Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fotosinteza

No description
by

Dorijan Lesić

on 13 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fotosinteza

FOTOSINTEZA Fotosinteza je složeni fotokemijski proces u kojem zelene biljke i neke bakterije iz neorganskih materija, ugljikova dioksida i vode, apsorbiraju svjetlosnu energiju i pretvaraju je u kemijsku energiju koja se pohranjuje u kemijskim vezama šećera i drugih organskih spojeva. Za fotosintezu najznačajniji je pigment klorofil.
Ovaj pigment prisutan je kod svih fotosintetskih organizama,
osim kod nekih bakterija koje posjeduju poseban bakterioklorofil.
Aktivnošću u fotosintezi naručito se ističu tipovi klorofila – A, B, C i D, te bakterioklorofil i bakterioviridin. klorofil se nalazi u biljnim organelama kloroplastima.Elementi koji ulaze u sastav klorofila su ugljik, vodik, kisik, dušik i magnezij. klorofil A i B se razlikuju u svojoj građi.
klorofil A ima metilnu grupu CH, a klorofil B na
istom mjestu umjesto metilne ima aldehidnu grupu. Pored klorofila u fotosintezi prisutni su i narančasti pigmenti (karotenoidi) i žuti pigmenti (ksantofili). Ovi pigmenti imaju ulogu primatelja. Oni prvi primaju količinu Sunčeve energije i tada ga predaju klorofilu. To je iz razloga jer je molekula klorofila ''nježna'' i pod uticajem svjetlosti bi se raspala. Kada tu svjetlost prvi prime karotenoidi i ksantofili, intenzitet svjetlosti ublaže. Karotenoidi sposobnost apsorpcije zadržavaju u plavom dijelu spektra, a pri prijenosu energije na klorofil gube i do 60% primljenje energije. Fotosinteza se dijeli na: Dobila je naziv iz razloga jer je za nju potrebna svjetlost.
Ona se dešava u membranama gdje je prisutan klorofil i još se naziva i fotokemijska faza. Svjetlosne reakcije se zbivaju u tilakoidima Ciklična fotofosforilacija – Cijeli proces teče u jednom ciklusu. Pri tome se izdvaja energija ATP-a. Kemijska energija nastala pretvordbom svjetlosne energije. Pohranjena je u 2 spoja: NADPH(izvor visokoenergiziranih elektrona) i ATP(izvor energije).
U tim reakcijama ne stvaraju se ugljikohidrati Proces svjetlosne faze započinje apsorpcijom svjetlosti od strane 'antenskih' pigmenata i usmjerenjem energije prema centru
. Nakon toga, jedan od ova dva klorofila ulazi u pobuđeno stanje.
Elektron se nastoji osloboditi te energije. On to postiže preko bjelančevina, koje su u ovom slučaju primači kroz oksidacijsko-reduktivne procese, pri čemu se izdvaja energija ATP-a, a elektron klorofila se oslobađa energije. Taj elektron se ponovo vraća na istu molekulu klorofila. Neciklična fotofosforilacija – Ovaj proces ne teče u jednom ciklusu. Pobuđeni elektron se ne vraća na istu molekulu klorofila. On se zadržava na jednom od primatelja tj. na željezno-sumpornom proteinu, gradeći spoj koji je bitan za tamnu fazu fotosinteze, a koji se naziva nikotin-amin-adenin-nukleotid-fosfat NADPH + H⁺. Prazno mjesto na klorofilu nadopunjuje elektron iz fotolize vode tj. iz procesa razlaganja vode pod ujecajem svjetlosti pri čemu se nadopunjuje elektron i ispušta kisik.

Krajnji produkt svijetle faze fotosinteze su ATP i kisik (O₂). U proces se uključuje voda. Kompletna svijetla faza fotosinteze izgleda ovako: Krajnji produkt svijetle faze fotosinteze su ATP i kisik
. U proces se uključuje voda. Mehanizam sinteze ATP-a u fotosintetičkoj fotofosforilaciji objašnjava tzv. kemiosmotska teorija. Ovaj mehanizam razvio je znanstvenik Peter Mitchel i za to je dobio 1978. godine Nobelovu nagradu. Njegovo objašnjenje ovog procesa polazi od pretpostavke o fotosintetičkom transferu elektrona u tilakoidnoj membrani klorofila, posredovanjem oba fotosintetička pigmenta. Primatelj u ovom procesu pored elektrona, vrši i prijenos protona uz oksidoredukciju: Prijenosom protona kroz membranu tilakoida iz strome, dovodi se do povećanja koncentracije protona unutar membrane tilakoida, a samim tim i kiselosti koja se kreće oko pH 5. U stromi se zadržava bazična sredina (pH 8). Povećanje kiselosti sa unutrašnje membrane tilakoida stimulira fotolizu vode, oslobađanje elektrona i kisika₂. Uslijed razdvajanja električnih naboja sa jedne i druge strane membrane stvara se elektrogena pumpa koja teži da izbaci protone prema stromi. Kako membrana tilakoida ne propušta protone, oni se mogu izbaciti samo specijalnim protonskih kanalima. U promotorskim kanalima nalazi se faktor spajanja, gdje se od ADP-a stvara ATP. Na taj način energija kvanta svjetlosti se pretvara u kemijsku energiju ATP-a. Tamna faza: Ona se dešava u stromi kloroplasta i za nju ne treba svjetlo, a još se naziva i biokemijska faza. Također je poznata i pod nazivom Calvinov ciklus, koji je sa suradnicima utvrdio redoslijed biokemijskih reakcija i njene produkte. Za ova istraživanja Kalvin je 1961. godine dobio Nobelovu nagradu za hemiju. Odvija se kroz četiri manje faze:
1. Karboksilacija – Atmosferski ugljikov dioksid ulazi u strome pomoću enzima koji se nazivaju karboksilaze.
2. Redukcija – Uz prisutnost ATP-a, fosfoglicerinska kiselina se fosforilizira u 1,3-fosfoglicerinsku kiselinu, a zatim se pomoću NADPH reagira i nastaju dvije molekule tiroze (monosaharid sa 3C atoma).
3. Regeneracija – monosaharidi se spajaju i nastaje saharoza.
4. Produkcija – Iz glukoze u metaboličkim procesima nastaju složeni šećeri (škrob, celuloza), masti, organske kiseline. Kad biljka upije dušik iz podloge, nastat će bjelančevine. Krajnji produkt tamne faze je glukoza i u proces ulazi CO₂. Pojednostavljeno, fotosinteza se
može prikazati ovako: I za kraj. zapamtite pjesmicu: Izradili: Dorijan Lesić, 3.c
Fran Pocrnić, 3.c Svijetlu fazu Tamnu
(Calvinovu) fazu Svijetla faza Tamna faza:
Full transcript