Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AT-9: Kommunikation: Muligheder og begrænsninger - Psykologi

No description
by

Katrine Mortensen

on 26 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AT-9: Kommunikation: Muligheder og begrænsninger - Psykologi

AT-9: Kommunikation - muligheder og begrænsninger Psykologi
AT-9: Kommunikation: Muligheder og begrænsninger
Socialpsykologi
Identitetsudvikling i det senmoderne samfund: personlig identitet vs. social identitet (sociale arenaer, selviscenesættelse, social identitetsteori).
Kommunikation i grupper: (arbejde, sport, foreninger m.v.)
Fordomme og stereotyper om fx. kropsidealer via medier m.m.
Diskursanalyse (forskellige måder, vores virkelighed er organiseret på i forskellige sammenhænge samt vores viden om samme.
Kognitiv psykologi
Kunstig intelligens: Turing testen (sprog)
Multitasking: myte eller ej? Fordele/begrænsninger ved multitasking.
Føjelighed i fx. reklamer: hvad gør, at vi kan overtales?
Kropsidealer i reklamer; er de skadelige for børns selvværd?
Hukommelse: hvorfor kan vi ikke altid stole på vores hukommelse i forbindelse med fx. vidneudsagn?
Politisk psykologi: Hvilke kognitive/psykologiske processer ligger bag det politiske spil.
Biologisk psykologi
Spejlneuroner: hvordan vi spejler hinandens følelser ved at sætte os i andres sted (empati); afkodning af kropssprog.
Hvad hindrer/skaber en sund kommunikation i hjernen ifm. depression, stress, epilepsi, lykke etc.
Hvorfor virker skrækkampagner (ikke)?
Årsager til (manglende) kommunikation: fx. en beskadiget hippokampus, frontallap m.m.
Den plastiske hjerne: Hvordan andre centre i hjernen kan tage over ift. hjernefunktioner ved hjerneskade.
Udviklingspsykologi
Ofte anvendte metoder
Observation
Laboratorieforsøg (moderne spædbørnsforskning)
Ofte anvendte metoder
Casestudier
Laboratorieforsøg
Samspil med andre fag
Matematik (kunstig intelligens)
Engelsk (udviklingen af sprog/lingvistik, reklamer, film om Turing og enigmakoden).
Samfundsfag (idealer i samfundet)

Psykologi
Udviklingen af kommunikation: non-verbal vs. verbal kommunikation (Stern), Tænkningens udvikling (Piaget - hører også under kognitiv psykologi).
Kommunikation via barn og omsorgspersoner.
Kommunikation via relationer: Parforhold (terapi) m.v.
Ofte anvendte metoder:
Felteksperimenter
Laboratorieeksperimenter
Interview
Observation
Ofte anvendte metoder
Laboratorieforsøg
Casestudier
Samspil med andre fag
Engelsk: Reklamer/skræmmekampagner
Billedkunst/Engelsk/dansk m.v.: Psykisk sygdom/hjerneskade i kunst.
Kemi: kemiske reaktioner i hjernen.
Samspil med andre fag
Biologi: barnets biologiske udvikling
Idræt: barnets fysiske udvikling
Sprogfagene: udvikling af sprogfærdigheder.

Samspil med andre fag
Samfundsfag (brug af andre metoder end psyk).
Sprogfagene (medier)
Biologi (arv versus miljø)
Matematik (statistik)
Full transcript