Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Atom Spektrumları

No description
by

Zuhal Demirtaş

on 23 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Atom Spektrumları

ATOM SPEKTROMLARI
Elektromanyetik ışınlar bir ortamdan diğerine geçerken yolundan sapar. Örneğin ışınlar bir prizmadan geçirildiğinde kırılmaya uğrar.
Prizmadaki kırılma ışığın dalga boyuna bağlıdır. Yani
uzun dalga boyu olan ışınlar daha az kırılırken kısa dalga boylu olanlar daha çok kırılır.
Beyaz ışık farklı dalga boylarına sahip çok sayıda
ışından oluşur. Bir beyaz ışık demeti ince bir yarıktan geçirildikten sonra bir prizmadan geçerken kırıldığında kırmızıdan mora kadar bütün renkleri içeren kesintisiz bir spektrum oluşur.
Bu tür kesintisiz spektrumlar sürekli spektrum olarak adlandırılır.

SOĞURMA SPEKTRUMU
Soğutulan atomlar üzerine gelen ışık enerjisini soğurur.Isıtılan bir atomun yaptığı ışımaların dalga boyu ile soğutulan atomun soğurduğu ışımaların dalga boyu aynıdır.Bu nedenle bazı bölgeleri soğurulmuş ışık rpizmadan geçirildiğinde ise sürekli spektrumlara soğurma (absorpsiyon) spektrumu denir.
Kesikli spektrum
Gaz veya buhar halindeki element atomları ısıtıldıklarında veya yüksek voltaja maruz kaldıklarında ışıma yaparlar. Yani ışık yayarlar.
Kesikli çizgilerden oluşan spektrumlara kesikli veya çizgi spektrumu denir. Atom spektrumu adını da alır.

Atom yaptığı ışımaların dalga boylarındaki ışımaları soğurduğundan dolayı, bir atomun ışıma ve soğurma spektrum çizgileri birebir aynı yerdedir.Yani bir atomun ışıma spektrumundaki aydınlık çizgiler ile soğurma spektrumundaki karanlık çizgiler aynı yerdedir.
Değişik elementler üzerinde yapılan deneysel çalışmalar sonucunda her bir elementin çizgi spektrumunun farklı olduğu ve karakteristik olduğu anlaşılmıştır.Buna göre bilinmeyen bir elementin çizgi spektrumlarına bakılarak türü belirlenebilir.

Güneş yüzeyindeki gaz elementlerin ışığın bazı dalga boylarını soğurmalarıyla oluşan çizgilere
Fraunhofer çizgileri
denir.Bu çizgiler güneş ışığının kesiksiz spektrumunda soğurma dalga boyları siyah çizgiler şeklinde görünür.
Bir proton ve bir elektrondan oluşan hidrojen atomunun spektrum çizgileri,diğer atomlara göre çok basittir.Bu nedenle bilim insanları öncelikle hidrojen atomunun spektrum çizgileri ile ilgili çalışmalar yapmışlar ve ışımalar ile ilgili hesaplamalar yapmışlardır.
1885 yılında Johann Balmer tarafından hidrojen atomunun görünür bölge ışıma (kırmızı,yeşil,mavi,mor) spektrum çizgilerini açıklamak için geliştirdiği matematiksel formül daha sonra Johannes Rydberg tarafından geliştirilerek, hidrojenin tüm ışımaları (görünür bölge dışındaki ışımlara dahil) için geçerli olan ve kendi adıyla anılan Rdyberg Eşitliği oluşturdu.
Formüldeki 'R' Rydberg sabiti olup değeri 1,0974*107 m -1 ve n=3,4,5.. gibi spektrum çizgilerine denk delen tam sayıları göstermektedir.
n=3
olduğunda
=356nm
(spektrumda kırmızı ışıma)
n=4
olduğunda
=486nm
(spektrumda yeşil ışıma)
n=5
olduğunda
=434nm
(spektrumda mavi ışıma)
n=6
olduğunda
=410nm
(spektrumda mor ışıma)
ışımalarının dalga boyları bulunur.Hidrojenin spektrumundaki görünür bölgede bulunan bu ışımalar Balmer serisi olarak adlandırılan ışıma serisine aittir.
Uyarı:Hidrojen dışındaki atomların yayınladığı spektrum çizgilerine denk gelen ışınların dalga boylarını veren böyle basit bir formül bulunamamıştır.
Bohr Atom modeli
Bohr yaptığı çalışmalarda Rutherford atom modeline göre,elektronların çekirdek etrafında dönmeleri ile enerji yaymaları sonucunda enerjilerinin azalacağını ve çekirdek üzerine düşeceklerini hesapladı, fakat böyle bir elektron düşmesi gerçekleşmediği için Rutherford atom teorisinin bazı yanlışlıklarının olması gerektiğini fark etti ve bu teoriye bazı eklemeler yaptığı yeni bir atom modeli ortaya attı.Rutherford, elektronların çekirdekten oldukça uzakta yer aldığını ifade etmişti. Bohr da elektronların ne kadar uzakta yer aldıklarını, çekirdek etrafındaki hareketlerini ve enerjilerini incelemiştir.Araştırmaları 1H, 2He ve 3Li+ gibi küçük atom ve iyonlar üzerinde olmuştur.Elde ettiği sonuçlar küçük atomlar için doğru iken büyük atomlar için hatalı olmuştur.
Bohr Atom Teorisine Göre:
1. Elektronlar çekirdek çevresinde rasgele dairesel bir yörüngede değil, çekirdekten oldukça uzakta sabit bir enerjiye sahip dairesel yörüngelerde hareket ederler.
2. Elektronlar çekirdek etrafında sabit enerjili dairesel yörüngelerde (orbitallerde) hareket ederler. Bu yörüngelere Enerji Seviyesi adı verilir.
3. Bohr atom kuramına göre, hidrojen atomunun 1 elektronu en düşük enerji düzeyi olan n=1 de bulunur. Buna Temel hâl denir. Elektron temel hâlden uzaklaştırılırken n=2, n=3, n=4 hâllerinden birine getirilirse uyarılmış olur. Uyarılmış hâlde elektronun enerjisi daha fazla olur.Daha az enerjili (uyarılmış) duruma göre kararsızdır. Elektrona verilen enerji kaldırıldığında düşük enerjili uyarılmamış (kararlı duruma) hâle geçer. Bu sırada iki enerji seviyesi farkı kadar ışın yayınlar. Elektronlar yüksek enerji düzeyinden düşük enerji düzeyine geçerken enerji yayarlar. Düşük enerji düzeyinden yüksek enerji düzeyine geçerken de enerji alırlar.
NOT: Bir atomun elektronları dışardan enerji alarak yüksek enerji düzeyine yükselirse bu atoma "uyarılmış atom" denir. Bu olaya uyarılma denir. Uyarılmış atom (bilgi yelpazesi) yüksek enerji düzeyinden düşük enerji düzeyine geçtiğinde iki enerji düzeyi arasındaki enerji farkına eşit bir ışık (foton) yayınlar.Bu yayınlanan ışınlar her element için karakteristik özellik gösterir.Yayınlanan ışının şiddetine göre cisimlerin bazılarını mikroskop bazılarını ise gözümüzle gözlemleyebiliriz.
Full transcript