Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

College diagnostiek 10 dec 2013 deel 2

No description
by

Edwin de Beurs

on 9 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of College diagnostiek 10 dec 2013 deel 2

Computerized Adaptive Testing (CAT)
CAT/PROMIS
Doelstelling:

↑ Uniformiteit
(vergelijkbaarheid uitkomsten onderzoek)

↑ Efficientie
(gelijkblijvende betrouwbaarheid en accuratesse met minder vragen)
Betrouwbaar = altijd hetzelfde resultaat
Valide = juiste weergave van de werkelijkheid
Betrouwbaarheid en validiteit
(Gebaseerd op de Item-Response Theory; IRT).


Stel een itembank met voldoende items samen om een construct (depressie) te metenStel de positie van items vast op het te meten dimensionele constructSelecteer items op basis van eerder door de respondent gegeven antwoordenPresenteer items tot de gewenste precisie van de uitkomst is bereiktBereken de score op basis van item/antwoord combinaties
Therapie-uitkomst:
Verschilscores

Betrouwbare verandering

Vergelijking met normen
Geen verandering

Verbetering (afname van klachten)

Herstel (“geen” klachten meer)

Verslechtering (toename van klachten)

Terugval (terugkeer van klachten)
Mogelijke uitkomsten:
Outcome
ROM
Routine Outcome Monitoring
Tijdens de behandeling geregeld meten
Klinisch beleid (mede) baseren op uitkomsten
Routine Outcome Measurement
Voor en na de behandeling meten
Om te leren
Ter verantwoording
Routine Outcome Management
Beleid op basis van geaggregeerde uitkomsten
Benchmarken in de GGZ

Drie betekenissen van ROM
Outcome Monitoring
Voor en na de behandeling meten
Om mate van verandering te meten (pre min post)
Om de klinische status aan het einde van de behandeling vast te stellen
Outcome Measurement
De uitkomsten van de behandeling gebruiken voor:
Feedback aan managers
Feedback aan behandelaars
Keuze-informatie aan patiënten
Vergt in ieder geval goede meetmethodiek
Outcome Management (benchmarken)
Onveranderd
Verbeterd
Hersteld
(Verslechterd)
Methoden en technieken met aangetoonde validiteit

Impliceert:
Goed getrainde beoordelaars;
Meetinstrumenten onderzocht op hun psychometrische kwaliteit;
(betrouwbaarheid, validiteit, accuratesse, responsiviteit)

Juiste meetmomenten:
Bijvoorbeeld baseline assessment voor-, tijdens- of na de intake,
eindmeting voor of na de laatste sessie;
houdbaarheidsdatum van de voormeting i.v.m. wachtlijst
Evidence based assessment
Regelmatig de aard en ernst van psychopathologie meten met gestandaardiseerde meetinstrumenten

Aard: diagnose, comorbiditeit

Ernst van de problematiek: klachtenniveau,
niveau van functioneren
Varianten:
Scott D. Miller
Michael Lambert
Session Rating Scale
Outcome Rating Scale
Voor de sessie:
Problemen
Interpersoonlijk functioneren
Maatschappelijk functioneren
Overall score
CDOI (Client Directed Outcome Informed)
Na de sessie:
Behandelrelatie
Besproken onderwerpen
Aanpak/methodiek
Algemeen oordeel
Evidence base voor ROM
Review:
Drie condities:
Geen feedback
Feedback aan T
Feedback aan T en Client
Conclusie:
Met feedback betere resultaten en kortere behandeling
ROM in Leiden (LUMC & Rivierduinen)
Inhoud
Diagnostiek en Assessment
Classificatie van psychische aandoeningen
Gebruik van gestandaardiseerde meetinstrumenten
Vaststellen van aard en ernst

Verschillende gebieden van zorg
Curatieve GGZ & Care
Verslavingszorg
Forensische assessment

ROM
Outcome Monitoring
Outcome Measurement
Outcome Managing

ROM in de praktijk
Varianten
Voorbeelden

ROM & Benchmarken als behandelondersteuningOp vaste tijdstippen
iedere zes weken
iedere drie maanden
jaarlijks

Op klinisch betekenisvolle momenten
Aangegeven in richtlijnen
Na een geprotocolleerde behandeling
Farmacotherapie, CBT

Iedere sessie
Model Lambert
Model Miller
Statistisch betrouwbare verandering (reliable change)
Klinisch betekenisvolle verandering
Meta-analyse:
Feedback heeft een (bescheiden) positief effect, vooral in het tegengaan van mislukking
Achtergrond van ROM
Randomised Controlled Trial (RCT):
Efficacy (werkzaamheid)
De gouden standaard om tot de evidence base te komen


Outcomes research:
Effectiveness (effectiviteit)
In hoeverre zijn evidence based behandelingen effectief in de alledaagse klinische werkelijkheid?
Therapie-effect onderzoek
Randomised Controlled Trial (RCT)

Aselecte toewijzing aan 2 of meer behandelcondities
Strenge controles (bij voorkeur dubbelblind placebo gecontroleerd onderzoek)
Studie protocol (inclusie/exclusie criteria, N per arm, analyseplan)
Gedetailleerde handleiding voor de behandeling, goed getrainde behandelaars, checks op therapietrouw (audio- of videomateriaal)
Vooraf vastgestelde duur van de behandeling
Evidence based meetmethodiek voor bepalen van de uitkomst, primary en secondary outcome measures
Niet alleen de onderzoeker, maar ook onafhankelijke beoordelaars en anderen die meewerken aan het onderzoek (behandelaren) zijn blind voor de behandelconditie
Patiënten met een duidelijk omschreven aandoening zonder comorbiditeit
Een follow-up meting geruime tijd na de behandeling

In feite een psychologisch experiment met als experimentele manipulatie de therapeutische interventie

Empirically validated of evidence based treatments
Zorgprogramma’s, beslisbomen, richtlijnen
Nadruk op interne validiteit

Maar:
Ten koste van de externe validiteit
Behandeling in RCT’s lijken onvoldoende op de alledaagse klinische realiteit
Wat heeft dat opgeleverd?
Behandelingsduur (in een trial afgestemd op de best behandelbare patiënt)
Aard van de behandeling (krijgt in de praktijk vorm in dialoog met de patiënt en wordt afgestemd op wat nodig is)
Toewijzing (patiënten kiezen voor een behandeling in plaats van ‘m toegewezen te krijgen)
Enkelvoudige stoornissen (patiënten hebben doorgaans meerdere problemen (comorbiditeit) op verschillende gebieden (klachten/symptomen, life events, lichamelijke problemen)
Uitkomsten (zijn in de realiteit meer divers dan de symptoomreductie die in een trial wordt gemeten)
Behandelingscondities RCT ≠ de behandelingsrealiteit
Interne: wordt bepaald door de kwaliteit van de uitvoering van de studie

Externe: zeggen de bevindingen iets over de wereld buiten de gecontroleerde omstandigheden van het lab
Interne vs. externe validiteit
Outcomes onderzoek
Effect meten van behandeling in de klinische praktijk
Geen controle condities
Niet noodzakelijkerwijs gedetailleerde handleiding voor de behandeling, goed getrainde behandelaars en checks op therapietrouw.
Duur van de behandeling afhankelijk van de voortuitgang
Bij voorkeur evidence-based meetmethodiek voor bepalen van de uitkomst
Wellicht patiënten met een duidelijk omschreven aandoening, doorgaans MET comorbiditeit
Wel nameting, maar geen follow-up meting na de behandeling

In feite observationeel onderzoek
Prestatie indicatoren:
Is er gemeten?
Wat is de uitkomst?
Hoe heeft de patiënt de behandeling ervaren?
Consumer Quality Index (CQ-I):
Algemeen oordeel:
Aanbevelingsscore
Rapportcijfer
Bejegening
Informatievoorziening
Bereikbaarheid
Keuzemogelijkheden
Evaluatie behandeling
Full transcript