Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fællesskaber : Gadstrup

Opfattelse af læring - hvilken forandring er nødvendig?
by

Anne Herskind

on 12 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fællesskaber : Gadstrup

Web 2.0 - også i skolen Tid - rum uafhængigt
Collaboration 1.0 version eller 2.0 i undervisningen Primarypad.com eller google drive Teaching in the sky makkerpar ved pc makkerpar ved pc Faghæfte 48 Grundsten temaer Prezi - uden tid og sted 1) Informationssøgning
2) Samarbejde
3) Produktion
4) Formidling Web 2.0 er kendetegnet ved: Produktion og formidling Informationssøgning Analyse Kommunikation, videndeling og samarbejde
Informationssøgning
Informationsformidling
Informationsudveksling Og så de andre.... Programmerne er webbaserede
Kræver ofte ingen installation
Stilles gratis til rådighed
Mange brugere
Samarbejdsværktøj
Brugerne skaber indholdet
Brugerne deler indhold IPad -pod og de andre Motivation Differentiering Chat Sociale netværk Autentisk kommunikation Digitale medier som pædagogisk redskab Samarbejde, videndeling, læring Digitale læremidler Læremidler Eksempel på fællesskab Styrken ved en fælles plaform til hele skoleforløbet Eksempel 5. kl og Chr.den 4. Eksempler på læringsrum Når det handler om metoder og indhold Didaktiseret læremidler har indlejret en faglighedsopfattelse med et givent mål og indhold, som lægger op til at eleverne udvikler en given forståelse som medføre givne handlinger.

Når man vælger et didaktiseret digitalt læremiddel, vælger man en faglighedsopfattelse. Praksisfællesskaber Kilde: Jeppe Bundsgaard Den bedste måde, vi kan lære noget nyt på er ved:
- at have et problem, som vi vil løse i en virkelig situation i sociale sammenhænge. - skolen kan bidrage til, at det er de rette sammenhænge vi ser

- skolen kan få os til at opdage detaljer,
som vi ikke havde opdaget - og som gør en forskel.

- og digitale læremidler kan være kanalysator for processen Hvad er så faglighed? - at se med et særligt perspektiv på fænomener i verden

- at anvende systematiske tilgange over for nye udfordringer

- at kunne genkende noget nyt som noget kendt

-at kende og kunne se sammenhænge i en kompleks verden Bruge medierne til at være noget Forfatter
Ingeniør
Politiker
Redaktør
Virksomhedsejer
Journalist
Efterforsker
... Læringssyn Fagligt indhold
- det bliver vigtigt at lære i praksis og der læres gennem praksis - fordre produktion Motiverende autentisk kommunikation - kommunikation og vidensdeling Eleverne er engageret og samarbejder om autentiske udfordringer Læreren er deltager i praksis
og faglig vejleder Udfordringen til læreren
- flere grupper arbejder a-synkront med forskellige faser af forskellige delopgaver og det stiller krav til:

- strukturering af arbejdsstier
- Organistering af samarbejdsgrupper
- Introduktion af faglige perspektiver, metoder og tilgange. Det gode digitale læremiddel sikre bl.a.:
- opsamling af resultater
- organisering af samarbejde - f.eks. Ekstrabladet
- holder styr på relationen mellem hjemmearbejde og skolearbejde Mulige løsninger
Fagteamstyrkelse -enighed om retningen
Indgå som ressourceperson i praksis
At inddrage eleverne som en ressource i undervisningen eksempelvis som mediepatrulje Udfordringer til skolen Didaktik 2.0 vurdering
Vocabulary http://www.eduvoc.dk/main/vokabularies/index.php Kompetenceløft og læringsnetværk Web2beviset?
http://www.web2beviset.dk/

Personligt læringsnetværk Udfordringer At finde en fælles vej/ pædagogisk linie
At undervisningen inddrager it som en integreret del af fagligheden
At skolen sikre ressourcepersoner i faglige digitale medier Det kan kun lade sig gøre for en hel skole, hvis læringscenteret/ fagteam er igangsættere og motivatorer med fuld opbakning fra ledelsen Opgave Opgave: Udførelse af undervisning med brug af web 2.0 ressourcer, som gør brug af deling og samarbejde. Undervisningsforløb gøres synlig i forhold til læringsmål, vurdering af digitale ressourcer, organisation samt evaluering. Et blik på digitale læremidler

Udfordring:
Web 2.0 integreret del af børns virkelighed
Praksisfællesskaber som bærende læringsform
Vejlederrolle - ressourcepersoner i fagene Hvor kan digitale læremidler hjælpe her? Organisatorisk Semantisk læremiddel Funktionelt lærmiddel Didaktisk læremiddel Betydningsindhold men ikke indbygget didaktik Redskaber og værktøjer der bruges til at håndtere arbejdsprocesser. Indlejret didaktik i forhold til mål, indhold, rammesætte aktiviteter og støtte læreren Hvilke ressorcer er i spil? Brugergenereret - afsender/modtager
Multimodale tekster
Redigering af lyd, billed og film Digitale genre
Æstetiske virkemidler
Metakommunikation - analyse af egen opgave. Virtuelle fællesskaber
Kollaborativ arbejdsmetode Analyse
Produktion
Samarbejde
Kommunikation PC Symbaloo.com Fælles link Funktionelle læremidler 1 Reflektere over skolens brug af læringsteknologi

2 Inddragelse  i planlægningen af undervisning/vejledning

3 Vurdere digitale læremidler – især programmer, tjenester og apps

4 Formidle viden til lærere og elever Digitale ressource personers rolle Skoleblogs.dk Læringscenteret Jeres opgave er at udvikle
Informationssøgning og indsamling

Produktion og formidling

Analyse

Kommunikation, videndeling og samarbejder

- et digitalt landskab Skolen i en digital verden
Skolen udfordres i forhold til digitale ressourcer i undervisningen. Hvilke digitale ressourcer støtter og udvikler vores forståelse af undervisning og hvordan kan de være med til at udvikle elevernes digitale kompetencer?

Skolens ressource personer/ læringscenter spiller en stor rolle i forhold til at sætte fokus på og vejlede elever og lærere i arbejdet med digitale ressourcer i en faglig sammenhæng. Der tages afsæt i Faghæfte 48 vedr. it og medierkompetencer i skolen.

Eksempler på didaktiseret og ikke didaktiseret ressourser og deres forskellige muligheder. Krydsfelt Skrivning i realtid
og med chat Videndeling og samarbejde QR tags

- Kan bruges til at formidle mere viden om et emne, bog eller en form for skattejagt.

- Hvordan laver du dem? QR tags - en del af kommunikationen Overblik og udvikling
En opgave til jer.
Symbaloo PLC
En del af læringscenteret Videndeling Blog i undervisningen Wikispaces.com en platform til at arbejde med projekter Produktion og videndeling Skolens paradigme Paradigmeskift Læreren som digital ressourcesperson Der spilles på flere heste

Netværk er en forudsætning
- Hvert barn 3 deviser: pc, telefon, tablets

Hardware er en forudsætning
- Bring you own fra 3.klasse
- Ipad i indskolingen Opsæt
- Læringsmål. Faglige mål og arbejdsformer
- Vurdering af digital ressource
- Organisation
- Evalueringsmuligheder
Full transcript