Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Foucault és A diskurzus rendje

No description
by

Ákos Gosztonyi

on 20 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Foucault és A diskurzus rendje

Foucault és A diskurzus rendje
Foucault székfoglaló beszéde a Collége de France-ban
Foucault tézise:
"Minden társadalomban ellenőrzik, kiválogatják, megnevezik a diskurzus termelését, majd a termékeket újra elosztják, kiválogatják, mégpedig olyan eljárás szerint, hogy csökkentsék a diskurzus veszélyeit, uralmukba kerítsék véletlenszerű megjelenését, kiküszöböljék súlyos, fenyegető anyagiságát."
A diskurzusokat szabályzó, vagy korlátozó rendszerek három csoportja:
Külső szabályozó rendszerek
Belső korlátozó/szabályozó rendszerek
Beszélő alanyok ritkítása
A kívülről ható rendszerek:
Tilalom
Megosztás és elutasítás
Igazságvágy
Tilalom
A eszélő, beszéd tárgya, vagy annak körülményei (diskurzus = hatalom, amelyet az emberek igyekeznek megkaparintani)
Megosztás és elutasítás
egészségesekkel szemben mentálisan sérült egyének diskurzushoz való joguk pl. – koronként változik, egy időben cs. ignorálták, vagy éppen kiemelt jelentőség (rejtett igazságok?) – de mindig is stigma volt
Igazságvágy
Alapvetően kijelentések szintjén ez nem önkényes (igaz/hamis eldöntése) – volt egy pont a történelemben, mikor a diskurzus körülményeiről magukra a kijelentésekre tevődött át a hangsúly.
A rendszert fenntartja több intézmény, pl. oktatás, könyvek.
ez a hatalom a másik kettőre is kiterjeszti hatását
Belső szabályzó rendszerek
kommentár
szerző általi korlátozás
diszciplína
Kommentár
diskurzusok rendszerében van egy szintbeli felosztás – van beszédaktus, aminek a hatása meg is szűnik megtörténte után – és van olyan disk. ami sok további disk. alapjául szolgál (ezek nem állandó szintek, van átjárhatóság – ezt kiválthatja pl a kommentár – ebben szorosan összekapcsolódik az elsődleges diskurzus és a másodlagos mondanivaló)
Szerző általi korlátozás
mikor a disk. nem önmagában, hanem a szerzőszemélyével együtt lényeges számunkra (nyilatkozat pl.) (középkor – szerző hitelesítette a műveket, ma viszont nem, viszont irodalmi művek szerzőitől elvárjuk ma már, hogy vállalják személyüket, míg korábban nem – jól nyomon lehet követni, hogy mely korszakokban mely diskurzusok kapnak teret,melyek meg perifériára szorultak)
Diszciplína
jelentése: olyan kijelentések összessége, amelyek egy adott tárgyra vonatkoznak, adott fogalmakat használ, adott elméleti rendszerbe illeszkedik – így határokat szab – korlátozva a diskurzust
Beszélő alanyok ritkítását célzó rendszerek
diskurzustársaságok
doktrína
diskurzusok társadalmi kisajátítása
Diskurzustársaságok
diskurzus megőrzése vagy termelése volt ? a feladatuk – korlátozott keretszám, tevékenységük is szigorú és titkos szabályok alapján ment végbe (ókori rapszodoszok)
Doktrína
az egyéneket bizonyos típusú közlésaktusokhoz köti, következésképpen eltiltja őket az összes többitől; viszont bizonyos típusú közlésaktusokat arra használ fel, hogy összekösse az egyéneket, ugyanakkor megkülönböztesse őket bárki mástól
A diskurzusok társadalmi kisajátítása
a diskurzushoz való hozzáférés társadalmi egyenlőtlenségek függvényében valósul meg (oktatás? - Bourdieu)
Igazságvágy
Megosztás és elutasítás
Tilalom

diskurzus – funkcionálás – írásé az első, olvasaté a második, cseréé a harmadik – diskurzusvalósága a jelöllő szintjére helyezkdeik

ezek vezérlik majd munkájában:

négy fogalom:
esemény, sorozat, szabályszerűség, lehetőségfeltétel
Esemény, sorozat, szabályszerűség, lehetőségfeltétel

diskurzus valóságának kiküszöbölése ez is. – a logosz már elhangzott diskurzus – egy éppen tükröződő igazság születése önmagaszemében a diskurzus…. – ha mindenről mindent el lehet mondani visszatérhet az öntudat csendes bensőségébe
Egyetemes közvetítés tétele

diskurz. valóságának kiküszöbölése ez is - feltételezi, hogy a tapasztalat szintjén, előzetes, már kimondott jelentések hatják át a világot – elrendezik köröttünk, egy eredendő felismerés számára teszik nyitottá így a világgal való eredendő cinkosság miatt – beszélhetünk róla, rámutat, megnevez, megismer stb

eredendő tapasztalás tétele

diskurzus valóságának kiküszöbölése - intuícióban ragadja meg az értelmet, jelentések olyan horizontját teremti, amit a törinek csak explicit alakra kell már csak hoznia

Megalapozó alany

csak eszköz a beszéd a gondolkodáshoz?

DISKURZUS VALÓSÁGÁNAK KIKÜSZÖBÖLÉSE

Az iskola újratermeli
a társadalmi különbségeket?
Foucault későbbi munkáját vezérli:
ESEMÉNY
LEHETŐSÉGFELTÉTEL
SZABÁLYSZERŰSÉG
SOROZAT
Full transcript