Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PIKeBM

No description
by

Aiman othman

on 14 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PIKeBM

OBJEKTIF SESI INI

PERINCIAN
PELAKSANAAN KIT PIKeBM
SEKOLAH RENDAH & SEKOLAH MENENGAH

DISEDIAKAN OLEH:
RENY AZRENA ABD RAHMAN
PEGAWAI SISC+
PPD JASIN


LECTURE 2: PERFORMANCE OF STATIC CHARACTERISTICS IN MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION


KEMENTERIAN
PELAJARAN MALAYSIA

Mengenal pasti
peranan personal
di sekolah
Mengenal pasti
kerangka kit
PIKeBM
Memetakan objektif mengikut kit
Menjawab
soalan-soalan
kuiz
MENGAPA KITA BERADA DISINI?
STRATEGI MEMARTABATKAN PENDIDIKAN
BAHASA MELAYU
2016 – 2025
MEMPERKUKUH PENGGUNAAN BAHASA MELAYU STANDARD

MEMPERKASAKAN KURIKULUM
BAHASA MELAYU

MEMPERKASAKAN KESUSASTERAAN MELAYU
MEMPERKASAKAN PENTAKSIRAN LISAN BAHASA MELAYU
MEMPERKUKUH BAHASA MELAYU DALAM KOKURIKULUM
MENINGKATKAN KETERAMPILAN
BERBAHASA GURU
BAHASA MELAYU
MENAIK TARAF IPGKBM SEBAGAI PENERAJU KECEMERLANGAN PENDIDIKAN
BAHASA MELAYU

MEMPERLUAS
JALINAN DAN JARINGAN
MEMPERKAYAKAN KHAZANAH ILMU BAHASA MELAYU
PENYATAAN
HALA TUJU PENDIDIKAN
BAHASA MELAYU
2016 – 2025

Kerangka Standard Bahasa Melayu (KSBM) sebagai pengukur
kemahiran berbahasa Melayu
mulai tahun 2018.
Penubuhan Lembaga Pengiktirafan Pendidikan Bahasa Melayu (LPPBM)
Pusat Kecemerlangan Pendidikan Bahasa Melayu sebagai peneraju pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu.

Pendidikan Bahasa Melayu
yang mengutamakan kemahiran berbahasa dengan memberi fokus kepada penguasaan lisan dalam kalangan murid.

Kesusasteraan Melayu Komunikatif (KMK) wajib ditawarkan pada peringkat menengah atas dan wajib diambil oleh semua pelajar sekolah seni.

Syarat kemasukan ke universiti awam (UA) untuk program teras Bahasa Melayu mesti kepujian mata pelajaran KMK di peringkat SPM.

Ujian Pencapaian Bahasa Melayu (UPBM) murid menjadi syarat kemasukan ke UA dan IPGM.
Pentaksiran lisan dilaksanakan mulai tahun 2017 bagi UPSR dan SPM format baharu pada tahun 2018.
Bahasa Melayu dan UPBM merupakan kursus dan ujian wajib dalam kalangan pekerja baharu dalam sektor awam dan GLC.

Program Interaktif Kemahiran Bahasa Melayu (PIKeBM) sebagai wadah pengembangan bakat murid ke arah penghasilan pelbagai karya.

Pegawai Perujuk Bahasa Melayu diwujudkan dalam semua jabatan kerajaan.
Penempatan
Munsyi Dewan di setiap
pejabat pendidikan daerah.
Pemartabatan
bahasa Melayu di luar pendidikan menyokong Pendidikan Bahasa Melayu.

Pembudayaan penyelidikan, penterjemahan dan penerbitan dalam bahasa Melayu menjana khazanah ilmu dalam pelbagai bidang.

STRATEGI MEMARTABATKAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU 2016 – 2025
STRATEGI 1
Memperkukuh Penggunaan Bahasa Melayu Standard
Hala Tuju
#
Kerangka Standard Bahasa Melayu (KSBM) sebagai pengukur kemahiran berbahasa Melayu mulai tahun 2018.

#
Penubuhan Lembaga Pengiktirafan Pendidikan Bahasa Melayu (LPPBM).
STRATEGI 2
Memperkasakan
Kurikulum Bahasa Melayu

Hala Tuju

Penubuhan Lembaga Pengiktirafan Pendidikan Bahasa Melayu (LPPBM).
STRATEGI 3
Memperkasakan Kesusasteraan Melayu

Hala Tuju

#
Kesusasteraan Melayu Komunikatif (KMK) wajib ditawarkan pada peringkat menengah atas dan wajib diambil oleh semua pelajar sekolah seni

#
Syarat kemasukan ke universiti awam (UA) untuk program teras Bahasa Melayu mesti kepujian mata pelajaran KMK di peringkat SPM

STRATEGI 4
Memperkasakan Pentaksiran Lisan Bahasa Melayu

Hala Tuju

#
Pentaksiran lisan dilaksanakan mulai tahun 2017 bagi UPSR dan SPM format baharu pada tahun 2018.

#
Bahasa Melayu dan UPBM merupakan kursus dan ujian wajib dalam kalangan pekerja baharu dalam sektor awam dan GLC.

STRATEGI 5

Memperkukuh
Bahasa Melayu
Dalam Kokurikulum

Hala Tuju

Program Interaktif
Kemahiran Bahasa Melayu (PIKeBM)
sebagai wadah pengembangan bakat pelajar ke arah penghasilan pelbagai

STRATEGI 6
Meningkatkan Keterampilan Berbahasa Guru Bahasa Melayu

Hala Tuju

Bahasa Melayu dan UPBM merupakan kursus dan ujian
wajib dalam kalangan pekerja baharu dalam sektor
awam dan GLC.

STRATEGI 7
Menaik
Taraf IPGKBM

Hala Tuju

Pusat Kecemerlangan
Pendidikan Bahasa Melayu sebagai peneraju pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu.
STRATEGI 8
Memperluas
Jalinan dan Jaringan
Hala Tuju

# Pegawai Perujuk Bahasa Melayu diwujudkan dalam semua jabatan kerajaan.

# Penempatan Munsyi Dewan di setiap pejabat pendidikan daerah .

# Pemartabatan bahasa Melayu di luar pendidikan menyokong Pendidikan Bahasa Melayu.

STRATEGI 9
Memperkayakan
Khazanah Ilmu
Bahasa Melayu

Hala Tuju

Pembudayaan penyelidikan,
penterjemahan dan penerbitan
dalam bahasa Melayu
menjana khazanah ilmu
dalam pelbagai bidang.

LATAR BELAKANG
Penggunaan bahasa Melayu lisan yang betul dan berterusan sebagai bahasa komunikasi perlu dibudayakan di sekolah.

Pertuturan merupakan aspek yang terpenting sebelum menguasai aspek bahasa yang lain iaitu aspek bacaan dan penulisan.
Pencapaian murid dalam peperiksaan Bahasa Melayu tidak menggambarkan kebolehan sebenar mereka berbahasa Melayu secara lisan.
Murid tidak dapat menggunakan bahasa Melayu dalam konteks lisan secara berkesan.

OBJEKTIF
Mendedahkan kepada murid kemahiran lisan bahasa Melayu melalui aktiviti kokurikulum

Memberikan peluang yang lebih luas kepada murid untuk meningkatkan kemahiran berbahasa Melayu melalui aktiviti kokurikulum dengan menggunakan bahan berbahasa Melayu yang sedia ada di sekolah.

Membentuk dan melestarikan budaya berbahasa Melayu di sekolah dalam kalangan murid.
Memberikan peluang kepada murid menggunakan bahasa Melayu melalui
aktiviti pengembangan bakat mereka.

TERAS
Teras kepada PIKeBM ialah penggunaan
bahasa Melayu lisan yang betul dan
bersantun secara meluas untuk meningkatkan kompetensi murid berbahasa Melayu sehingga
amalan itu menjadi budaya sekolah
.

VISI

MEMPERLUASKAN AKTIVITI BAHASA MELAYU DALAM SEMUA PERINGKAT BERMULA PADA PERINGKAT SEKOLAH
MATLAMAT
RASIONAL
MEMARTABATKAN
BAHASA MELAYU
MERAPATKAN JURANG
KEMAHIRAN LISAN ANTARA
SK DAN SJK
MURID DAPAT
BERKOMUNIKASI DENGAN
BERKESAN DAN BERTATASUSILA
KEMAHIRAN BAHASA
MERENTASI KOKURIKULUM
MENGUASAI KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN BERTUTUR
APABILA TAMAT PERSEKOLAHAN
MURID DAPAT MENGAPLIKASIKAN
KEMAHIRAN BAHASA
SECARA BERTATASUSILA
CIRI-CIRI PIKeBM
KEMAHIRAN LISAN
PELUANG LUAS
PENGUNAAN BAHASA
LESTARIKAN
BUDAYA BERBAHASA
SANTAI DAN SERONOK
AKTIVITI
PENGEMBANGAN BAHASA
PENEROKAAN DAN AMALI
KUMPULAN
SASARAN

SR = SK, SRA , SBK, SJKC, SJKT
MURID TAHAP 1 = TAHUN 3
MURID TAHAP 2 = TAHUN 4 DAN 6
SM = SMK, SMKA, SABK, SBP
MURID KELAS PERALIHAN SEHINGGA TINGKATAN 5
PERANAN SIAPA
DI SEKOLAH ?

PERANAN PGB
Membentuk jawatankuasa kerja
dan mengadakan mesyuarat pelaksanaan PIKeBM di peringkat sekolah.

Menerangkan prosedur
pelaksanaan PIKeBM kepada
semua guru dan murid.

Memantau dan membimbing
secara berterusan pelaksanaan
PIKeBM di sekolah.
Menghantar laporan
pelaksanaan PIKeBM
secara berkala.
Menyebarluaskan pelaksanaan
program PIKeBM kepada
ibu bapa/penjaga dan komuniti.

PIKeBM
GPK
PENTADBIRAN

GPK
HEM

GPK
KOKURIKULUM

PERANAN
GPK PENTADBIRAN
Membantu GPK Kokurikulum
dalam pengurusan
pelaksanaan
PIKeBM di sekolah.
Membantu GPK Kokurikulum
dalam pemantauan secara
berterusan pelaksanaan
PIKeBM di sekolah.
Memastikan Panitia Bahasa Melayu dapat bekerjasama dengan GPK Kokurikulum
Membantu dengan cara berkolaborasi dengan pihak PIBG/NGO/DLL

PERANAN
GPK HEM
Memastikan kehadiran murid dalam aktiviti koku agar pelaksanan PIKeBM dapat dilaksanakan
dengan lancar.
Menyokong pelaksanaan
PIKeBM.
PERANAN
GPK KOKURIKULUM
Merancang sisipan wajib pelaksanaan berpandukan
kepada Kit PIKeBM
.

Memantau dan membimbing secara berterusan pelaksanaan PIKeBM di sekolah.
Memastikan guru-guru melaksanakan PIKeBM.

Melaporkan pencapaian pelaksanaan PIKeBM semasa mesyuarat kokurikulum sekolah.

Membuat agihan tugasan guru di bawah setiap unit.
PIKeBM
GPKMP
BAHASA

KP
BAHASA MELAYU

SETIAUSAHA
PERANAN GPKMP BAHASA /
KETUA PANITIA BAHASA MELAYU

Membantu GPK Kokurikulum dalam pelaksanaan Kit PIKeBM di sekolah dalam mengawal selia kemahiran berbahasa.

Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh pentadbir sekolah yang berkaitan program PIKeBM dari semasa ke semasa.

PERANAN SETIAUSAHA KOKURIKULUM
Merekod, mencatat dan mendokumentasikan pelaksanaan PIKeBM di peringkat sekolah.
Menyelaras papan kenyataan kokurikulum serta pelaksanaan PIKeBM sekolah.

PERANAN IBU BAPA / PENJAGA

MENYOKONG DAN MEMBERI
KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN
PIKeBM YANG DIJALANKAN DI SEKOLAH
Memastikan anak jagaan hadir dan mengikuti aktiviti yang dirancang dalam pelaksanaan PIKeBM yang dijalankan di sekolah.
PERANAN KOMUNITI / NGO

Menyokong dan memberikan kerjasama dalam menjayakan pelaksanaan PIKeBM.

PERANAN PIBG
Menyokong pelaksanaan PIKeBM yang dilaksanakan pada peringkat sekolah.
Menyebarluaskan pelaksanaan PIKeBM pada peringkat komuniti.


PELAKSANAAN
DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM

PASUKAN BADAN BERUNIFORM
KELAB
DAN
PERSATUAN
SUKAN
DAN
PERMAINAN
KONSEP
PELAKSANAAN
SISIPAN WAJIB
SESUAIKAN MENGIKUT
SILIBUS

10 MINIT
SAHAJA
KAEDAH SISIPAN WAJIB
PERMULAAN
AKTIVITI
PERTENGAHAN
AKTIVITI
AKHIR
AKTIVITI
SET
INDUKSI
KESINAMBUNGAN
AKTIVITI
RUMUSAN
PENILAIAN
PENUTUP
PENGETAHUAN
PELAKSANAAN KIT
FAHAMI KIT PIKeBM
PILIH DAN SESUAIKAN KIT
MENGIKUT SILIBUS


RANCANG AKTIVITI MENGIKUT SILIBUS

SISIPKAN KIT YANG DIPILIH DALAM
AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN
KIT
PIKeBM

SEKOLAH
RENDAH
SEKOLAH
MENENGAH
PASCAKOKURIKULUM
AKTIVITI
HARIAN

AKTIVITI MINGGUAN/
PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH
AKTIVITI
BULANAN/PERHIMPUNAN
BULANAN KOKURIKULUM

PENYERAPAN
ILMU

CONTOH
KIT

KIT PIKeBM
SR & SM

JOM SELAK
& SEMAK
PEMETAAN
KEMAHIRAN
Pemetaan
Kemahiran Berdasarkan
KIT PIKeBM

KEMAHIRAN
BAHASA
MENDENGAR
DAN
BERTUTUR
MENULIS
MEMBACA
KEMAHIRAN
Menyatakan apa yang
dilihat dengan menggunakan
bahasa yang sesuai.

Menjelaskan dan mempertahankan pendapat berdasarkan keadaan-keadaan tertentu dengan bahasa yang bersantun
Memberikan arahan
berkaitan dengan sesuatu perkara

Menyeru dan mengajak seseorang ke arahmengambil sesuatu tindakan yang rasional

Menyampaikan
persembahan secara lisan
tentang sesuatu
Menyatakan, mengarahkan, menyeru, menyoal.
PEMETAAN
KEMAHIRAN
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR
BINAAN KOSA KATA
KEMAHIRAN
LISAN
BINAAN AYAT
KOSA KATA
MEIRAMAKAN
KOSA KATA
PENGGUNAAN
KOSA KATA
YANG SESUAI
KOSA KATA
BAHARU
MENGENAL PASTI KESALAHAN KATA
MEMBETULKAN
KESALAHAN KATA
KOSA KATA
DALAM
BENTUK SILIBUS
BINA AYAT
MENCANTUMKAN
FRASA MENJADI AYAT
MENYAMPAIKAN ARAHAN
DAN MAKLUMAT
BERBUAL / BERDIALOG
MEMBINA RANGKAP
KHAS (HAIKU, LAGU
DAN RENTAK BERIRAMA
MENJAWAB SOALAN
SECARA SPONTAN
MEMBINA SOALAN
BERDASARKAN SITUASI
PEMIKIRAN KREATIF
MENUNJUK CARA
MENYAMBUNG CERITA
BERINTERAKSI
DENGAN BAHAN
MEMBUAT AKSI SPONTAN
MEMBUAT PERSEMBAHAN
SECARA KREATIF
MELAKONKAN SEMULA
BERDASARKAN SITUASI
SESI RUMUSAN BENGKEL
SEKADAR
CADANGAN
PENYELARSAN PERINGKAT NEGERI/DAERAH UNTUK MENYIAPKAN PERANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI SEMUA UNIT KOKURIKULUM.

BINCANG DAN SELITKAN
AKTIVITI PIKeBM INI.
DILAKSANAKAN OLEH
GURU PENASIHAT
YANG AKTIF.
BERGANTUNG KEPADA
KREATIVITI JPN/PPD.
AWAL TAHUN SEMUA GURU PENASIHAT SUDAH ADA PERANCANGAN TAHUNAN
ADAKAH OBJEKTIF
SESI INI TERCAPAI?
MENGENAL PASTI PERANAN
PERSONAL DI SEKOLAH
MENGENAL PASTI KERANGKA
KIT PIKeBM
MEMETAKAN OBJEKTIF MENGIKUT KIT
MENJAWAB SOALAN-SOALAN KUIZ
Aktiviti bahasa Si Jota Joti,
Stesen ke stesen antara acara;
Aktiviti koku sudah terpatri,
Sisipan PIKeBM perkasa bicara.
Listen and silent
Are spelled with the same letters.

Think about it......
MEMASTIKAN SEMUA MURID DI MALAYSIA BOLEH MENGUASAI KEMAHIRAN LISAN DENGAN BAIK DAN BERTATASUSILA
Full transcript