Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KE6 - Atomien ja molekyylien väliset vuorovaikutukset

No description
by

Hanna Toikka

on 7 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KE6 - Atomien ja molekyylien väliset vuorovaikutukset

Atomien ja molekyylien väliset vuorovaikutukset
Sidokset
atomit pyrkivät energiaminimiin
KOVALENTTINEN SIDOS
atomien välillä 1-3 yhteistä elektroniparia
Molekyyliyhdisteiden ominaisuuksia
samanlainen liuottaa samanlaista:
saavutetaan sitoutumalla toisiin atomeihin
esim. jalokaasujen elektronirakenne tuottaa energiaminimin (oktettisääntö)
IONISIDOS
ioni muodostuu, kun atomi (metalli) luovuttaa vähintään yhden elektronin toiselle atomille
kationi
toinen atomi (epämetalli) ottaa vastaan luovutetun elektronin
anioni
ioneja muodostuu esim. protoninsiirtoreaktioissa ja hapetus-pelkistysreaktioissa
positiivisten ja negatiivisten ionien välillä sähköinen vetovoima =
ionisidos
muodostuu, kun aineiden
elektronegatiivisuusero on yli 1,7
Ioniyhdisteiden ominaisuuksia
sähkönjohtavuus liuoksina ja sulatteina
yleensä korkeat sulamis- ja kiehumispisteet (vahva sidos!!)
kiteet kovia
liukenevat veteen ioneina
hydratoituminen
ionisidos
kovalenttinen sidos
metallisidos
yksinkertainen sidos - yksi yhteinen elektronipari
kaksoissidos - kaksi yhteistä elektroniparia
kolmoissidos - kolme yhteistä elektroniparia
Pooliton kovalenttinen sidos
kaksi saman alkuaineen atomia sitoutuu keskenään
elektronegatiivisuusero 0
Poolinen kovalenttinen sidos
kaksi eri atomia, joilla eri elektronegatiivisuudet, sitoutuu toisiinsa
heikosti poolinen - elektronegatiivisuusero maksimissaan 0,4
poolinen - 0,4 < elektronegatiivisuusero < 1,7
Molekyylin poolisuuteen vaikuttaa molekyylin muoto - symmetria kumoaa poolisuuden!
pooliset aineet liukenevat poolisiin liuottimiin
poolittomat aineet liukenevat poolittomiin liuottimiin
pooliset aineet kiinteinä ja sulatteina eristeitä, vesiliuoksina joskus myös johteita
poolittomat aineet aina eristeitä
mitä suurempi eloktronegatiivisuusero sidoksen muodostavilla alkuaineilla on, sitä korkeammat sulamis- ja kiehumispisteet yhdisteillä on
Metallisidos
metalliatomit luovuttavat elektroninsa yhteiskäyttöön
syntyy "elektronimeri" kationeiden ympärille
elektronit pääsevät liikkumaan vapaasti
Metallien ominaisuudet
hyvä lämmön- ja sähkönjohtokyky
metallin kiilto ja läpinäkymättömyys
muokattavuus ja kestävyys
korkea sulamis- ja kiehumispiste
lämpö ja sähkö pääsevät liikkumaan elektronien välissä
vapaat elektronit estävät fotonien kulun metallin läpi
kationit pääsevät liukumaan toistensa ohi
metallisidos on hyvin vahva sidos
Heikot vuorovaikutukset
ioni-dipolisidos
vetysidos
dipoli-dipolisidos
dispersiovoimat
ioniyhdisteen ja poolisen molekyyliyhdisteen välille
kationi + negatiivisesti varautunut pää
anioni + positiivisesti varautunut pää
poolisten molekyyliyhdisteiden välillä
negatiivinen pää + positiivinen pää
F-, O- tai N-atomiin liittyneen vedyn ja F:n, O:n tai N:n vapaan elektronoparin välinen vetovoima
dipoli-dipolisidoksen erikoistapaus
molekyyliyhdisteiden poolittomien ja heikosti poolisten osien välillä
esiintyy usein muiden vuorovaikutusten rinnalla, mutta merkityksettömämpi heikkoutensa vuoksi
Full transcript