Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Презентація на тему : " Загальнотеоретичні та специфічні осн

No description
by

Юлия Ананийчук

on 5 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Презентація на тему : " Загальнотеоретичні та специфічні осн

Презентація на тему :
"
Загальнотеоретичні та специфічні основи обліку ЗЕД"

Зовнішньоекономічна діяльність — це діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, що побудована на взаємовідносинах між ними і здійснюється як на території нашої держави, так і за її межами.
Основною метою ведення обліку операцій з експорту та імпорту є встановлення контролю за наявністю, рухом та збереженням товарів, правильним оформленням відповідних документів, своєчасним виставленням претензій до постачальників і транспортних організацій у разі нестачі, браку, порушення термінів поставок.
Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності самостійно визначають порядок її аналітичного обліку, вводять відповідні субрахунки зі збереженням номерів діючого Плану рахунків.
Облік експортних та імпортних товарів ведеться у розрізі:

Суб'єкти господарської діяльності України та іноземні суб'єкти господарської діяльності у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності керуються такими принципами:

• суверенітет народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;
• свобода зовнішньоекономічного підприємництва;
• юридична рівноправность;
• верховенство законів;
• захист інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності ;
• еквівалентний обмін , недопущення демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів.
Згідно із Законом до зовнішньоекономічної діяльності належать такі її види:
• експорт та імпорт товарів, капіталів і робочої сили;

• надання послуг, у тому числі виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних та ін.;
• наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
• міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами;
• кредитні й розрахункові операції, створення кредитних і страхових установ на території України та за її межами;
• спільна підприємницька діяльність, що передбачає створення спільних підприємств різних видів і форм власності, здійснення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
• підприємницька діяльність, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торгових марок й інших нематеріальних об'єктів власності на території України та за її межами;
• організація виставок, аукціонів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, здійснюваних на комерцій¬ній основі за участі суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
• організація та здійснення оптової консигнаційної торгівлі на території України за іноземну валюту;
• товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побу¬дована за формою зустрічної торгівлі;
• орендні, у тому числі лізингові операції;
• операції з придбання, продажу й обміну валюти на валютних аукціонах і біржах, міжбанківському валютному ринку;
• інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені законами України.
Для бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних операцій суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України користуються планом рахунків та інструкцією з його застосування (з відповідними змінами і доповненнями), що відбивають специфіку зовнішньоекономічної діяльності.
облікових партій;
товарної номенклатури, прийнятої в міжнародних розрахунках;
місць зберігання товарів;
матеріально відповідальних осіб.
Обліковують товари у натуральному і грошовому (вартісному) виразі.
Підставою для бухгалтерських записів операцій із зовнішньоекономічної діяльності є належним чином оформлені документи
Під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності управлінському персоналу слід приділяти особливу увагу організації обліку та контролю операцій. Йдеться про виконання договорів, облік руху експортних та імпортних товарів, облік руху валютних коштів за експортовану та імпортовану продукцію
Виконала студентка групи Б6/2
Ананійчук Юлія
Full transcript