Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bijspijkercursus scheikune

workshop om werkers zonder scheikunde maar met biologie, wat basiskennis te geven over scheikunde
by

Arnoud van Zoest

on 1 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bijspijkercursus scheikune

element: stof die slechts uit 1 soort atomen bestaat
moleculen
representatie van moleculen
Functionele groepen
alcohol
ethanol
water
azijnzuur
organische chemie
zuur
koolwaterstofketen
+
1 of meer functionele groepen
=
verreweg de meeste moleculen in de biologie
oefening
typen moleculen die je vaak tegenkomt...
Bijspijkercursus scheikunde
aminozuren -> polypeptide -> eiwitten
peptidebinding
die kun je aan elkaar rijgen = polymerisatie
maltose
triglyceride
(poly)condensatie
hydrolyse
ionen
zuren en basen...
metalen & niet-metalen
apolaire binding
atoombouw
octetregel: ieder atoom streeft naar 8 electronen in z'n buitenste schil (8 valentie-electronen)
uitzondering: waterstof en helium
Belangrijk voor biologische processen:
Na+, K+, Cl-, S, Ca2+, Mg2+, Fe2+

ammonium NH4+, nitraat NO3-, nitriet NO2-,
fosfaat PO43-, sulfaat SO42-, sulfiet SO32-
buffersystemen
ongelijke ladingsverdeling -> polair
polair -> hydrofiel
hydrofiel -> oplosbaar in water
gelijke ladingsverdeling -> apolair
apolair -> hydrofoob
hydrofoob -> niet oplosbaar in water
zuur -> staat een waterstofion af
base -> neemt een waterstofion op
pH = zuurgraad = -log([H+])
Zorgen ervoor dat de pH van een oplossing binnen bepaalde waarden blijft door overschotten aan zuur of base te bufferen.
Waarom is dit zo belangrijk?
Zuur-basebuffer is een mengsel van een zwak zuur (of zwakke base), en de bijbehorende zwakke base (of zwak zuur)
ionbinding...
waterstofbrug
polaire binding
ion = positief of negatief geladen atoom of molecuul
verzadigd & onverzadigd
atoom = n(protonen) + n(electronen) + p(neutronen)
PSE
Belangrijk voor biologische processen:
Metalen: Na, Mg, (Al, Si,) K, Ca, Fe,
Niet-metalen: H, C, N, O, P, S, Cl, I
Helium
atoomnummer = n(protonen)
massagetal = n(protonen) + p(neutronen)
isotopen: zelfde atoomnummer, ongelijk aantal neutronen
Model van Bohr
Welk element is dit?
protonen en neutronen gecentreerd in atoomkern
de electronen volgen discrete, concentrische banen (schillen)
valentie-electronen: electronen in de buitenste schil
atomen die door atoombinding bijeen worden gehouden

atoombinding (covalente binding) wordt veroorzaakt door het samengaan ("delen") van valentie-electronen tussen atomen
zuurstof (O2)-molecuul
koolstof
+
metalen bereiken de octet-toestand door electronen af te geven
niet-metalen bereiken de octet-toestand door electronen af te geven of op te nemen
gevolg van electro-negativiteit van een atoom:
de mate waarin een atoomkern een aantrekkende werking heeft op de valentie-electronen
ball and stick
structuurformule
H2O
C2H6O
C2H4O2
C2H5OH
CH3COOH
molecuulformule
koolwaterstoffen: ketens (backbone) van koolstof met waterstof
ester
Welke functionele groepen, hoeveel en naamgeving
naamgeving
ethaan
etheen
ethyn
ethanol
ethanal
ethanamine
amino-ethaanzuur
koolstofatomen zijn genummerd
meerdere zelfde groepen worden aangegeven met di, tri etc.
er zijn nog meer regels voor de naamgeving
glucose = (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
de groepen hebben een hierarchie
1,2-ethaandiol (glycol)
binding tussen het electronenpaar op een atoom met een sterke electronegativiteit en een waterstofatoom dat gebonden is aan een ander atoom met een sterke electronegativiteit
Deze bindingsvorm is zeer belangrijk in de biologie
DNA
RNA
eiwitten
bijvoorbeeld vetten
sommige moleculen zijn deels hydrofiel, deels hydrofoob
vraag: wat is het gevolg van de specifieke opbouw van de fosfolipide-bilayer?
sterk zuur staat makkelijk een waterstofion af
zwak zuur staat minder makkelijk een waterstofion af
pH = 7: neutrale oplossing
pH < 7: zure oplossing
pH > 7: basische oplossing
In bio-systemen heb je (vrijwel) alleen te maken mezwakker zuren en basent
aminozuren
koolhydraten
vetten
glycerol
vetzuur
monomeer -> dimeer -> polymeer
Lichtgewicht cursus om je scheikunde-kennis op niveau te brengen zodat je scheikundige termen en begrippen in bio-context makkelijker en sneller begrijpt.
Loop je na deze cursus nog steeds tegen problemen aan? Vraag Arnoud om bijles!
reactievergelijkingen
links en rechts van de pijl gelijke aantallen atomen en lading
Let op de vorm waarin een stof voorkomt (molecuul, ion)
reactanten, substraat en product
De meeste reacties zijn evenwichtsreacties
Veel biologische reacties worden gekatalyseerd d.m.v. enzymen
Full transcript