Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PERANAN NGO

No description
by

Jamuna Sri

on 16 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PERANAN NGO

Usaha mengukuhkan hubungan etnik secara holistik amat mencabar kerana gagasan yang retorik dan simbolik semata-mata hanya menghasilkan impak yang kurang berkesan.


Pelbagai usaha telah diambil untuk mengukuhkan lagi hubungan sosial pelbagai etnik di negara ini serta membina masyarakat yang lebih adil dari segi struktur sosial dan ekonomi.

PELAN & STRATEGI INTEGRASI
RUKUN NEGARA
DASAR-DASAR PEMBANGUNAN NEGARA
DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN
DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN
WAWASAN 2020
1MALAYSIA
JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL
PLKN
PELAN TINDAKAN DAN DASAR KERAJAAN

STRATEGI KE ARAH INTEGRASI
ABIM
Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) ialah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang mewakili pergerakan belia Islam di Malaysia.
Ditubuhkan pada 1971
Cita-cita utama ABIM ialah menyumbang secara proaktif pembinaan masyarakat Islam yang mampu menjadi teras terhadap proses pembinaan negara bangsa Malaysia yang utuh di dalam pelbagai aspek kehidupan
ABIM sedia mendokong dan memperjuangkan usaha-usaha
Mewujudkan perpaduan ummah
Memperkukuhkan hubungan pelbagai kaum dalam rangka membina integrasi nasional, membina rupa budaya bangsa yang sihat.

ABIM
SUKARELA

PERANAN MASYARAKAT
PERANAN NGO
DALAM MEMUPUK PERPADUAN KAUM
PERANAN NGO
RAKAN COP
ABIM
ALIRAN
MAJLIS BELIA MALAYSIA
LAIN-LAIN NGO
Peranan NGO
RAKAN COP
RAKAN COP
Dilancarkan pada 9 Ogos 2004 oleh Kuala Lumpur.
Maklumat boleh disalurkan kepada Pusat Kawalan Polis (CCC) yang beroperasi 24 jam (hotline, SMS, MMS e-mail dan website)
Rakan Cop adalah bersifat ‘Community Oriented Policing’ dan ‘Smart Partnership’
Rakan Cop membolehkan polis dan masyarakat saling mengembeleng tenaga dengan lebih berkesan memerangi jenayah dan apa jua masalah keselamatan

SUHURANJAYA HAK ASASI MANUSIA MALAYSIA (SUHAKAM)
Hak Asasi Manusia seperti yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia termasuklah :

Hak untuk bersuara
Hak untuk bergerak
Hak untuk berhimpun

Antara fungsi SUHAKAM:
mempromosikan kesedaran dan pendidikan berkaitan hak asasi manusia
menasihat dan membantu Kerajaan merumuskan undang-undang dan prosedur dan mengesyorkan langkah-langkah yang perlu diambil
mengesyorkan kepada Kerajaan berhubung perjanjian dan dokumen antarabangsa dalam bidang hak asasi manusia;
menyiasat aduan tentang perlanggaran hak asasi manusia


SUHAKAM
Rukun Tetangga
Skim Rondaan Sukarela
Rumah Terbuka
Difusi Budaya
ALIRAN
Pendekatan Aliran dipandu oleh nilai spiritual yang universal, dan fokus pada membina kebersamaan
hakiki dengan menjunjung tinggi martabat manusia dan mempromosikan keadilan sosial
bagi seluruh Malaysia.

Aliran adalah suatu gerakan yang bebas dan autonomi, serta tidak mempunyai kaitan dengan
mana-mana parti politik, kesatuan sekerja, pertubuhan atau persatuan masyarakat awam.


Aliran mengamalkan konsep bekerjasama secara aktif dengan kumpulan lain mengenai
isu-isu tertentu dengan tujuan khusus.ALIRAN
MAJLIS BELIA MALAYSIA
Majlis Belia Malaysia (MBM) ialah sebuah Pertubuhan Bukan Kerajaan yang bergerak sebagai badan induk menyelaraskan pertubuhan belia dan pelajar di negara ini

Penubuhan rasmi MBM adalah pada 9 September 1950
Diiktiraf sebagai majlis belia peringkat kebangsaan bagi negara ini.

Mengukuhkan prinsip sukarela dan demokratik dalam pergerakan belia.
Mengemukakan pendapat kepada kerajaan, badan-badan berkanun atau badan-badan yang lain mengenai perkara berkaitan belia.
Menggalakkan penghormatan antarabangsa, persefahaman antara kaum, kerjasama dan kesejahteraan menerusi kegiatan belia.

Q & A
1.Kenapa NGO ditubuhkan ?


2.Senaraikan tiga hak asasi manusia dalam SUHAKAM ?
3. Bagaimanakah ABIM mendorong bangsa Malaysia dalam aspek kehidupan ?
Full transcript