Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Att skriva PM

No description
by

Evelina Vatshaug

on 20 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Att skriva PM

Att skriva PM
Vad är "PM"?
Rubrikens funktion
Beskriva innehållet i texten

Fånga läsarens intresse
Ämnet presenteras
Bakgrund +
Problemformulering
Utredning
Här refererar du delar av de texter som du använder dig av för att reda ut ämnet.

Referera källorna mot bakgrund av dina frågeställningar!

Var objektiv när du refererar - presentera bara vad de olika textförfattarna skriver om ämnet utan att ta med dina egna värderingar eller åsikter.
Utredande PM
Hur är ett utredande PM uppbyggt?
1.
Inledning
med rubrik och problemformulering

2.
Utredning

3.
Avslutning
med en slutsats
Problemformulering
Vad är det du vill reda ut?

Frågeställningar
Bakgrund
Kortfattad bakgrund till ditt ämne innan du glider in på vad det är du ska reda ut i ditt PM.

T.ex.
Läsk är något som många släcker törsten med och har funnits i dess kolsyrade form sedan slutet av 1700-talet. Många skulle hålla med om att inget går upp emot en kall Coca Cola en varm sommardag. Men vad innehåller våra favoritläskedrycker och hur skadliga är de egentligen?PM = Pro memoria
"för minnet"

Anteckningar eller längre
utredande text

Komma ihåg ett ämne som man exempelvis ska skriva ett längre arbete om
Vanligt vid högskolestudier
inför uppsatsskrivande
Hmmmm...
Interesting...
Referera
Använd egna formuleringar! Annars: citera!
Använd referatmarkörer

t.ex.
Enligt ....
menar att ....
skriver att ....
osv.
Ej hela texten - välj ut det viktigaste som är relevant för ditt ämne/din utredning
Källhänvisa
Ange all källinformation:

Författare - använd först både för- och efternamn. Därefter enbart efternamnet

Namnet på texten - om det är en artikel så anges både artikelrubriken samt titeln på tidningen där den publicerades

Årtal

Sidhänvisning
T.ex.
Källförteckning
I slutet av ditt PM ska du lista alla källor du använt dig av

Listan ska följa bokstavsordning utifrån första bokstaven i författarens efternamn
Styckeindelning
Markera att du börjar prata om något nytt genom att dela in texten i stycken

Ett nytt stycke för varje ny del av ämnet

Markera även att allt hänger ihop: sambandsord!
Röd tråd!
Som jag tidigare nämnt....
Tilläggas kan också att....
Resonemanget kan kopplas till....
Jämfört med....
Till skillnad från....
I likhet med....
Avslutningsvis....
Sammanfattningsvis....
Man kan alltså dra slutsatsen....
Glöm ej balans
mellan styckena!
Avslutning
Skriv en kort sammanfattning av vad ditt PM har handlat om

Skriv en eller flera slutsatser som du kommit fram till baserat på källorna
T.ex. "Mot bakgrund av de källor som jag presenterat ...."
Språk och stil
Vetenskapligt
Objektivt
Formellt/neutralt
Full transcript