Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Medea, Euripides

No description
by

Lucie Brounen-Brals

on 6 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Medea, Euripides

vers 1-16: samenvatting De voedster van Medea komt op en verzucht dat ze zou willen dat Medea nooit met Jason vanuit haar vaderland Colchis was meegegaan. opmerkingen Euripides kiest een verrassende invalshoek door het verhaal in te laten leiden door mensen van lage komaf: de gewone mens staat centraal niet het bovennatuurlijke.

De wens om alles wat gebeurd is ongedaan te kunnen maken zal ook verderop door andere personages geuit worden. De toeschouwers kennen het verhaal, maar Euripides gaat het einde veranderen: hoe kan hij ze voorbereiden op die schok? vers 17-130 De voedster uit haar bezorgdheid om Medea: ze voorvoelt dat die in haar wanhoop tot verschrikkelijke dingen in staat is en daarom heeft ze besloten de kinderen uit haar buurt te houden.
De paidagogos van Jason komt op en vertelt dat er nog meer ellende op haar pad zal komen, omdat de koning haar wil verbannen.
We horen de jammerklachten Medea vanuit het huis: ze verlangt naar de dood. opmerkingen Het getuigt van groot psychologisch inzicht dat Euripides de haatgevoelens van Medea niet alleen richt op Jason, maar ook op wat hem, maar ook haar, het meest dierbaar is, namelijk hun kinderen.

Omdat we Medea alleen horen en nog niet zien, worden we gedwongen ons vooral te concentreren op wat ze zegt. vers 130-213: samenvatting Het koor, bestaande uit Corinthische vrouwen, komt op en probeert Medea, die nog steeds binnen is, te overtuigen dat mannen dit niet waard zijn, omdat ze nu eenmaal van nature grillig en onbetrouwbaar zijn.
Medea verzoekt de goden om Jason en zijn nieuwe bruid met de dood te straffen.
De voedster gaat naar binnen om Medea over te halen met het koor te spreken; hierbij moppert ze op dichters en barden, die met hun kunst niet in staat zijn verdriet voor de slachtoffers van gebroken gezinnen weg te nemen. opmerkingen Het koor vervult voornamelijk de rol van objectieve scheidsrechter en de nuchtere kijk van de vrouwen vormt een mooi contrast met de emotionele reacties van Medea. Bij monde van de voedster trekt Euripides de geldende visie op de geestzuiverende werking ( katharsis) van het kijken naar tragedies in twijfel. vers 214-447: samenvatting Medea komt naar buiten, terwijl ze haar verdriet en emoties schijnbaar onder controle heeft. In een lange monoloog beklaagt ze het lot van de vrouwen, die totaal rechteloos zijn.
Koning Creon komt op en vertelt Medea dat hij bang is dat zij zich op hem en zijn dochter zal wreken en dat ze daarom met de kinderen Corinthe moet verlaten. Hij gunt haar nog één dag om haar vertrek voor te bereiden.
Medea overweegt met welke middelen ze de dood van de koning, de prinses en van Jason zal bewerkstelligen: ze komt tot de conclusie dat ze dat het beste kan doen op de manier waarmee ze vertrouwd is: met vergif. opmerkingen Medea laat hier zien dat ze in staat is onder grote druk zichzelf te "vermannen". Het feit dat ze zoveel waarde hecht aan haar principes van vriendschap en trouw is eigenlijk een typisch kenmerk van de Homerische held. Het is hier voor het eerst dat in de literatuur kritiek geuit wordt op sociale misstanden, met name de slechte positie van de vrouw in de Atheense samenleving.
Voor het publiek dat waarschijnlijk louter uit mannen bestond moet dit schokkend zijn geweest. Bijzonder is ook hoe Euripides Medea karakteriseert door de manier waarop ze in de dialoog met Creon op slinkse wijze haar zin weet te krijgen. vers 448-660:samenvatting Jason verschijnt en lijkt aanvankelijk medelijden met Medea te hebben. Medea vertelt hoe ze Jason heeft geholpen het Gulden Vlies te bemachtigen, hoe ze op de vlucht haar eigen broer heeft opgeofferd en later in Athene koning Pelias heeft laten boeten voor zijn verraad. Jason verweert zich door de schuld op Aphrodite te schuiven. Bovendien heeft ze alleen maar profijt gehad van haar verhuizing naar Griekenland. Zijn huwelijk met de prinses zal hen behoeden voor een leven in armoe. Medea ontzenuwt dat laatste argument door te stellen dat hij dit dan met haar had kunnen overleggen. opmerkingen Ook al lijkt hij het meest zijn gezonde verstand te gebruiken, toch is Jason blind voor de logica in de argumenten van de emotionele Medea. Jason stelt tegenover de oude normen en waarden een nieuwe orde: die van de sofisten. Dat deze kan doorslaan in bot, egocentrisch gedrag maakt Euripides hier pijnlijk duidelijk. Dit is een vast onderdeel in een tragedie, de ἀγων, door Jason ἁμιλλα ..λογων genoemd, letterlijk een "woordenstrijd". vers 660-868: samenvatting Aegeus, koning van Athene, komt langs. Hij komt van het orakel in Delphi. Daar kreeg hij een raadselachtig advies wat betreft zijn ongewenste kinderloosheid en nu wil hij een vriend om uitleg vragen. Medea haalt hem over om haar in zijn stad asiel te verlenen. Nu kan Medea haar plan ten uitvoer brengen. Schuld kan ze verdragen, maar de hoon van haar vijanden niet. Ze zal de kinderen met een cadeau naar de prinses sturen om te vragen of zij wél mogen blijven. opmerkingen Het bezoek van Aegeus wordt vaak aangehaald om aan te tonen dat Euripides geen goede plot kon schrijven. Toch past het goed binnen het thema van wettige erfopvolging ; tevens moet de band tussen Medea en Athene verklaard worden. Zij staat voor de onrechtvaardige behandeling van slaven en vrouwen in die stad. Pure wanhoop is nu omgeslagen in kille vastberadenheid tegen alle gezonde verstand in. Dit ten koste van alles vasthouden aan principes is typisch voor een traditionele Homerische held. vers 869-1001:samenvatting Medea doet tegenover Jason alsof ze berouw heeft. Ze stelt voor de kinderen met cadeaus naar de prinses te sturen. Zij kan haar vader wellicht overhalen om de kinderen niet weg te sturen. Jason spreekt de wens uit dat zijn zoons in welvaart mogen opgroeien. Medea kan haar tranen niet bedwingen. opmerkingen Dramatische ironie:
het publiek weet waarom Medea moet huilen, maar Jason heeft geen idee wat hem te wachten staat.

Het koor probeert Medea van haar plan af te brengen, maar haar vastberadenheid blijkt des te meer uit het feit dat ze daar niet gevoelig voor is. vers 1002-1116:samenvatting De paidagogos komt vertellen dat de prinses de cadeaus dankbaar heeft aanvaard. Medea weet dat er nu geen weg terug meer is. Medea neemt afscheid van haar kinderen, ze zal immers in ballingschap gaan?!....... opmerkingen Het offer dat Medea brengt leert dat er een groter goed is dan het persoonlijk belang: er zijn principes die vóór alle persoonlijke geluk gaan. vers 1117-1231: samenvatting Het bodeverhaal:
een bode doet in gruwelijke details verslag van de dood van de prinses en haar vader. opmerkingen Vast onderdeel in een tragedie: het bodeverhaal.
Er komt iemand uit het paleis vertellen hoe de prinses en haar vader zijn omgekomen. Nu is er voor Medea geen weg terug. Sommigen vinden de beschrijving te veel van het goede en daarom ongepast. We leren de prinses kennen als een knappe ijdeltuit en haar dood verbeeldt de vergankelijkheid van de schoonheid.

Verder worden we voorbereid op de kindermoord; en nóg een vader die zijn kinderen niet kan redden. vers 1317-1419: samenvatting Medea verschijnt aan Jason in een wagen getrokken door slangen, een cadeau van haar grootvader Helios. In haar wagen heeft ze de lijken van haar zoons.

Jason vraagt haar of hij zijn kinderen mag bewenen, maar ze weigert dit. opmerkingen Voor het eerst spreekt Jason hier vanuit zijn hart. Hoewel hij nu wel de wreedheid van Medea erkent, heeft hij nog steeds geen besef van zijn eigen schuld aan de gebeurtenissen.
Full transcript