Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Natiqlik və nitq mədəniyyəti

No description
by

Nurane Musayeva

on 23 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Natiqlik və nitq mədəniyyəti

Etos-
Pafos
Logos(Arqumentasiya)
"Natiqlik sənəti"
İnsanları nitq,visual və yazılı şəkildə inandırmaq məharəti və metodikası
Orator kimdir?
Özünün ictimai əhəmiyyətli fikirlərini anlaşıqlı inadırıcı,təsiredici bir şəkildə ifadə etməyi bacaran adam əsl Orator Natiqdir.
İnandırmağın 3 faktoru:
Sofistik ritorika.
Ritorikadan sui istifadə,nəyin bahasına olursa olsun inandırmaq (düzgün və ya səhv).
Gətirilən nümunələr:
Rasional
Natiqlik və nitq mədəniyyəti
Natiqlik tarixi.
Məşhur Natiqlər.
Aristotel
Platon
Sokrat
Demosfen
Adolf Hitler
Oratorun öz avtoritetliyini və kompetentliyini, gözəl və hörmətəlayiq xarakterini nümayiş etdirmək bacarığından ibarətdir.
Dinləyicilərdə hisslər oyatmaq bacarığını təqdim edir.
Məntiqi faktlarla danışıq.
Çıxışa hazırlaşarkən bilməli olduğumuz şeylər:
1.Auditoriya hansı dildə danışır?
2.Qadınlar və ya kişilər çox olacaq?
3.Çıxış axşam ya səhər olacaq?
4.Auditoriyada çıxış edəcəyiniz mövzu haqqında kifayət qədər yaxşı məlumata malik insan varsa?
Emosional
Çıxışı necə maraqlı etmək olar?
Suallar (Ritorik,Qapalı,Açıq)
Predmetlərdən istifadə
Kompliment
Zarafat
Texnika svoy-çujoy
Natiqin cavab verməli
olduğu suallar:
1.Nə danışır?
2.Necə danışır?
3.Kim danışır?
4.Kimə danışır?
5.Niyə danışır?
6.Harada danışır?
7.Nə vaxt danışır?
8.Nə qədər danışır?
Qorxu və həyəcanı aradan qaldırmağın 3 yolu:
1.Fiziki
2.Tənəffüs
3.Fikrən,Xəyalən


Mən nə istəyirəm?
Buna necə nail olmaq olar?

Ünsiyyət vasitələri
Verbal
Qeyri-Verbal
Verbal ünsiyyət vasitələri
Yazmaq
Oxumaq
Danışmaq
Dinləmək
Qeyri-Verbal ünsiyyət vasitələri
Jestlər
Mimika
Gözlərin vəziyyəti
Pauza
Duruş
Temp
Məsafə
Tember
Araşdırmalara görə hər 1 insan üçün sosial statusundan asılı olmayaraq 4 zona ayırmaq olar:
1.İntim zona:15-45 sm
2.Şəxsi zona:46 sm-1.2 m
3.Sosial zona:1.2-3.6 m
4.İctimai zona:3.6 m və daha uzun.
Başla olan jestin 4 fərqi:
1.Düz - Neytral mövqedə.

2.Aşağı - Mənfi,mövzuya qınayıcı mövqe.

3.Yana - Diqqətli dinləmə jesti.

4.Arxaya - Sizi qiymətləndirir.
4 baxış növü var:
1.İş baxışı
2.Sosial baxış
3.Yan baxış
4.Məhrəm baxış
2 tip jest və poza var:
Açıq (qarın,boğaz,üz,əl içi auditoriyaya doğru)
Qapalı (səhnədə istifadə etmək olmaz)
Tapşırıq:
Nə qədər çıxış edəcəksiz?
Çıxışın əsas ideyası,məzmunu.
Dinləyici ən çox nəyi yadda saxlayacaq?
Diqqətinizə görə təşəkkürlər!!!
Təlimçi:Nuranə Musayeva
Lenin
Heydər Əliyev
R.T Ərdoğan
Barak Obama

Natiqliyin 4 növü var:
1.Ənənəvi
2.Əyləndirici
3.İnformasiya xarakterli
4.Çağırış xarakterli
Çıx və ən çox qorxduğun şeyi et!!!
Full transcript