Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Közigazgatási eljárásjog

No description
by

jenny tóth

on 25 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Közigazgatási eljárásjog

Mordivoglia Clio
Közigazgatási eljárásjog
Alapelvek
I. Tárgyi hatály 12. § (2), 13

II. Szervi hatály 12. § (3)

III. Személyi hatály 15. §

IV. Időbeli hatály

V. Területi hatály
A Ket. hatálya
Az eljárás alanyai
Hatóságok jogképessége

Jogi alapelvek
Közigazgatási eljárási alapelvek
Általános elvek:
1. joghoz kötöttség 1. § (1)-(3)
2. törvény előtti egyenlőség – diszkrimináció tilalma 2. § (1)-(2)
3. anyanyelvhasználat 9. § - 11. §
4. jogellenes döntéssel szemben kártérítéshez való jog 4. § (2)


Általános eljárásjogi elvek:
5. tisztességes eljáráshoz való jog 4. § (1)
6. tájékoztatáshoz való jog 5. § (1) -(3)
7. megalapozott döntés elve 2. § (3)
Jogi:
8. officialitás elve 3. § (1)-(2)
9. hatóság és ügyfél együttműködése 1. § (2), 6. § (1)-(3)
10. jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme 1. § (4)
11. korlátozott nyilvánosság elve (iratbetekintési jog) 5. § (4)

Eljárás-szervezési elvek:
12. költségtakarékosság + gyors és hatékony eljárás elve 7. §
13. elektronikus ügyintézés elsődlegessége 8. § (1)-(3)
A közérdek érvényesítése
gyors, hatékony, rutinszerű eljárási rendben


A hatóság egyoldalú közhatalmi pozíciójának enyhítése,
az ügyfél közreműködésének jogi
biztosítékaival

Alapelvek
VS.
Tárgyi hatály
1. kivett eljárások 13. § (1)

2. eljárások, melyekben a Ket. egésze szubszidiárius 13. § (2)

3. eljárások, melyekben törvény, ill. kormányrendelet a Ket. által meghatározott – egyébként kötelező – rendelkezésektől eltérést engedhet (szubszidiárius); 14. § (1) - (3)

4. nemzetközi szerződés és EU-normák miatt eltérés 13.§ (4)


Ügyfél
jogképességet meghatározó szabályok
:
hatósági jogkör

joghatóság 18. § (nemzetközi hatáskör)

hatáskör 19. §

illetékesség 21. §


általános
különös
sajátos -> megelőzési illetékesség
illetékességi okok
1. A hatáskör joghoz kötöttsége

2. Hatáskör-átruházás tilalma (vs. kiadmányozási jogkör)

3. Hatáskörelvonás tilalma (direkt, indirekt 106. § (1) b))

4. Hatásköri vitában a bíróság primátusának elve

5. A hatóság eljárási kötelezettsége + intézkedések a mulasztással szemben
általános 15. § (1) - vizsgálat nélkül --> hatásterület
hatóságként vagy szakhatóságként részt nem vevő szervet is, amelynek feladatkörét az ügy érinti (2/2004. KJE)
Érdekvédelmi szervezetek
pl:
A környezetvédelmi törvény kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg [1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bek.].
Hatóság
általában kétoldalú
(döntési jogosulttsággal rendelkező)
(akinek jogait, törvényes érdekeit a hatóság döntése érint)
1/2003 közigazgatási és polári JH
ÜGYFÉL JOGAI:
anyanyelv használat
kitanítához való jog
nyilatkozattétel joga
bizonyítás indítványozásának joga
bizonyítékok megismerésének joga
iratbetekintési jog
határozathoz és annak inoklásához való jog
jogorvoslathoz való jog
ügyféli jogok gyakorlása
Full transcript