Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TÜRKİYE’DE ARKEOLOJİK KAZI ALANLARINDAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVEN

No description
by

İLKER KOÇ

on 26 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TÜRKİYE’DE ARKEOLOJİK KAZI ALANLARINDAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVEN

MEVZUAT
Hazırlayanlar
Toprakta ve Kazılan Alandaki Habitat
10.06.2003 tarihinde 4857 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 29.12.2012 tarihinde
ise 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmiştir.
6331 sayılı kanunun 2. maddesine göre;

Kamu ve özel

sektöre
ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine,
çırak ve stajyerler
de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre, 2013 yılında;
-109 yerli kazı,
-34 yabancı kazı,
-65 müze kazısı,
-23 Kamu Yatırım Alanları Kazısı ( HES, Barajlar ve TKİ),
-85 kurtarma kazısı olmak üzere toplam 316 kazı yapılmıştır.

- Sualtı araştırmaları, Türk ve yabancı yüzey araştırmaları ile bu sayı 354’e ulaşmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu kazı ve araştırmalar için ayırdığı bütçe, ortalama 23 milyon lira olarak belirtilmiştir.

İş kazalarının;

-% 88’i tehlikeli hareketlerden
-% 10’u tehlikeli durumlardan
-% 2’si kaçınılmaz ve sebebi bilinmeyen hareketlerden kaynaklanmaktadır.İş sağlığı ve güvenliğinin amacı;

-Çalışanları korumak

-Üretim ve işletme güvenliğini sağlamaktır.


Risk:
Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir.

Tehlike:
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar ya da hasar verme potansiyelidir.


TÜRKİYE’DE ARKEOLOJİK KAZI ALANLARINDAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Pelin TAŞ
Antropolog

Savaş KUŞCU
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

ARKEOLOJİK ALANLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

RİSKLER

Zemin Yapısı
İklim
Toprakta ve Kazılan Alandaki Habitat
Koruyucu Ekipmanların Yetersizliği
Kazı Aletleri
Sondaj Çukurları
İskeleler
Mimari Blokların Kaldırılması/Taşınması

İlkyardım Ekipmanları
Yangın
Ortak Kullanım Alanlarının Hijyeni
Kazı Evlerinin Donanımsal Eksikliği
Toza Maruziyet
Kimyasal Değişime Uğramış, Metal Kalıntılar
İskelet Çalışmaları
Eserlerin Temizlenmesi, Onarılması, Sağlamlaştırılması Gibi İşlemlerde Kullanılan Kimyasal Maddeler
Havalandırma Koşulları ve Raflama Sistemi

Kazılacak alanın toprak yapısı hakkında iyi bir etüt çalışması yapılmalıdır.

Kazı çalışması, bu yapıya göre belirlenmiş tekniklerle uygulanmalıdır
Zemin Yapısı
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin “Ek- 2 Yerüstü Maden İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler” 1. maddesine göre;

İ
şyerinde yapılacak çalışmalar, sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilen toprak kayması veya çökmesi riski ile ilgili hususlar dikkate alınarak planlanır. Kazı yüzeyleri ve şevlerin eğimi ve yüksekliği, zeminin yapısına ve sağlamlığına ve uygulanan çalışma yöntemlerine uygun olur.

İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmeliğinin, Ek-1 “İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Uygulanacak Asgari Sağlık Ve Güvenlik Şartları” 20. maddesine göre;


Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir ortamda çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, çalışanları fazla sıcak veya soğuktan koruyucu tedbirler alınır.

Aynı yönetmeliğin 47. maddesine göre;


Çalışma süresi, işin gereği olarak sık ve düzenli aralıklarla kesiliyorsa ve ayrı bir dinlenme yeri yoksa çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli olan hallerde, bu aralarda çalışanların dinlenebileceği uygun yerler sağlanır.

-Böcek, akrep, yılan gibi hayvanların sokması/ısırması

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesine göre,

Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanılma süreleri; riskin derecesi, maruziyet sıklığı, her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri ve kişisel koruyucu donanımın performansı dikkate alınarak belirlenir.

Koruyucu Ekipmanların Yetersizliği
Baret kullanılması gereken alanlar

MEVZUAT
Dizlik- dirseklik kullanılması gereken alanlar


Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin Ek-4 “Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık Ve Güvenlik Şartları” 11. maddesine göre;


Yapı alanının özelliklerine, çalışan barakalarının ve diğer tesislerin boyutlarına ve kullanım şekline, alandaki ekipmana, alanda bulunan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine, bulunabilecek azami kişi sayısına bağlı olarak uygun nitelikte ve yeterli sayıda yangınla mücadele araç ve gereci ile gerekli yerlerde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri bulundurulur.

Mimari Blokların Kaldırılması /Taşınması
Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliğinin 62.maddesine göre,

İşin tekniği yönünden zorunlu olmadıkça kaldırılan yükün altında insan bulunmaması için gerekli tedbirler alınır. Çalışanların bulunabileceği korunmasız çalışma yerlerinin üzerinden yük geçirilmemesi için gerekli düzenlemeler yapılır. Bunun mümkün olmadığı hallerde uygun çalışma yöntemleri belirlenerek uygulanır. Özellikle kalıp elemanlarının ve ağır prefabrik elemanların vinçlerle kaldırılması sırasında vincin çalışma alanında çalışan bulunmaması için gerekli tedbirler alınır.

Sondaj Çukurları
Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliğinin Yapı Alanlarındaki Özel Asgari Şartlarındaki 68. maddeye göre,

Kazı alanından çıkartılan hafriyat ile kazı kenarı arasında yeterli mesafe bulundurulur ve hafriyatın kazı alanına akma riski bulunuyorsa uygun bariyerler kullanılır.

ARKEOLOJİK KAZI ALANLARINDA, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ YETERSİZLİĞİNİN BAZI SONUÇLARI!!!

Bu kazaları önlemek adına, öncelikle;

-Arkeolojik arazi çalışmalarına özel bir İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliği hazırlanmalı,

-İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlık hakkı arkeologlara da tanınmalı ve bu uzmanların kazılarda bulunması zorunlu tutulmalı,

-Diğer iş kollarında olduğu gibi arkeolojik çalışmalarda da risk analizleri yapılmalı,

-Bu analizler doğrultusunda gerekli önlemler alınmalıdır.
TEŞEKKÜRLER
Zemin Yapısı

-Güneş çarpması ve yanıkları

-Vücutta su kaybı / Dehidrasyon

-Tansiyon hastalıkları


İKLİM
Yangın
Ayrıca;

-Çalışma süreleri, çalışan sağlığı gözetilerek belirlenmeli,


-Stajyer dahil kazıda aktif olarak çalışan herkesin sağlık sigortası yapılmalıdır.


İskeleler
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 4. maddesine göre;

İskelenin kurumu, kullanım ve söküm planını inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya inşaat yüksek teknikeri tarafından yapılır ya da yaptırılır.
Full transcript