédelmi munkakötelezettség
írható elő.
(5) Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint –
polgári védelmi kötelezettség
írható elő.
(6) Honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – mindenki
gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhető
.
Polgári védelmi kötelezettség
személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében

a polgári védelmi kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben első fokon a polgármester jár el

az adatszolgáltatási, a bejelentési, a megjelenési kötelezettséget és a polgári védelmi szolgálatot foglalja magában.
Minden nagykorú, de nem nyugdíjkorú személyt polgári védelmi kötelezettség terheli a törvényben meghatározott mentességi okokat figyelembe véve.

megjelenési és szolgálatadási kötelezettség teljesítését, valamint a település azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataira történő beosztást a kötelezett lakóhelye szerint illetékes polgármester határozatban rendeli el.
Gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség
A katasztrófavédelmi és honvédelmi feladatok végrehajtása érdekében a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség kiterjed:
meghatározott gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére vagy a szolgáltatás igénybevételének tűrésére,
valamely tevékenységtől való tartózkodásra,
az igénybevételhez szükséges előkészületi tevékenységre,
az igénybevétel tervezéséhez szükséges adatok közlésére.

A szolgáltatás igénybevételét a polgármester, valamint a megyei védelmi bizottság rendelheti el.

Kapcsolattartás:
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Kérdések...?
Dukai Tibor

járási hivatalvezető, HVB elnök

e-mail: hivatal.kapuvar@jaras.gyorkozig.hu;
dukai.tibor@jaras.gyorkozig.hu
tel: (96) 596-017; (20) 617-0691
Mészáros Zoltán
mb. járási hivatalvezető-helyettes, HVB titkár

e-mail: meszaros.zoltan@jaras.gyorkozig.hu
tel.: (96) 596-014; (30) 646-0515
Polgármesterek és jegyzők katasztrófavédelmi felkészítése

2014-12-10

A
különleges jogrendi időszak
az állam életének olyan időszaka, amikor az állampolgárok életének, anyagi javainak, valamint az ország szuverenitásának, területi integritásának a védelme érdekében a normál jogrendtől eltérő intézkedések hozhatóak, rendeleti úton lehet kormányozni és akár az állampolgári jogokat korlátozó döntéseket is lehet hozni. Kiváltó oka mindig valamilyen rendkívüli esemény, a védelmi erők összefogását igénylő helyzet. Rendeltetése, hogy az állam normál időszaki működése során alkalmazandó folyamatokat a rendkívüli eseményre tekintettel felgyorsítsák, egyszerűsítsék, a rendkívüli esemény kezeléséhez szükséges intézkedések késedelem nélkül, a legegyszerűbb módon kerüljenek bevezetésre.
Ez jelentheti az állam általános, normál időszaki működéstől való eltérését, amely az államigazgatási szervek szervezeti felépítésének, működésének átrendeződésével (pl. az Országgyűlés helyett a legfőbb jogalkotó szerv a Honvédelmi Tanács), bizonyos állampolgári jogok korlátozásával (hadkötelezettség visszaállítása, honvédelmi munkakötelezettség elrendelése), valamint a gazdasági folyamatokba való fokozott állami beavatkozással (kijelölt gazdasági szervezetek a megnövekedett szükségletnek megfelelő mennyiségű terméket pl. kenyeret állítsanak elő) járhat.
Full transcript