Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KLASICIZAM

No description
by

Matija Nikolić

on 12 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KLASICIZAM

KLASICIZAM
Klasicizam je period u muzici koji je obelažio drugu polovinu XVIII i prvu polovinu XIX veka.
Za mnoge, klasicizam predstavlja jedan od najznačnijih muzičkih epoha u istoriji muzike.
Još se naziva i period bečke klasike, jer su ovaj period obeležili bečki klasičari: Mocart, Betoven i Hajdn, čija je delatnost bila skoncentrisana na Beč.
Šta čini klasičnu muziku?

U klasicizmu preovlađuje intelekt nad osećajnošću. Teški i kitnjasti barok ustupa mesto klasičarskoj lakoći, jasnoći i pravilnosti u melodiji, ritmu i obliku. Vodeća melodija se izdvaja od harmonske pratnje. U ovo doba nastaju prvi koncerti za klarinet, sonate, simfonije, gudački kvartet i solistički koncerti.
Pre klasicizma prethodi period zvan pretklasicizam ili rokoko, period koji predstavlja prelaz iz baroka u klasicizam. Najznačajniji predstavnik je Karl Filip Emanuel Bah.
Muzički oblici koji su karakteristični za klasicizam su:
sonata
simfonija
gudački kvartet
solistički koncert
Sonata
Sonata je pisana za klavir ili bilo koji instrument uz pratnju klavira. Ustaljuje se u vreme bečkih klasičara. Sastavljena je od tri stava: brzi-lagani-brzi ili četiri: brzi-lagani-menuet-brzi.

Simfonija
Simfonija je orkestarsko delo pisano za simfonijski sastav orkestra. Formira se polovinom XVIII veka i proizašla je iz italijanske uvertire, od koje je preuzela naziv. U Italiji se i danas operske uvertire nazivaju simfonijama.
Mesečeva sonata
Ludvig van Betoven
5. simfonija
Petar Ilič Čajkovski
Gudački kvartet
Gudački kvartet je ciklična forma kamernog muziciranja. Pisan je za 2 violine, violu i violončelo. Potiče iz vremena Hajdna koji je napisao preko 80 gudačkih kvarteta.

Solistički koncert
Solistički koncert podrazumeva kompoziciju za solo instrument uz pratnju orkestra. Po pravilu ima 3 stava:brzi-lagani-brzi.Potiče od reči
concerto
što znači izvođenje uživo.
Gudački kvartet br. 21
Volfgang Amadeus Mocart
Koncert za violinu
Antonio Vivaldi
Najznačajniji predstavnici klasicizma:
Jozef Hajdn
Volfgang Amadeus Mocart
Ludvig van Betoven
Jozef Hajdn

Franc Jozef Hajdn (1732-1809) je austrijski kompozitor i dirigent. Nazivaju ga ''ocem simfonije'' i ''ocem gudačkih kvarteta''. Svojim radom je već tokom života stekao veliku popularnost i slavu, što nije uvek bio slučaj sa velikim kompozitorima. Napisao je preko 100 simfonija i 80 gudačkih kvarteta. Njegova najpozantija dela su:
Čudak, Mesečev svet, Simfonija rastanka, Stvaranje sveta
...
Gudački kvartet br. 53
Jozef Hajdn
Volfgang Amadeus Mocart

Volfgang Amadeus Mocart (1756-1791) je bio jedan od najznačajnijih svetskih kompozitora klasiče muzike. Zvali su ga ''čudo od deteta'' jer je imao samo tri godine kada je počeo da se bavi muzikom, a prvi instrument koji je počeo da svira je čembalo. Napisao je brojna dela, a posebno je voleo opreu, prvu ju je napisao sa 13 godina. Najveći deo života je proveo u Beču. Umro je veoma mlad sa 36 godina. Napisao je preko 600 dela, od kojih su najznačajnija:
Pariska simfonija, Turski marš, Rekvijem
(nije ga završio)
, Mala noćna muzika, Figarova ženidba, Čarobna frula
...
Turski marš
Volfgang Amadeus Mocart
Ludvig van Betoven

Ludvig van Betoven (1770-1827) je nemački kompozitor. Stvarao je u periodu prelaska iz klasicizma u romantizam. Imao je 26 godina kada je počeo da gubi sluh, ali to mu nije smetalo. Neka svoja najveća dela napisao je potpuno gluv. Smatra se jednim od najvećih kompozitora svih vremena. Napisao je veliki broj dela, među kojima se izdvajaju:
Deveta simfonija (Oda radosti), Za Elizu, Misa suncu
...
IX simfonija (Oda radosti)
Ludvig van Betoven
Matija Nikolić
Darko Milićević
I-1
Full transcript