Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Troonrede 2015 BusinessUpdates.nl

Mr.Prezident en BusinessUpdates hebben speciaal voor jou een Prezi gemaakt die je razendsnel een overzicht geeft van alle belangrijke punten uit de troonrede.
by

Mr.Prezident .com

on 16 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Troonrede 2015 BusinessUpdates.nl

EU Voorzitterschap
Pensioenstelsel
EU Voorzitterschap 2016
“Als EU-voorzitter wil Nederland een
pragmatische bruggenbouwer zijn.”
Het uitgangspunt van de Nederlandse regering blijft een Europa dat beter functioneert en zich richt op hoofdzaken.
“Voor ons land zijn economische
groei en zoveel mogelijk nieuwe
en volwaardige banen belangrijke aandachtspunten.”
“Een belangrijk podium waarop de EU zich
als eenheid moet presenteren, is de
VN-klimaattop in Parijs in december 2015.”
Om dat te realiseren is een innovatief Europa nodig met een goed functionerende interne markt en open handelsrelaties met de rest van de wereld.
De Nederlandse inzet tijdens deze top is gericht op een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen ten opzichte van het niveau van 1990. Nederlandse multinationals hebben nu al een internationale voorbeeldfunctie en de regering stelt bedrijven in staat fiscaal aantrekkelijker te investeren in milieuvriendelijke technieken.
EU Voorzitterschap
Werkgevers
Economie
Kennisland
“De economie is weer aan het groeien.”
De groeiprognoses komen boven twee procent. Het herstel wordt gedragen door de export, een groeiende consumptie, aantrekkende bedrijfsinvesteringen en een krachtig herstel in de bouw en de woningmarkt.
Economie algemeen
“Met de voorgenomen veranderingen in het belastingstelsel wil de regering een impuls geven aan banengroei en de koopkracht van mensen.”
Werkgevers
De loonkosten voor werknemers die het minimumloon of net iets meer verdienen, worden verlaagd. Daarmee wordt het financieel aantrekkelijker om bijvoorbeeld schoonmakers, onderwijsassistenten en caissières in dienst te nemen of te houden.
Kennisland
“In november 2015 presenteert de
regering de Nationale
Wetenschapsagenda.”
Het doel is om de sterke punten van de Nederlandse wetenschap uit te bouwen en keuzes te maken die zorgen voor een herkenbaarder profiel van instellingen. Dit geeft een impuls aan de internationale positie van onze universiteiten en aan de innovatie- en concurrentiekracht van de Nederlandse industrie en andere kennisintensieve sectoren.
Pensioenstelsel
“Voor gepensioneerden en mensen
met een uitkering blijft de koopkracht
op peil.”
Dit najaar presenteert de regering een uitwerking van de plannen voor het toekomstige pensioenstelsel.
“Het is belangrijk dat iedereen
het herstel gaat voelen.”
De economie trekt aan en er ontstaat ruimte voor herstel van koopkracht en werkgelegenheid. De regering stelt de kwaliteit en toegankelijkheid van voorzieningen zeker en past het belastingstelsel aan.
“Er is geen reden om achterover
te leunen.”
De werkloosheidscijfers zijn nog te hoog en veel nieuw ingevoerde maatregelen hebben hun tijd nodig om goed doorgevoerd te worden.
Economie
“Een lagere inkomstenbelasting
stimuleert de werkgelegenheid.”
“Jonge ouders krijgen meer
ruimte om werk en gezin te
combineren.”
Door een lagere inkomstenbelasting wordt de consumptie gestimuleerd. In combinatie met de beschikbare loonruimte in de private en publieke sector wordt koopkrachtverbetering mogelijk voor alle werkenden.
De kinderopvangtoeslag gaat omhoog. Er komen extra plekken voor peuteropvang die betaalbaar zijn voor alle ouders. Het bevallingsverlof voor vaders wordt verlengd.
Werkgevers
“Het hoger onderwijs krijgt er
ongeveer 4000 docenten bij.”
“Op veel locaties worden dijken
en duingebieden versterkt,
vaak op innovatieve manieren.”
Studenten krijgen fors meer persoonlijke aandacht, intensievere begeleiding en een betere entree op de arbeidsmarkt. Het studievoorschot voor studenten moet deze investering bekostigen.
Bij de vernieuwing van de Afsluitdijk worden veiligheid, natuurontwikkeling en energieopwekking gecombineerd. Projecten als deze leveren een bijdrage aan de Nederlandse innovatieve reputatie en toekomstige energievoorziening.
Kennisland
“Het is belangrijk dat alle werkenden
de mogelijkheid hebben een goed
pensioen op te bouwen.”
“Iedereen wil gezond en zelfstandig
oud worden.”
Het stelsel moet transparanter, eenvoudiger en persoonlijker worden, met een juiste balans tussen keuzevrijheid en risicodeling. Daarbij mag de oudedagvoorziening niet in het geding komen.
Er komt structureel 210 miljoen euro beschikbaar om de zorg in de verpleeghuizen te verbeteren en ruimte te maken voor meer persoonlijke aandacht.
Pensioenstelsel
Full transcript