Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BİTKİSEL KAYNAKLARDAN YAKIT ÜRETİMİ

No description
by

Mehmet Furkan Çelik

on 21 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BİTKİSEL KAYNAKLARDAN YAKIT ÜRETİMİ

Enerji, tüm yaşamsal ve biyokimyasal faaliyetler için gereklidir ve hayatımızı yakından ilgilendiren ve insanların yaşantılarını kolaylaştıran her türlü işlev için kullanılmaktadır. Enerji tüketiminin yüksek boyutlara ulaştığı günümüzde fosil yakıt kaynaklarının giderek azalacağı tahmin edilmektedir. Fosil yakıtlar hem tükenebilir enerji kaynağıdırlar hem de hava kirliliğine etkileri çok fazladır. Bu nedenle araştırmacılar farklı enerji kaynakları bulmaya ve küresel ısınmayı önleme arayışına yönelmişlerdir.
BİTKİSEL KAYNAKLARDAN YAKIT ÜRETİMİ
Biyokütle (Biomass)
Türkiye'de; bitki atıkları, fındık ve ceviz kabuğu, prina ayçiçeği kabuğu, çiğit ve mısır gibi artıklar enerji amacıyla değerlendirilmektedir.
Bitkilerin fotosentezi sırasında kimyasal olarak özellikle selüloz şeklinde depo edilen ve daha sonra değişik şekillerde kullanılabilen bu enerejinin kaynağı güneştir. Canlı organizmaların fotosentez sonucu oluşması ve bütün yaşamın güneş enerjisinin depo edildiği oksijene bağlı olması yenilenebilir enerji oluşturan fotosentez olayının önemini açıkça göstermektedir.
Glikozun bitkilerdeki depolanmış hali olan nişasta, tahıl tanelerinin unsu kısmında bulunan amiloz ve amilopektinlerin glikozit bağlarıyla bağlanmasından meydana gelen ve enerji üretiminde kullanılan bir karbonhidrattır.
Türkiye'de nişasta mısırın içinde doğal olarak bulunan ve ıslak öğütme işlemi sonucunda mısırın diğer bileşenleri olan öz, protein ve kepeğin ayrılmasından geriye kalan nişasta sütünün kurutulmasıyla elde edilir.
Mısırdan Glikoz Üretimi
Etanol motorlu araçlarda kullanılabilen ve yenilenebilen bir likit yakıttır. Fermantasyon yoluyla elde edilen etanol, yandığı zaman atmosferik CO2 miktarında artışa neden olmaz. Etanolün yakıt olarak kullanımı sera gazları miktarını ve benzin ithalatını azaltabilir. Şeker kamışı ve mısır fermente alkol üretmek için en yaygın olarak kullanılan hammadelerdendir. Ancak günümüzde buğday, sorgum, arpa, tritikale, çavdar ve pirinç gibi tahıllarda etanol üretimi iiçin kullanılmaktadır.
Meyve Şekerinin Etanol ve Sirkeye Dönüşümü
Meyve şekerinden etanol ve sirke yapımında bir birinden tamamen farklı iki fermantasyon işlemi yer alır.
1. Alkol fermantasyonu
2. Asetik asit fermantasyonu
Oluşumun birinci aşamasında, etkin olan mayalar, meyve şekerini etil alkole (etanole) dönştürürler ki, bu dönüşüm mutlaka oksijensiz (anaerobik) bir ortam gerekmektedir. Bu reaksiyon kimyasal olarak aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
İkinci aşamada ise bakteriler kendileri için en uygun sıcaklık derecesinde (28-30 derece civarlarında) ve oksijen varlığında (hava ile temas eden bir ortamda) etil alkolü asetik asite parçalarlar. Bu reaksiyonu da kimyasal olarak şu şekilde özetleyebiliriz:
C2H5OH + O2 ->CH3COOH + H2O
Asetik asit fermantasyonu başlamadan alkol fermantasyonu bitmiş olmalıdır. Kimyasal bakımdan asetik asit fermantasyonu bir oksidasyon (dehidrojenasyon) olayıdır.
Biyokütle, bir bölümü enerji üretiminde kullanılabilen, biyolojik kökenli, fakat fosil olmayan organik madde kütleleridir.
Ana bileşenlerikarbonhidrat olan bitkisel ve hayvansal kökenli tüm organik maddeler biyokütle enerji kaynağı, bu kaynaklardan elde edilen enerji ise
biyokütle enerjisi
olarak tanımlanır.
Biyokütle ve diğer organik atıklar; elektrik ve ısı enerjisi üretimi, taşıt araçları için sıvı ya da gaz yakıt üretimi ve yan ürün olarak çeşitli kimyasal madde eldesi özellikleri nedeni ile hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde büyük ölçüde kullanılmaktadır.
Bitkisel kaynaklar olarak; orman ürünlerini, 5-10 yıl arasında büyüyen ağaç türlerini içeren enerji ormanlarını bazı su otlarını, algleri ve enerji (C4) bitkilerini sayabiliriz. enerji bitkileri olan tatlı sorgum, şeker kamışı, mısır gibi bitkiler; diğer bitkilere göre CO2 ve suyu daha iyi kullanmakta, kuraklığa karşı daha iyi dayanmakta ve fotosentetik verimleri daha yüksek bulunmaktadır. Bu bitkilerden alkol ve değişik yakıtlar üretilmektedir.
Mısır
Sorgum
Şeker Kamışı
Mehmet Furkan ÇELİK
10-F 204
Full transcript