Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Le Sacre du Printemps - Angst

No description
by

Ayla Roelofs

on 25 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Le Sacre du Printemps - Angst

Le Sacre du Printemps - Angst
Vooronderzoek Sacre
De kracht der natuur wint het altijd van de verwoesting en verval.
Deel 1- The adoration of the earth
- het straalt leven en energie uit.

- de rondedansen monden uit tot rivaliteit tussen de stammen.
- deze kust de aarde, de dans van de aarde begint. Iedereen danst vol energie.
Deel 2- The exalted sacrifice
- een mystieke kring waarin meisjes langzaam rond de geofferde maagd dansen.
"Ze heffen haar op ten hemel en zij geeft haar geest. De lente zal beginnen."
[Stravinsky] “Toen ik in Petersburg met de laatste bladzijden van De vuurvogel bezig was, flitste mij op een dag – totaal onverwacht – het beeld van een heidense rituele plechtigheid door het hoofd; wijze ouderlingen zitten in een kring en kijken naar de dodendans van een jong meisje, dat zij offeren om de god van het voorjaar gunstig te stemmen.”[VPRO]
Muziek binnen de Sacre
Stravinsky gebruikte tegelijkertijd verschillende toonsoorten en akkoorden die niet altijd harmonieerden.

De dansers reageren heel sterk op de muziek. Hun lichamen bewegen feller of juist lieflijker, gedreven door abstracte impulsen.

Le sacre du printemps is als ware een creatieve uitbarsting.
"Vergeet de melodie, volg het ritme."
De koppeling naar angst
Modernisme, expressionisme, conformisme en angst voor vernieuwing.
Thema: Angst voor het offeren.
Angsten die nu ook nog gelden.
Vooronderzoek Angst
‘ Angst:gevoel van beklemming en vrees veroorzaakt door een (wezenlijk of vermeend) dreigend onheil of gevaar, syn. Vrees.’
- Degenen die het snelst en effectiefst op gevaar reageerden, overleefden.
- Ons systeem van reacties op gevaar is het resultaat van de erfenis van onze voorouders. Deze reacties op gevaar wordt ook wel de fight- or flight respons genoemd
Koppeling
Le Sacre du Printemps
Necrofobie
Sociale fobie
De angst om veroordeeld of beoordeeld te worden blijft gedurende het hele leven aanwezig. Uit het vooronderzoek blijkt ook dat wanneer deze angst extreem is, het dagelijks leven verstoord kan worden.
Doelgroep Analyse
De angst om (negatief) beoordeeld te worden wordt ontwikkeld tijdens de adolescentie. Dit is een leeftijdsfase die loopt van 12 tot 22 jaar.
Eerste jaars CKV leerlingen
De jongere begint introspectieve problemen te overdenken
(bijv. hoe kan ik door leeftijdsgenoten geaccepteerd worden?). Ook ontwikkelen ze het vermogen om, om te gaan met abstracte en ontastbare problemen zoals eerlijkheid, liefde en de zin van het bestaan (Johnson, McCan, & Zimbardo, 2009).
Ontwikkelen van eigen identiteit
Wie ben ik werkelijk?
Uiteindelijk wordt de sociale identiteit gevormd, oftewel het soort mens dat hij of zij wilt zijn en het soort relaties wat hij of zij aan wilt gaan. Familie en vrienden zorgen, tijdens deze zoektocht, voor geruststelling en acceptatie voor de adolescent (Johnson, McCan, & Zimbardo, 2009).
Zelfbeeld
- invloeden van gezin, omgeving, maatschappij.
- positief of negatief zelfbeeld.
Sociaal constructivistisch leren
“Het constructivisme gaat ervan uit dat kennis niet wordt overgedragen door de leerkracht, maar dat de kennis wordt geconstrueerd door er zelf mee bezig te zijn."
Piaget- Vygotsky
Nieuwe informatie verbinden aan wat je al weet.

- actieve rol en intrinsieke motivatie

Sociaal proces
Samen leren werkt inspirerend en motiverend”
(van Eijkeren, 2005.)
Kennis wordt door ieder mens op een eigen wijze aangeleerd,
waarbij men sterk wordt beïnvloed door de reacties
en opvattingen in de sociale omgeving.
Coöperatief leren
Veilige/Krachtige leeromgeving
Betekenisvolle context
“Leren vindt plaats vanuit het geheel en niet vanuit delen. Denken en doen horen bij elkaar. Kennis krijgt pas betekenis als die in de praktijk wordt toegepast."
(van Eijkeren,2005.)
Voorkennis
Intrinsieke motivatie
Reflecteren
Kinderen leren zichzelf ontwikkelen en die ontwikkelingen komen van binnenuit.
- verantwoorden van keuzes.
Educatief materiaal
Doel
De Sacre kijken.
De angst van de Sacre bespreken.
Dit koppelen aan hun eigen angsten.
Kunst beschouwen met een open blik.
Kunst in de context van de tijd plaatsen.
Niet door je angsten laten leiden
Inleiding
- Prikkelen van angst.
- Theater opdrachten.
Houdingen en mimiek doorgeven.
Angst in de bus.
Bewegingen en tic's.
- Mimiek opdrachten.
Niet direct praten over angst, maar houdingen en mimiek vastleggen.
Kern
Hoe komt de angst terug tijdens de dans?
Reflectie naar eigen angsten en eerdere activiteiten.
Tikkertje
Stoelendans
• Angst om getikt te worden
• Angst om bekeken te worden
• Angst om ingesloten te worden

• Angst om te vallen
• Angst om te verliezen
• Angst om te winnen en in het middelpunt te staan
• Angst om bekeken te worden
• Angst om beoordeeld te worden

Afsluiting
Terugblikken op wat er geleerd is.
Coöperatieve werkvorm
Reflectie vanuit jezelf
Full transcript