Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

18.MADDE UYGULAMASI

No description
by

şahin erbay

on 26 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 18.MADDE UYGULAMASI

İMAR UYGULAMALARI
18.MADDE UYGULAMASI

18.MADDE UYGULAMASI
Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun oluşumunu sağlamak amacıyla bulunduğu yere göre belediye veya valiliklerce yapılan ve bu yerlerde inşaa edilecek resmi ve özel bütün yapıları düzenleyen imar uygulaması çeşididir.
18.MADDE UYGULAMASININ AMACI
Uygulamadan önce mevcut haliyle düzensiz, çarpık, sosyal donatılardan mahrum sahalar, düzenlemeden sonra imara uygun, modern kentin ihtiyaç duyduğu hizmet alanlarına sahip olan yerler haline gelmekte ve uygulama bölgesinde daha düzenli parseller oluşturulmaktadır.
18.MADDE UYGULAMASI AŞAMALARI
18.MADDE UYGULAMASININ
YARARLARI
1.Belediye Açısından
2.İmar Planı Açısından
3.Vatanadaş Açısından
18.MADDE UYGULAMASI ÖRNEĞİ
18.MADDE UYGULAMASINDA
TEMEL İLKELER
18.MADDE UYGULAMASININ
BELEDİYE AÇISINDAN ÖNEMİ
18.MADDE UYGULAMASININ
İMAR PLANI AÇISINDAN ÖNEMİ
18.MADDE UYGULAMASININ
VATANDAŞ AÇISINDAN ÖNEMİ
18.MADDE UYGULAMASININ
BELEDİYE AÇISINDAN ÖNEMİ
1.
2.
3.
4.
5.
18.MADDE UYGULAMASININ
İMAR PLANI AÇISINDAN ÖNEMİ
1.
2.
3.
4.
5.
18.MADDE UYGULAMASININ
VATANDAŞ AÇISINDAN ÖNEMİ
1.
2.
3.
4.
5.
18.MADDE UYGULAMASI AŞAMALARI
1.Belediyelerin kamulaştırma yükü büyük ölçüde azalmakta, hatta ortadan kalkmaktadır.
2.Maliklerin veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın yapıldığı için, uygulama kolaylaşmakta ve hızlanmaktadır.
3. Uygulama sonunda açılacak yolların, yapılacak altyapı masrafının bedeli, yasanın 23. maddesine göre taşınmaz sahiplerinden alınabileceğinden belediyeye bu hizmetlerin yapılması maddi külfet getirmemektedir.

1.İmar planlarının uygulanması sağlanmaktadır.
2.Sağlıklı bir kentsel çevre oluşturulmaktadır.
3.Kadastral parseller düzgün imar parsellerine dönüştürülmektedir.
4.Artık parsellerin oluşması engellenmektedir.
1.Uygulama sonunda araziler, imar parseli haline getirildiğinden değerleri önemli ölçüde artmaktadır.
2.Düzenleme ile bölgenin gereksinim duyduğu teknik ve sosyal altyapı sağlanmakta ve parsel sahipleri bu olanaktan yararlanmaktadır.
3.İnşaata elverişli olmayan küçük kadastro parselleri birleştirilerek, imara elverişli parsel haline getirilmekte ve parsel sahiplerine inşaat yapabilme olanağı sağlamaktadır.
18 uygulaması re’sen yapılır, hak sahiplerinin rızasına gerek yoktur.
18.Madde uygulaması mutlaka imar planına uygun olmalıdır.Çünkü imar planı hayata geçirilmektedir.
Düzenleme sahasının sınırları içinde imar planına göre konut alanı olması gerekir.
Uygulama alanı bir parsel olarak belirlenemez.Uygulama alanı en az ada bazında olmalıdır.
Düzenleme sahası içinde yapı olup olmaması önemli değildir.
5.DOP ve KOP hesabı yapılır.
6.İmar parsellerinin teşkili ve dağıtımı yapılır.
7.Parselasyon planının onaylanır.
8.Askı ilan süresi.(30 gün)
9.Tapuya tescil işlemi yapılır.
18.MADDE UYGULAMASINDA HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ
Düzenleme sınırının imar planına aykırı tespit edilmesi,
DOP oranının hatalı hesaplanması,
Kapanan kadastral yolların DOP oranına dahil edilmesi gerekirken belediye adına parsel oluşturulması,
DOP oranının her parsele eşit oranda uygulanmayışı,
Hiçbir teknik, hukuk, ve fiili zorunluluk yokken aynı yerden parsel verilmemesi,
Uygulama sonrası verilen parselin eşdeğer olmaması, olarak sıralanabilir.
1.Uygulama yapılacak bölgenin belirlenmesi.
2.Düzenleme sınırının belirlenmesi.
3.Düzenleme sahasının imar planı hazırlanır.
4.Tapuya şerh konulur.
DOP HESABI
DÜZENLEMEYE GİREN KAD. PAR. TOP.-İMAR ADALARI TOP.
DÜZENLEMEYE GİREN KAD. PAR. TOP.
DOP=
DOP en çok % 40’a kadar olmalıdır. Bu oranın % 40’ı geçmesi halinde yeteri kadar sahanın kamulaştırılması gerekir.
DOP düzenlemeye giren tüm parsellerden belediye, maliye hazinesi, özel ve tüzel kişi vb. eşit oranda alınmalıdır.
DOP oranı taşınmazın düzenlemeden önceki kısmına uygulanır.
DOP ile elde edilen alanlar umumi hizmetler dışında belediyelere parsel oluşturulması amacıyla kullanılmaz.
KOP HESABI
KOP=
KAMUSAL ALAN TOPLAMI
DÜZENLEMEYE GİREN KAD. PAR. TOP ALANI
Düzenleme sahasında bulunan okul, hastane, kreş, belediye hizmet veya diğer resmi tesis alanı gibi umumi tesislere ayrılan alanların parselleri düzenlemeye giren parsellerin alanları oranında pay verilmek suretiyle hisselendirilir.
Dinlediğiniz İçin
Teşekkürler...
Şahin ERBAY
1030710323
AYŞE KÜBRA YÜCEL
167026018
Full transcript