Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Agile

No description
by

Otakar Tepřík

on 9 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Agile

AGILE
Teamová práce
Agile - Na projektu pracuje celý tým od jeho začátku až do konce. Za projekt nese odpovědnost celý tým.

Waterfall - Na jednotlivých požadavcích projektu pracují vždy jednotlivci odpovědní pouze za svojí práci. Často pracují na více projektech najednou. Komplexnost projektu určuje projektový manažer, který je odpovědný za celý projekt.
Změny
Změny jsou začleněny do dalšího běhu.
Změny představují menší zvýšení nákladů než u waterfallu.

Změny jsou nákladné, zvyšují rozpočet a prodlužují projekt. Často dochází k přeplánování.

Požadavky
Agile definuje požadavky pouze jako cíle zákazníka. Bez bližšího popisu. Některé požadavky není nutné znát vůbec předem, řeší se nejprve nejdůležitější požadavky, ze kterých mohou následné vyplynout další.
Waterfall definuje požadavky do detailu. Každý aspekt projektu je nutné specifikovat, aby bylo možné ho zapracovat do plánu.

Agile definuje požadavky empiricky. Na začátek stačí definovat pouze nejdůležitější požadavky.

Waterfall definuje požadavky prediktivně. Všechny požadavky je třeba znát předem.

Plánování
Agile - iterační plánovaní. Scrum - Plánuje se vždy pouze “časová okna”, která obsahují pouze část z projektu. Produkt je možné postupně sledovat a ladit. Vždy je možné určit, kdy bude daná část projektu dokončena.

Waterfall - sekvenční plánování. Projekt se plánuje jako sled fází. Každá etapa je závislá na dokončení předchozí. Produkt je možné uvolnit až na konci poslední fáze.
Produkt
backlog
Grooming,
planning
Sprint
Backlog
Sprint
Standup
Produkt
Rozpočet
Waterfall - cena je pevně daná
Agile - cena není známa předem. Často vychází z hodnoty přínosu projektu.

Agilní manifest
Jednotlivci a interakce
Fungující software
Spolupráce se zákazníkem
Reagování na změny
Kdy uvažovat o Agile?
Zákazník nedostává co potřebuje
Časté změny zadání
Inovativní projekty
Nedodržování termínu a rozpočtů
Nízká angažovanost teamu

Po každém vývojovém cyklu se prezentují Stakeholdrům nové funkčnosti,
když se jim něco nezdá mají možnost to v dalším cyklu změnit.
od stakeholderů
od klienta
z testování
UX
UI
Lean Canvas
Jak z geniální myšlenky zachytit to nejdůležitější
Tým má stále na očích
proč
pro koho
...
Business často netuší ani kdo je uživatel/klient. Vzniklé řešení, tak může být pro úplně někoho jiného
Lean Canvas může žít, měnit se, jak čas plyne.
Impact mapa
Proč

Kdo
Kdo
Jak
Jak
...
Co
Co
Co
Já jako Mirka <uživatel/actor>
si chci vytvořit skupinu výdajů <co>
proto, abych jasně viděla kolik v ní utrácím <jak>

User Story
User Story
Pevný je čas a peníze - řídíme scope
V každé US by mělo být Definition of done

Cíl
Actor
Dopady
Produkty vývoje
User
story
Agilní "vytváření věcí"
Znamená dělání správných věcí. Neznamená, že je budeme dělat rychleji, že je budeme dělat levněji, ale že je budeme dělat správně.
Není jen IT záležitost
To "správně" znamená, správně pro klienty, kdy dokážeme včas přijít s věcí ke klientovi a zjistit, zdali je náš směr správný. V případě, že není, tak velmi rychle ten směr změnit podle toho, jak to klienti vyžadují a jak to chtějí.
Jiří Maňas
před procesy a nástroji
před vyčerpávající dokumentací
před vyjednáváním o smlouvě
před dodržováním plánu
Agile

Agile
UX
BA
TEST
Business
PRG
Infra
Grafik
PM
Nedělají se věci dopředu
Změny méně "bolí"
US nesmí být časové náročnější než trvání časového okna
Čas
Scope
Peníze
Kvalita
dle metodiky Scrum
Dodávky
Nutnost specifikovat blíže ty oblasti, kde lze čekat vazbu na okolní systémy
Častá tvorba placehorderů
Připravit PM na výjimky
Ale lepší se to!!
Business
Full transcript