Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

3. Disposition - Samhällskunskap B - Niklas Sandman

3. Disposition - Samhällskunskap B - Niklas Sandman
by

Niklas Sandman

on 28 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 3. Disposition - Samhällskunskap B - Niklas Sandman

Hur en uppsats ska se ut - en uppsats disposition En vetenskaplig rapport, uppsats, ska alltid skrivas på ett visst sätt, på ett vetenskapligt sätt. Detta ska en vetenskaplig uppsats innehålla:
Framsida
Sammanfattning
Innehållsförteckning
Inledning
Syfte & Frågeställningar
Metod & Material
Resultat
Diskussion/Slutsats
Källförteckning
Sammanfattningen bör inte vara längre än en halv sida. På denna halva sida ska ni få med följande:
Vad ert syfte och frågeställningar var
Vad för slags metoder ni använde er av för att besvara syftet och frågeställningarna
Vad svaren på syftet och frågeställningarna blev (Resultat och diskussion)
Exempelvis: Syftet med denna uppsats var att undersöka på vilket sätt liberalismen lever kvar i dagens riksdagspartier. De frågeställningarna som jag använde mig av var följande: Vad anser liberalismen om statlig kontroll över marknaden? Vilken syn har liberalismen på välfärden? Vad anser riksdagspartierna om statlig kontroll över marknaden? Vilken syn har riksdagspartierna på välfärden?
För att besvara mina frågeställningar var jag tvungen att först studera vad just liberalismen anser om de två ovan nämnda frågeställningarna studerade jag två böcker om ideologin samt sökte på Internet. För att få reda på vad de olika riksdagspartierna ansåg om de ovan nämnda frågeställningarna så studerade jag deras partiprogram. För att komma fram till mitt resultat jämförde jag sedan liberalismen med riksdagspartiernas åsikter och kom fram till att det idag inte finns något "helhjärtat" liberalt parti i riksdagen men de som ligger närmast är Folkpartiet. Alla uppsatser ska ha en inledning. En kort text kring vad arbetet kommer att handla om och varför du valde just detta område.
INTRESSEVÄCKANDE DAMMIT! Syfte & Frågeställningar Kort och gott ditt syfte med uppsatsen (se tidigare lektionspresentation) samt de frågeställningar du kommer använda dig av för att besvara syftet. Ju tydligare och enkla frågeställningar desto enklare att arbeta med uppsatsen! Metod och material En beskrivning av de metoder du har använt dig av i din undersökning. För VG krävs även motivering till varför du valde de metoder som du valde. (Kommer nästa lektion)

KÄLLKRITIK! (Se tidigare lektion) Resultat Vad är viktigt att tänka på i resultatdelen? Jo! Nämligen att:
Ange källor!
Ingen diskussion, alltså inga egna åsikter!
Enbart relevanta fakta
I resultatdelen ska ni enbart redogöra för den fakta ni har fått fram genom ert material och metod. Det är alltså här som ni redogör sådant som kan kopplas till att besvara era frågeställningar och syfte. I vårt exempel skulle det alltså vara här som ni redogör för vad liberalismen anser i i de frågor som vi undersökte samt vad riksdagspartierna anser. Diskussion Här ska ni helt enkelt knyta ihop säcken och diskutera sådan som ni har kommit fram till, alltså diskutera ert resultat. Vilka likheter finns egentligen mellan liberalismen och riksdagspartierna? Lever liberalismen kvar? Vilket parti är mest liberalt? Frågeställningarna och syftet besvaras och diskuteras! Vad är viktigt att tänka på i diskussionen dårå? Jo! Nämligen att:
Enbart diskutera sådant som ni har redogjort för i er resultatdel
Därmed heller ingen ny fakta i diskussionsdelen och därmed heller inte några källhänvisningar. Denna presentation: http://prezi.com/w3blna6jkqmr/ Sammanfattningsvis: Resultatdel - enbart fakta Diskussionsdel - enbart diskussion
Full transcript