Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

YPP bestuursrecht - dag 1

No description
by

Jinny Moe Soe Let

on 5 December 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of YPP bestuursrecht - dag 1

Remco Hoepelman - JD energie & vervoer
Jinny Moe Soe Let - JD energie & vervoer Doelen:
- inzicht in Awb-processen
- signaleren Awb-knelpunten in je werk Waarom hebben wij met de Awb te maken? Trias politica -scheiding der machten Wat doet de uitvoerder en wat betekent dat voor het werk van de NMa? Werk in uitvoering
-> spelregels Welke opdracht/ taken heeft de uitvoerder?
Welke instrumenten heeft de uitvoerder?
Hoe mag/moet de uitvoerder die instrumenten gebruiken?
Wie mag zich met de uitvoering bemoeien?
Welke procedure volg je als je het niet eens bent met een besluit tot uitvoering? Wanneer gelden de spelregels? Als je te maken hebt met een besluit:
"een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling"(1:3 Awb)
=> vergelijk 3:2 (inhoudelijke norm), 3:41 (bekendmaking), 7:1/8:1 (rechtsmiddelen) Als je te maken hebt met een belanghebbende:
"Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken bij een besluit"
=> vergelijk 7:1/8:1 (rechtsmiddelen), 3:41 (bekendmaking) rechtshandeling Wat is een rechtshandeling? van publiekrechtelijke aard Wanneer van publiekrechtelijke aard? schriftelijk wat is schriftelijk? afkomstig van een bestuursorgaan Welke 'uitvoeringshandelingen' verricht de NMa eigenlijk? Brieven
beschikkingen
codes
vergunningen
ontheffingen
vuistregels
boetes
richtsnoeren
beleidsregels
bindende aanwijzingen
briefbesluiten
besluiten
e-mail Hoe gaan we dat dan doen? - 'stampen' vs. beredeneren Altijd, want de overheid behoort zorgvuldig en fatsoenlijk te handelen!
(Maar soms meer dan anders) actueel belang
eigen belang
objectief belang
persoonlijk belang
rechtstreeks betrokken belang Als je te maken hebt met een aanvraag (1:3 Awb):
"een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen"
=> vgl. 4:5 (vereisten aanvraag, 4:7 (horen), 4:13 (beslistermijn). mag of moet de uitvoerder zijn taken doen? Wie bepaalt welke instrumenten de uitvoerder heeft? wie bepaalt of de uitvoerder zijn instrumenten op juiste wijze heeft gebruikt? buiten behandeling laten: wanneer kan dat? casus: de NMa stuurt een brief, niet-zijnde een besluit. Iemand maakt daartegen bezwaar. De NMa reageert: is die reactie een besluit? Termijnen en dwangsommen Handhavingstaak NMa
Taak van de uitvoerder; bevoegdheidsgrondslag?
Met welke instrumenten voert de NMa die taak uit?
Welke randvoorwaarden gelden? YPP Bestuursrecht - dag 1 Handhaving

Wat is handhaving?
verschil tussen toezicht en handhaving Handhaven; hoe doe je dat?

Bestuursrecht
Strafrecht
Tuchtrecht handhaven vs. gedogen Bestuursrechtelijke normen ook bij handhaving! Toezicht en onderzoek Wie zijn belast met toezicht?
Ook hier gelden weer normen waar rekening
mee gehouden moet worden! Toezichtsbevoegheden
(neergelegd in afdeling 5.2 Awb) Handhavinginstrumenten

Aanwijzing
Last onder dwangsom
Bestuurlijke boete gelijktijdige inzet verschillende middelen mogelijk?


punitief vs. reparatoir
samenloop met strafrecht mogelijk? cautie
zwijgrecht
onschuldpresumptie
Full transcript