Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lean werken - een introductie

No description
by

Marc Kappers

on 17 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lean werken - een introductie

een introductie
2) Respect voor Mensen
In essentie gaat het om mensen
(patiënten én zorgverleners)
1) Continue Verbeteren
(zeker als je meedoet aan een Lean programma)
Alles kan (en moet) beter
Het is een taak van iedereen
Mensen zijn het meest krachtige én het duurste instrument
Zíj weten wat werkt en wat verbetert dient te worden.
1) Waarde toevoegen
Waarde
Voegt geen waarde toe
Maar is wel noodzakelijk!
Transport
Voorraad
Beweging
Wachten
Verspilling
Door de ogen van de "klant"
Doe alleen dat wat waarde toevoegt voor de klant
3) Waar zit de waardestroom ?
2) Creëer 'flow'
een dieet
een wondermiddel
een "procesdingetje"
een project
om te bezuinigen op personeel!
Wat Lean is...
4) Pull
Geef de klanten wat zij willen (of nodig hebben?)
Wanneer ze het nodig hebben
(Dus niet wanneer het jou uitkomt; 'push')
5) Streef naar perfectie
Van succesvol invoeren naar succesvol blijven!
5 Principes
2 Uitgangspunten
Niets staat los van elkaar (tenminste; dat zou zo moeten zijn...)
Hoe zit het proces in elkaar?
Open University
Begrijp wat de klant nodig heeft.
Begrijp het doel van het proces (meet het, breng het in kaart, stel vragen)
Ontwerp je proces opnieuw (om aan de behoeften te voldoen - niets minder!)
Breng het in de praktijk (voor wie dacht dat de eerste 3 een makkie waren)
In essentie...
en dus niet...
Plan
Do
Check
Act
Wat is het doel?
Experimenteren met
verbeteren
Vergelijk resultaten
met het doel
Stel bij en blijf
verbeteren
Je stopt er
iets in
En er komt iets anders uit
Hier gebeurt het één en ander
Enzovoorts...
Waarom Lean...
Lean in MGG...
Iedereen wil veranderen,
niemand wil veranderd worden!
De tijd voor directe patiëntenzorg is 25-30%
(tegenover 70-75% niet directe zorg...)
Groeiende uitstroom van personeel en een verwacht tekort
Marktwerking
De Realiteit...
het ongehinderd doorstromen van producten,
diensten en patiënten
door een proces
Continue verbeteren!
En blijf dat doen
(het is een continue proces!)
De "Randverschijnselen"...
Verpleegkundigen overwegen het vak te verlaten
Krappe arbeidsmarkt
Hoge werkdruk
Toenemende complexiteit
De "Rest"...
Van patiënt naar zorgconsument
Service: verwachte WAARDE
Multidisciplinair, maar ook met verwijzers en verzekeraars
Regie bij de afdeling

Waarde toevoegen. Verspilling verminderen.

Meer tijd voor de patiënt

Een gestructureerde verbeteraanpak.
Je wilt waarde vergroten
en verspilling verkleinen!
Lean Werken
Samenwerking
Met heldere taken en verantwoordelijkheden.
Afdelingshoofd en verpleegteam bepalen zelf verbeteringen voor werkprocessen en voeren deze door.
Daardoor: betere en veilige zorg! Meer tevreden patiënten. Meer tevreden medewerkers.
Waarom Lean op de verpleegafdeling:
De Plan-Do-Check-Act Cyclus
Overproductie
Over-processing
Defecten
Vaardigheden
Variabiliteit
Flow
= Produceer op vraag van de klant
Marc Kappers
based on an idea by Stephen Yorkstone
Een instrument
voor cultuur-
verandering
"Lean op de
verpleegafdeling"
Productive Ward (NHS)
Lean biedt een vaste structuur om te verbeteren.
Waar wordt waarde gecreëerd?
Doel = in één keer goed!
Missie:
MGG biedt excellente basiszorg op beide locaties én topklinische zorg, op basis van het zorgpadprincipe: transparant, voorspelbaar en doelmatig.

Visie:
De patiënt staat op de eerste plaats
Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal
Veilige zorg
Empowerment/regie over eigen werk
Medewerkers werken met plezier

Kernwaarden:
Ambitie
Samen
Betrokken
Doen wat waarde toevoegt (en verspilling elimineren)!
methodiek MGG:
Visie
SEH

Ervaren wat
Lean is
En de artsen dan?
1
2
Ook actief aan de slag met de lean principes.

Werkprocessen en patiëntprocessen.
Gescheiden sporen en gezamenlijke sporen.

Fase 1: Visie, procesanalyse en opruimen.
Fase 2: Verbeteren wachtrijen en creëren van flow.
(*)
(*) En daarom lukken zoveel verandertrajecten niet...
kwaliteit
beleving en tevredenheid
efficiëncy
nog even over efficiency:
minder uitgaven kan
minder kosten kan ook!
bijvoorbeeld controle van apparatuur
met lean zoom je in op het daadwerkelijk probleem in het proces
en dat is niet hetzelfde als INEENS goed - stap voor stap verbeteren
Full transcript